Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förtroende i projektarbete - En inblick i det temporära och heterogena projektets förtroendeprocess

Andersson, Mikaela ; Lindqvist, Sofia and Kugelberg, Michéle (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Genom empiriska studier ämnar denna uppsats skapa ett bidrag till den rådande forskning som idag finns på ämnet projektledarskap och gränsöverskridande arbete kopplat till förtroendeprocessen. Uppsatsens syfte är därmed att ge en klarare och mer verklighetsförankrad bild av förtroendeprocessen i arbetsformen projekt som ofta präglas av starkt uppgiftsfokus, heterogenitet och tidsbegränsning. Frågeställning: Hur ser förtroendeprocessen i tillfälligt hopsatta och heterogena projektgrupper ut ur ett ledarskapsperspektiv samt vad krävs för att den ska fungera? Uppsatsen baseras på expertintervjuer med erfarna projektledare samt på utvald teori på ämnena förtroende, projektarbete, ledarskap, gränsöverskridande arbete och projektledarskap. Den... (More)
Genom empiriska studier ämnar denna uppsats skapa ett bidrag till den rådande forskning som idag finns på ämnet projektledarskap och gränsöverskridande arbete kopplat till förtroendeprocessen. Uppsatsens syfte är därmed att ge en klarare och mer verklighetsförankrad bild av förtroendeprocessen i arbetsformen projekt som ofta präglas av starkt uppgiftsfokus, heterogenitet och tidsbegränsning. Frågeställning: Hur ser förtroendeprocessen i tillfälligt hopsatta och heterogena projektgrupper ut ur ett ledarskapsperspektiv samt vad krävs för att den ska fungera? Uppsatsen baseras på expertintervjuer med erfarna projektledare samt på utvald teori på ämnena förtroende, projektarbete, ledarskap, gränsöverskridande arbete och projektledarskap. Den analysmetod som valts är den abduktiva ansatsen som låter tolkningsprocessen påverkas av både den studerade litteraturen och den insamlade empirin. Med denna metod är uppsatsen inte tänkt att skapa en konsulterande rapport utan att ge bild över fenomenet förtroendeprocess i projekt i praktiken i en akademisk form. Som ett första led i arbetet med förtroendeprocessen i projektgrupper tycks den faktiska kompetensen vara det mest grundläggande elementet. Genom att på ett kompetent sätt leverera tillfredställande resultat i tid, uppfylls en absolut förutsättning för att ett förtroende i projektgruppen ska kunna utvecklas. Som projektledare handlar kompetensen både om den professionella kompetensen och om att kunna se andras färdigheter samt att kunna samordna dessa. För att kunna lyckas med detta krävs en lyhördhet för andra i syfte att både visa uppskattning och att urskilja dolda ”skatter” bland medarbetarna. Heterogena projekts mångfald av färdigheter och personligheter kräver ett ledarskap som både är öppensinnat och anpassningsbart men samtidigt tydligt och principfast. Även denna tydlighet tycks vara något som förespråkas av samtliga intervjuade projektledare i sitt arbete med förtroende. Avslutningsvis tycks den typiska förtroendeprocessens kontextberoende vara starkt underordnat den temporära organisationens resultatfokus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353412,
 abstract   = {{Genom empiriska studier ämnar denna uppsats skapa ett bidrag till den rådande forskning som idag finns på ämnet projektledarskap och gränsöverskridande arbete kopplat till förtroendeprocessen. Uppsatsens syfte är därmed att ge en klarare och mer verklighetsförankrad bild av förtroendeprocessen i arbetsformen projekt som ofta präglas av starkt uppgiftsfokus, heterogenitet och tidsbegränsning. Frågeställning:	Hur ser förtroendeprocessen i tillfälligt hopsatta och heterogena projektgrupper ut ur ett ledarskapsperspektiv samt vad krävs för att den ska fungera? Uppsatsen baseras på expertintervjuer med erfarna projektledare samt på utvald teori på ämnena förtroende, projektarbete, ledarskap, gränsöverskridande arbete och projektledarskap. Den analysmetod som valts är den abduktiva ansatsen som låter tolkningsprocessen påverkas av både den studerade litteraturen och den insamlade empirin. Med denna metod är uppsatsen inte tänkt att skapa en konsulterande rapport utan att ge bild över fenomenet förtroendeprocess i projekt i praktiken i en akademisk form. Som ett första led i arbetet med förtroendeprocessen i projektgrupper tycks den faktiska kompetensen vara det mest grundläggande elementet. Genom att på ett kompetent sätt leverera tillfredställande resultat i tid, uppfylls en absolut förutsättning för att ett förtroende i projektgruppen ska kunna utvecklas. Som projektledare handlar kompetensen både om den professionella kompetensen och om att kunna se andras färdigheter samt att kunna samordna dessa. För att kunna lyckas med detta krävs en lyhördhet för andra i syfte att både visa uppskattning och att urskilja dolda ”skatter” bland medarbetarna. Heterogena projekts mångfald av färdigheter och personligheter kräver ett ledarskap som både är öppensinnat och anpassningsbart men samtidigt tydligt och principfast. Även denna tydlighet tycks vara något som förespråkas av samtliga intervjuade projektledare i sitt arbete med förtroende. Avslutningsvis tycks den typiska förtroendeprocessens kontextberoende vara starkt underordnat den temporära organisationens resultatfokus.}},
 author    = {{Andersson, Mikaela and Lindqvist, Sofia and Kugelberg, Michéle}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förtroende i projektarbete - En inblick i det temporära och heterogena projektets förtroendeprocess}},
 year     = {{2009}},
}