Advanced

Kan arbetet motivera mera? - En studie av Hackman och Oldhams arbetskaraktärsmodell som analysverktyg i serviceföretag

Svensson, Christine (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Serviceyrket innebär att personal arbetar i nära samverkan med kunden. Om personalen på företaget är omotiverad kan det leda till att kunden får en sämre service och att företaget blir lidande. För att inte detta ska ske är det viktigt att motivera sin personal. Genom att arbeta med ett arbetes kärndimensioner ska det enligt arbetskaraktärsmodellen vara möjligt att förbättra motivationen bland de anställda. Fungerar modellen inom serviceföretag och om inte hur bör den förändras? Syftet är att undersöka om arbetskaraktärsmodellen kan fungera som ett verktyg för att analysera arbetens karaktär och därmed skapa bättre förutsättningar till att motivera personalen inom serviceföretag. Enkätundersökning har genomförts på ett fallstudieföretag.... (More)
Serviceyrket innebär att personal arbetar i nära samverkan med kunden. Om personalen på företaget är omotiverad kan det leda till att kunden får en sämre service och att företaget blir lidande. För att inte detta ska ske är det viktigt att motivera sin personal. Genom att arbeta med ett arbetes kärndimensioner ska det enligt arbetskaraktärsmodellen vara möjligt att förbättra motivationen bland de anställda. Fungerar modellen inom serviceföretag och om inte hur bör den förändras? Syftet är att undersöka om arbetskaraktärsmodellen kan fungera som ett verktyg för att analysera arbetens karaktär och därmed skapa bättre förutsättningar till att motivera personalen inom serviceföretag. Enkätundersökning har genomförts på ett fallstudieföretag. Fallstudieföretaget har två hotell vid namn Grand Hotel i Lund och Lundia, båda belägna i Lund. Enkätundersökningen har visat på olika korrelationer, vilka har möjliggjort en analys av arbetskaraktärsmodellen. Utöver den empiriska undersökningen har teoretiskt material om servicesärdrag behandlats för att fördjupa analysen av modellen, för att visa på speciella egenheter i serviceyrken och för att kunna klargöra vilka kärndimensioner som utgör grunden i serviceyrken. Undersökningen visar att det finns flera aspekter av modellen som inte överrensstämmer med resultatet från genomförd fallstudie. En revidering av modellen har presenterats där de av modellen funna korrelationerna framställs. Undersökningen har även resulterat i en ny variant av ett mätverktyg för motivationspotentialen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353371,
 abstract   = {Serviceyrket innebär att personal arbetar i nära samverkan med kunden. Om personalen på företaget är omotiverad kan det leda till att kunden får en sämre service och att företaget blir lidande. För att inte detta ska ske är det viktigt att motivera sin personal. Genom att arbeta med ett arbetes kärndimensioner ska det enligt arbetskaraktärsmodellen vara möjligt att förbättra motivationen bland de anställda. Fungerar modellen inom serviceföretag och om inte hur bör den förändras? Syftet är att undersöka om arbetskaraktärsmodellen kan fungera som ett verktyg för att analysera arbetens karaktär och därmed skapa bättre förutsättningar till att motivera personalen inom serviceföretag. Enkätundersökning har genomförts på ett fallstudieföretag. Fallstudieföretaget har två hotell vid namn Grand Hotel i Lund och Lundia, båda belägna i Lund. Enkätundersökningen har visat på olika korrelationer, vilka har möjliggjort en analys av arbetskaraktärsmodellen. Utöver den empiriska undersökningen har teoretiskt material om servicesärdrag behandlats för att fördjupa analysen av modellen, för att visa på speciella egenheter i serviceyrken och för att kunna klargöra vilka kärndimensioner som utgör grunden i serviceyrken. Undersökningen visar att det finns flera aspekter av modellen som inte överrensstämmer med resultatet från genomförd fallstudie. En revidering av modellen har presenterats där de av modellen funna korrelationerna framställs. Undersökningen har även resulterat i en ny variant av ett mätverktyg för motivationspotentialen.},
 author    = {Svensson, Christine},
 keyword   = {arbetskaraktärsmodellen/motivationsmodellen,job diagnostic survey,motivation,serviceföretag.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan arbetet motivera mera? - En studie av Hackman och Oldhams arbetskaraktärsmodell som analysverktyg i serviceföretag},
 year     = {2006},
}