Advanced

Som man bäddar får man ligga - En studie av ett strategiskt samarbete avseende varumärkesutvidgning

Gustafsson, Elin; Rastad, Tove and Lindqvist, Maria (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problematiken i strategiska samarbeten avseende varumärkesutvidgning ligger i att skapa en gemensam grund för användandet av varumärket, för att undvika varumärkesförsvagning. Det är svårt att förutsäga hur den andre parten kommer att agera och använda varumärket, vilket innebär en risk. Syftet med vår undersökning är att studera hur kommunikation, avseende relationen samt varumärket, tar sig uttryck i ett strategiskt samarbete som bygger på varumärkesutvidgning. Resultatet visar att genom att kombinera formell och informell kommunikation kan ett företag föra över sitt varumärke till ett annat företag, men för att förankra detsamma krävs även att hänsyn tas till kontexten, i vilken mottagaren verkar. Genom samma kombination byggs en... (More)
Problematiken i strategiska samarbeten avseende varumärkesutvidgning ligger i att skapa en gemensam grund för användandet av varumärket, för att undvika varumärkesförsvagning. Det är svårt att förutsäga hur den andre parten kommer att agera och använda varumärket, vilket innebär en risk. Syftet med vår undersökning är att studera hur kommunikation, avseende relationen samt varumärket, tar sig uttryck i ett strategiskt samarbete som bygger på varumärkesutvidgning. Resultatet visar att genom att kombinera formell och informell kommunikation kan ett företag föra över sitt varumärke till ett annat företag, men för att förankra detsamma krävs även att hänsyn tas till kontexten, i vilken mottagaren verkar. Genom samma kombination byggs en relation som baseras på förtroende, vilket kan underlättas genom gemensamma erfarenheter samt val av ett visst språkbruk. Det strategiska samarbetet regleras och kontrolleras genom en kombination av förtroende och kontrakt, där ett högt förtroende kan medföra ett mindre behov av kontrakt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353464,
 abstract   = {Problematiken i strategiska samarbeten avseende varumärkesutvidgning ligger i att skapa en gemensam grund för användandet av varumärket, för att undvika varumärkesförsvagning. Det är svårt att förutsäga hur den andre parten kommer att agera och använda varumärket, vilket innebär en risk. Syftet med vår undersökning är att studera hur kommunikation, avseende relationen samt varumärket, tar sig uttryck i ett strategiskt samarbete som bygger på varumärkesutvidgning. Resultatet visar att genom att kombinera formell och informell kommunikation kan ett företag föra över sitt varumärke till ett annat företag, men för att förankra detsamma krävs även att hänsyn tas till kontexten, i vilken mottagaren verkar. Genom samma kombination byggs en relation som baseras på förtroende, vilket kan underlättas genom gemensamma erfarenheter samt val av ett visst språkbruk. Det strategiska samarbetet regleras och kontrolleras genom en kombination av förtroende och kontrakt, där ett högt förtroende kan medföra ett mindre behov av kontrakt.},
 author    = {Gustafsson, Elin and Rastad, Tove and Lindqvist, Maria},
 keyword   = {strategisk allians,strategiskt samarbete,förtroende,risk,varumärke,meningsskapande,opportunism,kommunikation,varumärkesutvidgning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Som man bäddar får man ligga - En studie av ett strategiskt samarbete avseende varumärkesutvidgning},
 year     = {2009},
}