Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Airport - Airline Collaboration

Gran, Patrik ; Lindgren, Martina and Lindblom, Axel (2009)
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem
Flygbranschen har under de senaste årtiondena genomgått en stor förändring vilket lett till en ökad och ny konkurrenssituation för samtliga aktörer. Uppsatsen utgångspunkt är att den förändrade situationen i flygbranschen förändrat relationen mellan flygbolag och flygplatser. Genom samarbete har de insett att de kan skapa nya möjligheter med mindre risker. Istället för att dela upp arbetet kan det löna sig att se på en hel, gemensam, värdekedja med ett gemensamt mål. Trots de nya omständigheterna där det finns möjligheter till ett större samarbete mellan de båda aktörerna är ämnet både nytt och relativt outforskat. Syfte & frågeställningar Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera samarbetet mellan flygplatser och... (More)
Problem
Flygbranschen har under de senaste årtiondena genomgått en stor förändring vilket lett till en ökad och ny konkurrenssituation för samtliga aktörer. Uppsatsen utgångspunkt är att den förändrade situationen i flygbranschen förändrat relationen mellan flygbolag och flygplatser. Genom samarbete har de insett att de kan skapa nya möjligheter med mindre risker. Istället för att dela upp arbetet kan det löna sig att se på en hel, gemensam, värdekedja med ett gemensamt mål. Trots de nya omständigheterna där det finns möjligheter till ett större samarbete mellan de båda aktörerna är ämnet både nytt och relativt outforskat. Syfte & frågeställningar Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera samarbetet mellan flygplatser och flygbolag. Följande frågeställningar ”Hur identifieras och vilka potentiella samarbetsområden finns i samarbetet?”, ”Hur arbetar man inom samarbetsområdena?” och ”Vilka motiv, svårigheter samt fördelar är relaterade till samarbetet?” Metod För att kunna besvara uppsatsens syfte har vi genomfört en beskrivande studie, där vi använt oss av en kvalitativ metod och genomfört en empirisk studie bestående av intervjuer med fyra flygplatschefer och tre representanter från flygbolag. I övrigt har vi använt oss av befintlig sekundärdata. Slutsatser Vi fann att samarbetsområden identifierades utifrån gemensamma problemområden som miljöpåverkan och att bibehålla konkurrensfördelen kring tiden. Andra samarbetsområden var tidtabellen samt potentialen att tillsammans utveckla regionen. Samarbetet mellan aktörerna i undersökningen var generellt sett ej ett väletablerat samarbete med konkreta rutiner utan verkade till viss del ske slumpartat. Motiv till samarbete kring en ny linje var bland annat att profilera en operatör på en lokal marknad, överstigande kapacitet eller att framhäva en region som destination. Svårigheterna kring samarbeten var relaterade till direkt konkurrens mellan flygbolag på en och samma flygplats, olika organisationer med olika rutiner samt olika mål och olika uppfattningar om verksamheterna. De befintliga fördelarna gällande ett samarbete bekräftades av vår undersökning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gran, Patrik ; Lindgren, Martina and Lindblom, Axel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
flygplatser, flygbolag, collaboration, samarbete, konkurrens, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1353323
date added to LUP
2009-02-17 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:57:24
@misc{1353323,
 abstract   = {{Problem
Flygbranschen har under de senaste årtiondena genomgått en stor förändring vilket lett till en ökad och ny konkurrenssituation för samtliga aktörer. Uppsatsen utgångspunkt är att den förändrade situationen i flygbranschen förändrat relationen mellan flygbolag och flygplatser. Genom samarbete har de insett att de kan skapa nya möjligheter med mindre risker. Istället för att dela upp arbetet kan det löna sig att se på en hel, gemensam, värdekedja med ett gemensamt mål. Trots de nya omständigheterna där det finns möjligheter till ett större samarbete mellan de båda aktörerna är ämnet både nytt och relativt outforskat. Syfte & frågeställningar Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera samarbetet mellan flygplatser och flygbolag. Följande frågeställningar ”Hur identifieras och vilka potentiella samarbetsområden finns i samarbetet?”, ”Hur arbetar man inom samarbetsområdena?” och ”Vilka motiv, svårigheter samt fördelar är relaterade till samarbetet?” Metod För att kunna besvara uppsatsens syfte har vi genomfört en beskrivande studie, där vi använt oss av en kvalitativ metod och genomfört en empirisk studie bestående av intervjuer med fyra flygplatschefer och tre representanter från flygbolag. I övrigt har vi använt oss av befintlig sekundärdata. Slutsatser Vi fann att samarbetsområden identifierades utifrån gemensamma problemområden som miljöpåverkan och att bibehålla konkurrensfördelen kring tiden. Andra samarbetsområden var tidtabellen samt potentialen att tillsammans utveckla regionen. Samarbetet mellan aktörerna i undersökningen var generellt sett ej ett väletablerat samarbete med konkreta rutiner utan verkade till viss del ske slumpartat. Motiv till samarbete kring en ny linje var bland annat att profilera en operatör på en lokal marknad, överstigande kapacitet eller att framhäva en region som destination. Svårigheterna kring samarbeten var relaterade till direkt konkurrens mellan flygbolag på en och samma flygplats, olika organisationer med olika rutiner samt olika mål och olika uppfattningar om verksamheterna. De befintliga fördelarna gällande ett samarbete bekräftades av vår undersökning.}},
 author    = {{Gran, Patrik and Lindgren, Martina and Lindblom, Axel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Airport - Airline Collaboration}},
 year     = {{2009}},
}