Advanced

VÄRDESKAPANDE OCH MATCHNING MELLAN FÖRETAG, PERSONAL & HÄLSOEXPERTIS

Schenström, Erik and Svensson, Fredrik (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Företag i näringslivet, universitet, högskolor och statliga organisationer satsar idag mycket pengar på att föreläsare och olika typer av expertis ska hjälpa dem. För företag i dagsläget är företagshälsovård ett sådant ämne. Det satsas pengar på olika typer av expertis för att man vill minska sina sjuktal. Vi menar dock att en stor del av dessa ekonomiska satsningar går till spillo på grund av att behoven hos de anställda ej matchas korrekt mot den expertishjälp som finns på marknaden. Det skapas inget intresse eller aktivt deltagande på företagen och därmed ger det inte heller någon positiv utdelning i relation till de satsade pengarna. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur företagsledare blint satsar pengar på... (More)
Problem: Företag i näringslivet, universitet, högskolor och statliga organisationer satsar idag mycket pengar på att föreläsare och olika typer av expertis ska hjälpa dem. För företag i dagsläget är företagshälsovård ett sådant ämne. Det satsas pengar på olika typer av expertis för att man vill minska sina sjuktal. Vi menar dock att en stor del av dessa ekonomiska satsningar går till spillo på grund av att behoven hos de anställda ej matchas korrekt mot den expertishjälp som finns på marknaden. Det skapas inget intresse eller aktivt deltagande på företagen och därmed ger det inte heller någon positiv utdelning i relation till de satsade pengarna. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur företagsledare blint satsar pengar på att förbättra hälsan hos sina anställda. Med hjälp av en triangelmodell med ledning i ett hörn, expertis i ett och de anställda i ett ska vi beskriva hur denna process uppfattas från tre olika perspektiv. Syftet är även att kunna förklara vitaliteten i att förstå skillnaden i olika individers behov för att kunna skapa något värde för sina investerade pengar. Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden eftersom kvalitativa metoder handlar om att få en bild av de olika karaktärstyperna inom det analyserade objektet (företaget). Det var de olika egenskaperna och påfallande dragen hos de olika intervjupersonerna som vi ville åt. Det empiriska materialet har samlats in genom olika typer av intervjuer. Detta material har sedan strukturerats, redovisats och analyserats gentemot de utvalda teorierna. Slutsatser: Vi har i denna uppsats kommit fram till att det finns ett gap mellan den expertis på marknaden som sysslar med företagshälsovård och de företag som köper dessa tjänster. Vidare så finns det även ett gap mellan företagsledningen och de anställda på ett sådant företag. Samspelet mellan dessa tre parter fungerar ej väl då de olika individuella behov som identifierats hos de anställda ej bemöts på ett korrekt sätt. I slutändan menar vi att detta betyder att de pengar som satsas på hälsofrämjande arbete på företaget går till spillo och ej ger någon ekonomisk utdelning för företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353446,
 abstract   = {Problem: Företag i näringslivet, universitet, högskolor och statliga organisationer satsar idag mycket pengar på att föreläsare och olika typer av expertis ska hjälpa dem. För företag i dagsläget är företagshälsovård ett sådant ämne. Det satsas pengar på olika typer av expertis för att man vill minska sina sjuktal. Vi menar dock att en stor del av dessa ekonomiska satsningar går till spillo på grund av att behoven hos de anställda ej matchas korrekt mot den expertishjälp som finns på marknaden. Det skapas inget intresse eller aktivt deltagande på företagen och därmed ger det inte heller någon positiv utdelning i relation till de satsade pengarna. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur företagsledare blint satsar pengar på att förbättra hälsan hos sina anställda. Med hjälp av en triangelmodell med ledning i ett hörn, expertis i ett och de anställda i ett ska vi beskriva hur denna process uppfattas från tre olika perspektiv. Syftet är även att kunna förklara vitaliteten i att förstå skillnaden i olika individers behov för att kunna skapa något värde för sina investerade pengar. Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden eftersom kvalitativa metoder handlar om att få en bild av de olika karaktärstyperna inom det analyserade objektet (företaget). Det var de olika egenskaperna och påfallande dragen hos de olika intervjupersonerna som vi ville åt. Det empiriska materialet har samlats in genom olika typer av intervjuer. Detta material har sedan strukturerats, redovisats och analyserats gentemot de utvalda teorierna. Slutsatser: Vi har i denna uppsats kommit fram till att det finns ett gap mellan den expertis på marknaden som sysslar med företagshälsovård och de företag som köper dessa tjänster. Vidare så finns det även ett gap mellan företagsledningen och de anställda på ett sådant företag. Samspelet mellan dessa tre parter fungerar ej väl då de olika individuella behov som identifierats hos de anställda ej bemöts på ett korrekt sätt. I slutändan menar vi att detta betyder att de pengar som satsas på hälsofrämjande arbete på företaget går till spillo och ej ger någon ekonomisk utdelning för företaget.},
 author    = {Schenström, Erik and Svensson, Fredrik},
 keyword   = {yield management,value management,gemensamt värdeskapande,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VÄRDESKAPANDE OCH MATCHNING MELLAN FÖRETAG, PERSONAL & HÄLSOEXPERTIS},
 year     = {2008},
}