Advanced

Kontroll av Torkmiljö - Hur man på byggarbetsplatsen ska kunna övervaka sin torkmiljö

Höjer, Tobias and Rosengren, Mikael (2008) In Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
Division of Building Materials
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract (Swedish)
Vi har i vårt examensarbete undersökt hur byggentreprenörer jobbar med sitt torkklimat och hur torkmiljön kan kontrolleras. Det finns ett stort behov på byggarbetsplatserna för en produkt som skapar förutsättningar för ett rutinmässigt arbete med torkklimatet. Detta kan möjliggöras genom att arbetsplatsen köper in en produkt som innehåller erforderlig mätutrustning, dataprogram för hanteringen av mätresultat samt utbildningsmaterial för hur mätningarna ska genomföras.
Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en del av de bitar som behövs för en sådan produkt. Det som har gjorts är en sammanställning av tydliga riktlinjer för hur ett kontrollprogram skulle kunna se ut. Vi kommer att fortsätta arbetet med att färdigställa... (More)
Vi har i vårt examensarbete undersökt hur byggentreprenörer jobbar med sitt torkklimat och hur torkmiljön kan kontrolleras. Det finns ett stort behov på byggarbetsplatserna för en produkt som skapar förutsättningar för ett rutinmässigt arbete med torkklimatet. Detta kan möjliggöras genom att arbetsplatsen köper in en produkt som innehåller erforderlig mätutrustning, dataprogram för hanteringen av mätresultat samt utbildningsmaterial för hur mätningarna ska genomföras.
Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en del av de bitar som behövs för en sådan produkt. Det som har gjorts är en sammanställning av tydliga riktlinjer för hur ett kontrollprogram skulle kunna se ut. Vi kommer att fortsätta arbetet med att färdigställa kontrollprogrammet utanför detta examensarbete tillsammans med Skanska Teknik. Arbetet har genomförts genom att i en litteraturstudie undersöka vad en torkmiljö är och hur man bäst bör kontrollera den. Denna studie gav oss tydliga indikationer på att för att kunna skapa en uppfattning om torkmiljön så är det enklast att mäta temperatur och den relativa fuktigheten. Platsbesök på arbetsplatser har skett för att undersöka hur man i dagsläget arbetar med torkmiljöer. Vid platsbesöken har intervjuer genomförts med produktionschefer, arbetsledare och hantverkare på fem olika nybyggnationer samt tre uttorkningsfirmor och uthyrare av uttorkningsmaskiner. Intervjuerna gav en överskådlig uppfattning över hur det ser på byggarbetsplatsen idag när det gäller kunskapen och hanteringen av en torkmiljö. Test i laboratoriemiljö har utförts på olika IR-mätare för att kunna avgöra vilka som lämpar sig för användning i en torkmiljö. Stor vikt har lagts på att utvärdera IR-mätare som ska användas för att kunna mäta ytskiktstemperaturer i torkmiljöer. Kontroller med IR-mätaren har gjorts med avseende på mätavstånd, mäthastighet, temperaturkänslighet, vinkelkänslighet samt ytstrukturkänslighet. Den mätaren som vi anser vara mest lämpad är Trotec TP 8. Vi kom fram till att kontrollen av torkmiljön bör göras genom kontinuerliga mätningar av temperaturer och relativa fuktigheter, såväl inomhus som utomhus, samt ytskiktstemperaturer på material i torkmiljön. Dessa mätningar bör göras av en utsedd fuktsäkerhetsansvarige på byggarbetsplatsen och utföras minst två gånger i veckan. Mätresultaten kan sen matas in i ett utvecklat excelark som visar styrindikationer för utveckling i torkmiljön. En fältundersökning och ett första test av kontrollprogrammet har gjorts ute på Raus Vång i Helsingborg för att se hur det framtagna systemet fungerar ute i fält. För att kunna sammanställa mätdata från undersökningen användes Skanskas excelark. Resultatet från undersökningen gav en positiv indikation på att systemet kan ge goda riktlinjer för hur ett uttorkningsklimat ser ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höjer, Tobias and Rosengren, Mikael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
torkmiljö, uttorkningmiljö, Building construction, Byggnadsteknik
publication/series
Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
report number
THID-07/5076
ISSN
1651-2197
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete är utfört vid Avd. Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola.
