Advanced

Den stora utmaningen- en fallstudie över vikten av en gemensam värdegrund i ett detaljhandelsföretag

Sjögreen, Agnes and Halvarsson, Emma (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel:Den stora utmaningen – en fallstudie över vikten av en gemensam värdegrund i ett detaljhandelsföretag Kurs: SMA405 Examensarbete - Magisterkurs Författare:Emma Halvarsson &
Agnes Sjögreen Handledare: Örjan Hallgren & Sumi Park Dahlgaard Nycklord: Företagskultur, ledarskap, intern marknadsföring, kommunikation, visioner, värderingar Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och undersöka hur en gemensam värdegrund kan bli en del av företagskulturen. Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur implementeras och sprids visioner och värderingar på ett framgångsrikt sätt i ett detaljhandelsföretag? Metod:Det empiriska materialet samlades in utifrån en kvalitativ undersökningsmetod, med djupintervjuer som huvudsakligt... (More)
Uppsatsens titel:Den stora utmaningen – en fallstudie över vikten av en gemensam värdegrund i ett detaljhandelsföretag Kurs: SMA405 Examensarbete - Magisterkurs Författare:Emma Halvarsson &
Agnes Sjögreen Handledare: Örjan Hallgren & Sumi Park Dahlgaard Nycklord: Företagskultur, ledarskap, intern marknadsföring, kommunikation, visioner, värderingar Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och undersöka hur en gemensam värdegrund kan bli en del av företagskulturen. Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur implementeras och sprids visioner och värderingar på ett framgångsrikt sätt i ett detaljhandelsföretag? Metod:Det empiriska materialet samlades in utifrån en kvalitativ undersökningsmetod, med djupintervjuer som huvudsakligt tillvägagångssätt. Med hänsyn till uppsatsens syfte har vi valt att utgå ifrån en hermeneutisk forskningsansats, där tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. Teoretisk ram:Vi använder oss av ett teoretisk ram som utgår från de tre begreppen företagskultur, ledarskap och intern marknadsföring. Dessa begrepp är viktiga delar i hur ett företags visioner samt värderingar sprids internt. De sammanfattas slutligen i uppsatsen syntes, vilken illustreras med en figur. Figuren ligger sedan till grund för analysen av det empiriska materialet. Empiri:Den empiriska undersökningen har skett vid företaget BergendahlsGruppen AB. Där har vi intervjuat personer från ledningsnivå till butiksnivå. BergendahlsGruppen AB bedriver partihandel och detaljhandel genom egna dotterbolag (AG´s, CityGross och EKO) samt genom samverkan med köpmannaägda butiker. Slutsats: Gemensamma värderingar och visioner är viktigt, framför allt för att det skapar riktlinjer för organisationens medlemmar. Dessa riktlinjer bidrar i sin tur till en ökad gemenskap inom organisationen, samt skapar en tydligare bild av åt vilket håll företaget vill arbeta. Att veta varför man gör någonting och att det har betydelse för helheten tror vi skapar större motivation hos organisationens medlemmar. En större gemenskap och motiverad personal, tror vi, kan påverka servicemötet i positiv riktning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353521,
 abstract   = {Uppsatsens titel:Den stora utmaningen – en fallstudie över vikten av en gemensam värdegrund i ett detaljhandelsföretag Kurs: SMA405 Examensarbete - Magisterkurs Författare:Emma Halvarsson &
Agnes Sjögreen Handledare: Örjan Hallgren & Sumi Park Dahlgaard Nycklord: Företagskultur, ledarskap, intern marknadsföring, kommunikation, visioner, värderingar Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och undersöka hur en gemensam värdegrund kan bli en del av företagskulturen. Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur implementeras och sprids visioner och värderingar på ett framgångsrikt sätt i ett detaljhandelsföretag? Metod:Det empiriska materialet samlades in utifrån en kvalitativ undersökningsmetod, med djupintervjuer som huvudsakligt tillvägagångssätt. Med hänsyn till uppsatsens syfte har vi valt att utgå ifrån en hermeneutisk forskningsansats, där tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. Teoretisk ram:Vi använder oss av ett teoretisk ram som utgår från de tre begreppen företagskultur, ledarskap och intern marknadsföring. Dessa begrepp är viktiga delar i hur ett företags visioner samt värderingar sprids internt. De sammanfattas slutligen i uppsatsen syntes, vilken illustreras med en figur. Figuren ligger sedan till grund för analysen av det empiriska materialet. Empiri:Den empiriska undersökningen har skett vid företaget BergendahlsGruppen AB. Där har vi intervjuat personer från ledningsnivå till butiksnivå. BergendahlsGruppen AB bedriver partihandel och detaljhandel genom egna dotterbolag (AG´s, CityGross och EKO) samt genom samverkan med köpmannaägda butiker. Slutsats: Gemensamma värderingar och visioner är viktigt, framför allt för att det skapar riktlinjer för organisationens medlemmar. Dessa riktlinjer bidrar i sin tur till en ökad gemenskap inom organisationen, samt skapar en tydligare bild av åt vilket håll företaget vill arbeta. Att veta varför man gör någonting och att det har betydelse för helheten tror vi skapar större motivation hos organisationens medlemmar. En större gemenskap och motiverad personal, tror vi, kan påverka servicemötet i positiv riktning.},
 author    = {Sjögreen, Agnes and Halvarsson, Emma},
 keyword   = {företagskultur,ledarskap,intern marknadsföring,kommunikation,Trade,Handel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den stora utmaningen- en fallstudie över vikten av en gemensam värdegrund i ett detaljhandelsföretag},
 year     = {2006},
}