Advanced

Detaljhandelns förutsättningar för att skapa äkta kundlojalitet - i vilken utsträckning finns de?

Aveheim, Caroline and Kermanshahi, Annahita (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Dagens konkurrenskraftiga samhälle medför större rivalitet om kunderna vilket omöjliggör för företag att endast vara passiva och vänta på kundernas infinnande. Istället krävs differentiering för att utmärka sig bland ett stort antal existerande företag. Ett sätt är att forma speciella band till kunderna som gör dessa lojala till det egna företaget. Men frågan är om det verkligen finns förutsättningar för att detta ska kunna ske inom dagens detaljhandel? Vad är det som behöver förbättras för att större kundlojalitet ska kunna uppnås?
Syftet med vår uppsats är att studera hur företag inom retailbranschen arbetar med att skapa långsiktiga kundrelationer. Därigenom får vi en uppfattning om vilka förutsättningar det finns för företagen att... (More)
Dagens konkurrenskraftiga samhälle medför större rivalitet om kunderna vilket omöjliggör för företag att endast vara passiva och vänta på kundernas infinnande. Istället krävs differentiering för att utmärka sig bland ett stort antal existerande företag. Ett sätt är att forma speciella band till kunderna som gör dessa lojala till det egna företaget. Men frågan är om det verkligen finns förutsättningar för att detta ska kunna ske inom dagens detaljhandel? Vad är det som behöver förbättras för att större kundlojalitet ska kunna uppnås?
Syftet med vår uppsats är att studera hur företag inom retailbranschen arbetar med att skapa långsiktiga kundrelationer. Därigenom får vi en uppfattning om vilka förutsättningar det finns för företagen att skapa äkta lojalitet. Detta leder till vår frågeställning som lyder:
Finns det förutsättningar för att äkta lojalitet ska kunna skapas i detaljhandeln?
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer med tre fallföretag. Denna metod lämpar sig för vårt syfte då fokus ligger på att studera fallföretagens arbetssätt beträffande kundlojalitet och lojalitetsprogram.
Kundlojalitet anses betydande och är ett pågående arbete hos fallföretagen. Kundlojalitet skapas bland annat genom förtroende och relationer med kunderna. Goda förutsättningar för att skapa lojalitet påträffas inom vissa områden medan andra behöver förbättras. Där utvecklingar krävs bidrar vi med förslag för att förbättra dessa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353235,
 abstract   = {Dagens konkurrenskraftiga samhälle medför större rivalitet om kunderna vilket omöjliggör för företag att endast vara passiva och vänta på kundernas infinnande. Istället krävs differentiering för att utmärka sig bland ett stort antal existerande företag. Ett sätt är att forma speciella band till kunderna som gör dessa lojala till det egna företaget. Men frågan är om det verkligen finns förutsättningar för att detta ska kunna ske inom dagens detaljhandel? Vad är det som behöver förbättras för att större kundlojalitet ska kunna uppnås?
Syftet med vår uppsats är att studera hur företag inom retailbranschen arbetar med att skapa långsiktiga kundrelationer. Därigenom får vi en uppfattning om vilka förutsättningar det finns för företagen att skapa äkta lojalitet. Detta leder till vår frågeställning som lyder:
Finns det förutsättningar för att äkta lojalitet ska kunna skapas i detaljhandeln?
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer med tre fallföretag. Denna metod lämpar sig för vårt syfte då fokus ligger på att studera fallföretagens arbetssätt beträffande kundlojalitet och lojalitetsprogram.
Kundlojalitet anses betydande och är ett pågående arbete hos fallföretagen. Kundlojalitet skapas bland annat genom förtroende och relationer med kunderna. Goda förutsättningar för att skapa lojalitet påträffas inom vissa områden medan andra behöver förbättras. Där utvecklingar krävs bidrar vi med förslag för att förbättra dessa.},
 author    = {Aveheim, Caroline and Kermanshahi, Annahita},
 keyword   = {kundlojalitet,relationer,relationsmarknadsföring,förtroende,Trade,Handel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Detaljhandelns förutsättningar för att skapa äkta kundlojalitet - i vilken utsträckning finns de?},
 year     = {2006},
}