id
1353451
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=969&type=doc
date added to LUP
2008-03-13
date last changed
2014-04-15 19:47:06
@misc{1353451,
 abstract   = {Vi har i vårt examensarbete undersökt hur byggentreprenörer jobbar med sitt torkklimat och hur torkmiljön kan kontrolleras. Det finns ett stort behov på byggarbetsplatserna för en produkt som skapar förutsättningar för ett rutinmässigt arbete med torkklimatet. Detta kan möjliggöras genom att arbetsplatsen köper in en produkt som innehåller erforderlig mätutrustning, dataprogram för hanteringen av mätresultat samt utbildningsmaterial för hur mätningarna ska genomföras.
Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en del av de bitar som behövs för en sådan produkt. Det som har gjorts är en sammanställning av tydliga riktlinjer för hur ett kontrollprogram skulle kunna se ut. Vi kommer att fortsätta arbetet med att färdigställa kontrollprogrammet utanför detta examensarbete tillsammans med Skanska Teknik. Arbetet har genomförts genom att i en litteraturstudie undersöka vad en torkmiljö är och hur man bäst bör kontrollera den. Denna studie gav oss tydliga indikationer på att för att kunna skapa en uppfattning om torkmiljön så är det enklast att mäta temperatur och den relativa fuktigheten. Platsbesök på arbetsplatser har skett för att undersöka hur man i dagsläget arbetar med torkmiljöer. Vid platsbesöken har intervjuer genomförts med produktionschefer, arbetsledare och hantverkare på fem olika nybyggnationer samt tre uttorkningsfirmor och uthyrare av uttorkningsmaskiner. Intervjuerna gav en överskådlig uppfattning över hur det ser på byggarbetsplatsen idag när det gäller kunskapen och hanteringen av en torkmiljö. Test i laboratoriemiljö har utförts på olika IR-mätare för att kunna avgöra vilka som lämpar sig för användning i en torkmiljö. Stor vikt har lagts på att utvärdera IR-mätare som ska användas för att kunna mäta ytskiktstemperaturer i torkmiljöer. Kontroller med IR-mätaren har gjorts med avseende på mätavstånd, mäthastighet, temperaturkänslighet, vinkelkänslighet samt ytstrukturkänslighet. Den mätaren som vi anser vara mest lämpad är Trotec TP 8. Vi kom fram till att kontrollen av torkmiljön bör göras genom kontinuerliga mätningar av temperaturer och relativa fuktigheter, såväl inomhus som utomhus, samt ytskiktstemperaturer på material i torkmiljön. Dessa mätningar bör göras av en utsedd fuktsäkerhetsansvarige på byggarbetsplatsen och utföras minst två gånger i veckan. Mätresultaten kan sen matas in i ett utvecklat excelark som visar styrindikationer för utveckling i torkmiljön. En fältundersökning och ett första test av kontrollprogrammet har gjorts ute på Raus Vång i Helsingborg för att se hur det framtagna systemet fungerar ute i fält. För att kunna sammanställa mätdata från undersökningen användes Skanskas excelark. Resultatet från undersökningen gav en positiv indikation på att systemet kan ge goda riktlinjer för hur ett uttorkningsklimat ser ut.},
 author    = {Höjer, Tobias and Rosengren, Mikael},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {torkmiljö,uttorkningmiljö,Building construction,Byggnadsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)},
 title    = {Kontroll av Torkmiljö - Hur man på byggarbetsplatsen ska kunna övervaka sin torkmiljö},
 year     = {2008},
}