Advanced

Att marknadsföra en Bed and Breakfastverksamhet - En kvalitativ studie av relationsmarknadsföring i familjeägda mikroföretag

Petersson, Camilla; Jugård, Åsa and Hjelmberg, Anna (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Sveriges mikroföretag står för en företagskategori som tidigare har fått mindre uppmärksamhet. Denna grupp av företag har speciella förutsättningar för marknadsföring, exempelvis tid och pengar, vilket kan begränsa deras möjligheter att nå ut till kunden. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur familjeägda mikroföretag inom turismbranschen, i södra Sverige, arbetar med marknadsföring. Metod: Vårt tillvägagångssätt under denna uppsats är två kvalitativa metoder där vårt empiriska material består av intervjuer samt observationer. De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats har huvudsakligen varit den utökade marknadsföringsmixen, som har kombinerats med modellen mål med relationsmarknadsföring. Slutsats: De... (More)
Problem: Sveriges mikroföretag står för en företagskategori som tidigare har fått mindre uppmärksamhet. Denna grupp av företag har speciella förutsättningar för marknadsföring, exempelvis tid och pengar, vilket kan begränsa deras möjligheter att nå ut till kunden. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur familjeägda mikroföretag inom turismbranschen, i södra Sverige, arbetar med marknadsföring. Metod: Vårt tillvägagångssätt under denna uppsats är två kvalitativa metoder där vårt empiriska material består av intervjuer samt observationer. De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats har huvudsakligen varit den utökade marknadsföringsmixen, som har kombinerats med modellen mål med relationsmarknadsföring. Slutsats: De marknadsföringsverktyg som de familjeägda mikroföretagen använder sig av, för att nå ut till sina kunder, är hemsida, partnerskap och ryktesspridning. För att dessa ska få bästa effekt måste dessa kombineras med en väl fungerande relationsmarknadsföring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353433,
 abstract   = {Problem: Sveriges mikroföretag står för en företagskategori som tidigare har fått mindre uppmärksamhet. Denna grupp av företag har speciella förutsättningar för marknadsföring, exempelvis tid och pengar, vilket kan begränsa deras möjligheter att nå ut till kunden. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur familjeägda mikroföretag inom turismbranschen, i södra Sverige, arbetar med marknadsföring. Metod: Vårt tillvägagångssätt under denna uppsats är två kvalitativa metoder där vårt empiriska material består av intervjuer samt observationer. De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats har huvudsakligen varit den utökade marknadsföringsmixen, som har kombinerats med modellen mål med relationsmarknadsföring. Slutsats: De marknadsföringsverktyg som de familjeägda mikroföretagen använder sig av, för att nå ut till sina kunder, är hemsida, partnerskap och ryktesspridning. För att dessa ska få bästa effekt måste dessa kombineras med en väl fungerande relationsmarknadsföring.},
 author    = {Petersson, Camilla and Jugård, Åsa and Hjelmberg, Anna},
 keyword   = {relationsmarknadsföring,familjeföretag,mikroföretag,partnerskap,bed and breakfastverksamhet,den utökade marknadsföringsmixen,ryktesspridning,Tourism,Turism,Management of enterprises,Företagsledning, management,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att marknadsföra en Bed and Breakfastverksamhet - En kvalitativ studie av relationsmarknadsföring i familjeägda mikroföretag},
 year     = {2008},
}