Advanced

Kryssningsfartyg som rum - en polemik kring rumsliga begrepp

Sund, Christine; Håkansson, Katarina and Svanberg, Caroline (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Kryssningsfartyg som rum – en polemik kring rumsliga begrepp. Nivå:
Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Författare:
Katarina Håkansson, Christine Sund och Caroline Svanberg. Handledare:
Christer Eldh och Ola Thufvesson. Problem:
Det finns idag flera begrepp gällande platser för turism. Dessa är relevanta var för sig, men relaterade till den typ av rum ett kryssningsfartyg kan anses vara är de inte tillräckliga. Kryssningsfartyg kan nämligen ses som en extremvariant av en turistdestination. Allt finns tillgängligt på en avgränsad yta och resenärerna är ”inlåsta”. Detta kan tyda på ett unikt servicelandskap där de sociala interaktionerna blir än tydligare och viktigare.... (More)
Titel: Kryssningsfartyg som rum – en polemik kring rumsliga begrepp. Nivå:
Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Författare:
Katarina Håkansson, Christine Sund och Caroline Svanberg. Handledare:
Christer Eldh och Ola Thufvesson. Problem:
Det finns idag flera begrepp gällande platser för turism. Dessa är relevanta var för sig, men relaterade till den typ av rum ett kryssningsfartyg kan anses vara är de inte tillräckliga. Kryssningsfartyg kan nämligen ses som en extremvariant av en turistdestination. Allt finns tillgängligt på en avgränsad yta och resenärerna är ”inlåsta”. Detta kan tyda på ett unikt servicelandskap där de sociala interaktionerna blir än tydligare och viktigare. Därför kan ett utökat begrepp, som mer talande beskriver denna typ av rum, vara relevant. Syfte:
Syftet med vår uppsats är att undersöka den typ av rum som ett kryssningsfartyg är, för att sedan ställa det i relation till befintliga begrepp inom turismforskningen. Vår ambition är att därefter kunna ge detta rum en träffande benämning. Frågeställningar:
Vad karaktäriserar den typ av rum som ett kryssningsfartyg utgör?
Hur bör detta rum benämnas? Metod: Det teoretiska materialet består av litteratur i form av böcker och artiklar. Som empiriskt material är utgångspunkten resebroschyrer, en guidebok, tidningsartiklar samt en bok om kryssningsfartyg. Tillvägagångssättet har därmed varit källanalys. Resultat:
Kryssningsfartyg som rum innefattar något som är fristående och från grunden konstruerat, samt skapat specifikt för turism. Vidare inbegriper rummet en avgränsad plats där besökarnas uppfattningar och beteenden deltar i skapandet av platsen. Ett kryssningsfartyg, som en isolerad mikrovärld, är en plats som bäddar för ett liminalt tillstånd. Uppsatsen har lett fram till ett nytt begrepp som beskriver detta unika rum; konstruerat turistrum. Nyckelord:
Rum, Turistrum, Servicelandskap, Liminalitet, Konstruerad plats, Kryssningsfartyg. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353357,
 abstract   = {Titel: Kryssningsfartyg som rum – en polemik kring rumsliga begrepp. Nivå:
Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Författare:
Katarina Håkansson, Christine Sund och Caroline Svanberg. Handledare:
Christer Eldh och Ola Thufvesson. Problem:
Det finns idag flera begrepp gällande platser för turism. Dessa är relevanta var för sig, men relaterade till den typ av rum ett kryssningsfartyg kan anses vara är de inte tillräckliga. Kryssningsfartyg kan nämligen ses som en extremvariant av en turistdestination. Allt finns tillgängligt på en avgränsad yta och resenärerna är ”inlåsta”. Detta kan tyda på ett unikt servicelandskap där de sociala interaktionerna blir än tydligare och viktigare. Därför kan ett utökat begrepp, som mer talande beskriver denna typ av rum, vara relevant. Syfte:
Syftet med vår uppsats är att undersöka den typ av rum som ett kryssningsfartyg är, för att sedan ställa det i relation till befintliga begrepp inom turismforskningen. Vår ambition är att därefter kunna ge detta rum en träffande benämning. Frågeställningar:
Vad karaktäriserar den typ av rum som ett kryssningsfartyg utgör?
Hur bör detta rum benämnas? Metod: Det teoretiska materialet består av litteratur i form av böcker och artiklar. Som empiriskt material är utgångspunkten resebroschyrer, en guidebok, tidningsartiklar samt en bok om kryssningsfartyg. Tillvägagångssättet har därmed varit källanalys. Resultat:
Kryssningsfartyg som rum innefattar något som är fristående och från grunden konstruerat, samt skapat specifikt för turism. Vidare inbegriper rummet en avgränsad plats där besökarnas uppfattningar och beteenden deltar i skapandet av platsen. Ett kryssningsfartyg, som en isolerad mikrovärld, är en plats som bäddar för ett liminalt tillstånd. Uppsatsen har lett fram till ett nytt begrepp som beskriver detta unika rum; konstruerat turistrum. Nyckelord:
Rum, Turistrum, Servicelandskap, Liminalitet, Konstruerad plats, Kryssningsfartyg.},
 author    = {Sund, Christine and Håkansson, Katarina and Svanberg, Caroline},
 keyword   = {rum,turistrum,servicelandskap,liminalitet,konstruerad plats,kryssningsfartyg.,Tourism,Turism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kryssningsfartyg som rum - en polemik kring rumsliga begrepp},
 year     = {2008},
}