Advanced

Beslutsutvärdering - Att identifiera och hantera motstånd

Lundström, Jonas and Meimermondt, Andreas (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det finns mycket forskning om beslutsfattande och ledarskap, om intern kommunikation och organisationskultur, men samtidigt känner vi, författarna, att ett viktigt perspektiv för att kombinera dessa begrepp saknas. I och med denna uppsats presenterar vi begreppet beslutsutvärdering som ett sätt för en ledare att lära känna beslutsklimatet i sin organisation och med bakgrund av denna information kunna kommunicera sina beslut på mer effektiva sätt. Detta görs framförallt genom att identifiera och sen hantera det inneboende motståndet inom organisationen.
För att kunna testa beslutsutvärdering presenterar vi även ett eget verktyg för ändamålet – MÅL (Motstånd, Återkoppling, Ledarskap) – vilket ligger till grund för den empiriska... (More)
Det finns mycket forskning om beslutsfattande och ledarskap, om intern kommunikation och organisationskultur, men samtidigt känner vi, författarna, att ett viktigt perspektiv för att kombinera dessa begrepp saknas. I och med denna uppsats presenterar vi begreppet beslutsutvärdering som ett sätt för en ledare att lära känna beslutsklimatet i sin organisation och med bakgrund av denna information kunna kommunicera sina beslut på mer effektiva sätt. Detta görs framförallt genom att identifiera och sen hantera det inneboende motståndet inom organisationen.
För att kunna testa beslutsutvärdering presenterar vi även ett eget verktyg för ändamålet – MÅL (Motstånd, Återkoppling, Ledarskap) – vilket ligger till grund för den empiriska undersökningen av forskningsområdet.
Vi har funnit att beslutsutvärdering har potentialen att identifiera det motstånd som finns kopplat till fattade beslut och ge ledaren möjlighet att på ett proaktivt sätt agera därefter. Vidare har vi funnit tendenser till att beslutsutvärdering kan bidra till en ökad engagemangsnivå hos personalen vars åsikter och uppfattningar tas tillvara på. Vi ser beslutsutvärdering som ett spännande forskningsfält med stor potential och att det finns stort utrymme att vidareutveckla verktyg att använda i praktiken på en arbetsplats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353267,
 abstract   = {Det finns mycket forskning om beslutsfattande och ledarskap, om intern kommunikation och organisationskultur, men samtidigt känner vi, författarna, att ett viktigt perspektiv för att kombinera dessa begrepp saknas. I och med denna uppsats presenterar vi begreppet beslutsutvärdering som ett sätt för en ledare att lära känna beslutsklimatet i sin organisation och med bakgrund av denna information kunna kommunicera sina beslut på mer effektiva sätt. Detta görs framförallt genom att identifiera och sen hantera det inneboende motståndet inom organisationen.
För att kunna testa beslutsutvärdering presenterar vi även ett eget verktyg för ändamålet – MÅL (Motstånd, Återkoppling, Ledarskap) – vilket ligger till grund för den empiriska undersökningen av forskningsområdet.
Vi har funnit att beslutsutvärdering har potentialen att identifiera det motstånd som finns kopplat till fattade beslut och ge ledaren möjlighet att på ett proaktivt sätt agera därefter. Vidare har vi funnit tendenser till att beslutsutvärdering kan bidra till en ökad engagemangsnivå hos personalen vars åsikter och uppfattningar tas tillvara på. Vi ser beslutsutvärdering som ett spännande forskningsfält med stor potential och att det finns stort utrymme att vidareutveckla verktyg att använda i praktiken på en arbetsplats.},
 author    = {Lundström, Jonas and Meimermondt, Andreas},
 keyword   = {beslutsutvärdering,motstånd,återkoppling,feedback,ledarskap,kommunikation,engagemang,beslut,motivation,mål-matrisen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslutsutvärdering - Att identifiera och hantera motstånd},
 year     = {2006},
}