Advanced

Belöningssystem för frontpersonal

Tönnesson, Helen (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Problemdiskussion: Problematiken ligger i att det finns vissa svårigheter för ett serviceföretag att finna ett belöningssystem för frontpersonal då det ska grundas på något mätbart för att vara tillförlitigt. Det är viktigt att ha en motiverad frontpersonal då de i allra högsta grad påverkar kundens upplevelse. Genom att finna ett belöningssystem för frontpersonal har detta en positiv påverkan på frontpersonalens motivation. Kan man utforma ett belöningssystem för frontpersonal och i så fall hur? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera belöningssystem för frontpersonal i serviceföretag. Frågeställning: Hur kan man mäta service samt hur kan man belöna frontpersonal? Metod: Intervjuer har genomförts på tre hotell i Malmö.... (More)
Sammanfattning Problemdiskussion: Problematiken ligger i att det finns vissa svårigheter för ett serviceföretag att finna ett belöningssystem för frontpersonal då det ska grundas på något mätbart för att vara tillförlitigt. Det är viktigt att ha en motiverad frontpersonal då de i allra högsta grad påverkar kundens upplevelse. Genom att finna ett belöningssystem för frontpersonal har detta en positiv påverkan på frontpersonalens motivation. Kan man utforma ett belöningssystem för frontpersonal och i så fall hur? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera belöningssystem för frontpersonal i serviceföretag. Frågeställning: Hur kan man mäta service samt hur kan man belöna frontpersonal? Metod: Intervjuer har genomförts på tre hotell i Malmö. Intervjusvaren har visat på olika infallsvinklar till ett belöningssystem för frontpersonal i serviceföretag. Förutom intervjuerna så har relevant teoretiskt material behandlats som berör ämnena belöning, frontpersonal och serviceföretagens särdrag. Detta för att lyfta fram problematiken kring belöningen av hotellreceptionister och svårigheten med att belöna god service. Slutsatser: Efter genomförd uppsats har jag kommit fram till att det finns en tydlig kunskapslucka i hur man ska sammankoppla belöningssystem och serviceföretag. Svårigheten ligger i att utforma ett belöningssystem som motiverar till god service hos frontpersonalen. Hur får man exempelvis hotellreceptionister att ge god service genom hela arbetsdagen? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tönnesson, Helen
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
motivation, frontpersonal, belöningssystem, serviceföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1353376
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=999&type=doc
date added to LUP
2008-05-23
date last changed
2008-03-03
@misc{1353376,
 abstract   = {Sammanfattning Problemdiskussion: Problematiken ligger i att det finns vissa svårigheter för ett serviceföretag att finna ett belöningssystem för frontpersonal då det ska grundas på något mätbart för att vara tillförlitigt. Det är viktigt att ha en motiverad frontpersonal då de i allra högsta grad påverkar kundens upplevelse. Genom att finna ett belöningssystem för frontpersonal har detta en positiv påverkan på frontpersonalens motivation. Kan man utforma ett belöningssystem för frontpersonal och i så fall hur? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera belöningssystem för frontpersonal i serviceföretag. Frågeställning: Hur kan man mäta service samt hur kan man belöna frontpersonal? Metod: Intervjuer har genomförts på tre hotell i Malmö. Intervjusvaren har visat på olika infallsvinklar till ett belöningssystem för frontpersonal i serviceföretag. Förutom intervjuerna så har relevant teoretiskt material behandlats som berör ämnena belöning, frontpersonal och serviceföretagens särdrag. Detta för att lyfta fram problematiken kring belöningen av hotellreceptionister och svårigheten med att belöna god service. Slutsatser: Efter genomförd uppsats har jag kommit fram till att det finns en tydlig kunskapslucka i hur man ska sammankoppla belöningssystem och serviceföretag. Svårigheten ligger i att utforma ett belöningssystem som motiverar till god service hos frontpersonalen. Hur får man exempelvis hotellreceptionister att ge god service genom hela arbetsdagen?},
 author    = {Tönnesson, Helen},
 keyword   = {motivation,frontpersonal,belöningssystem,serviceföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belöningssystem för frontpersonal},
 year     = {2008},
}