Advanced

Outletfenomenet inom den svenska konfektionsbranschen

Jacobsson, Fredrik; Pettersson, Lukas and Persson, Tobias (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Problembeskrivning
Konfektionsbranschen har problem med osålda produkter vilket resulterar i hög kapitalbindning. Modesvängningarna inom konfektionsbranschen blir allt snabbare vilket gör att felinköp av stora produktpartier kan bli avgörande för företagets lönsamhet. Produkter som inte säljs i ordinarie butiker måste avyttras och ett alternativ kan vara outletförsäljning. Syfte
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva outlet som en marknadskanal inom konfektionsbranschen. Vidare är syftet att analysera vilka förhållanden som talar för respektive emot användningen av outletförsäljning som en alternativ marknadskanal. Forskningsfrågor
Vår huvudfråga är, vilka strategiska motiv har en detaljist för att etablera sig i... (More)
Sammanfattning Problembeskrivning
Konfektionsbranschen har problem med osålda produkter vilket resulterar i hög kapitalbindning. Modesvängningarna inom konfektionsbranschen blir allt snabbare vilket gör att felinköp av stora produktpartier kan bli avgörande för företagets lönsamhet. Produkter som inte säljs i ordinarie butiker måste avyttras och ett alternativ kan vara outletförsäljning. Syfte
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva outlet som en marknadskanal inom konfektionsbranschen. Vidare är syftet att analysera vilka förhållanden som talar för respektive emot användningen av outletförsäljning som en alternativ marknadskanal. Forskningsfrågor
Vår huvudfråga är, vilka strategiska motiv har en detaljist för att etablera sig i en outletby? Vi har även tre stödfrågor som underlag för vår huvudfråga. • Vilka för- och nackdelar har en etablering i outletby för en detaljist? • På vilket sätt skiljer sig detta från traditionell handel och realisationsförsäljning? • Hur påverkar outletförsäljningen detaljistens marginaler, realisationer, lagerhållning och lokalisering? Metod
Vi har utfört sju kvalitativa intervjuer med centrumledningar och varumärkesdetaljister. Intervjufrågorna har vi arbetat fram genom en enkätundersökning med kunder på en av Sveriges två outletbyar. För att komplettera ovan nämnde metoder har vi även tillämpat observation på plats. Slutsats
Då en varumärkesdetaljist vill hålla hög modegrad på sitt sortiment, anser vi att outletförsäljning kan fungera som ett verktyg för att uppnå strategiska fördelar. Vi har genom denna uppsats konstruerat både för- och nackdelar för en varumärkesdetaljist att tillämpa outletförsäljning. Outletförsäljning underlättar för detaljistens inköpare då denne vågar köpa in större produktpartier med mer vågat sortiment. Outletförsäljning är ett sätt för varumärkesdetaljisten att minimera kapitalbindningen i lager, genom att produkter som inte säljer kan förflyttas till en outletbutik. På så sätt behöver inte varumärkesdetaljisten befatta sig med realisation i ordinarie butiker. Det finns en risk i att outletförsäljning skapar ett beteende likt ett reabeteende. Om detta inträffar minimeras nyttan med att tillämpa outletförsäljning, då det medför ökade hanteringskostnader. Om outletetableringen är lokaliserad för nära ordinarie handel finns en risk att dessa konkurrerar om samma konsumenter. Vidare innebär outletförsäljning att varumärkesdetaljisten inte kan hålla fullprisstrategi rakt genom alla produktkategorier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353533,
 abstract   = {Sammanfattning Problembeskrivning
Konfektionsbranschen har problem med osålda produkter vilket resulterar i hög kapitalbindning. Modesvängningarna inom konfektionsbranschen blir allt snabbare vilket gör att felinköp av stora produktpartier kan bli avgörande för företagets lönsamhet. Produkter som inte säljs i ordinarie butiker måste avyttras och ett alternativ kan vara outletförsäljning. Syfte
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva outlet som en marknadskanal inom konfektionsbranschen. Vidare är syftet att analysera vilka förhållanden som talar för respektive emot användningen av outletförsäljning som en alternativ marknadskanal. Forskningsfrågor
Vår huvudfråga är, vilka strategiska motiv har en detaljist för att etablera sig i en outletby? Vi har även tre stödfrågor som underlag för vår huvudfråga. •	Vilka för- och nackdelar har en etablering i outletby för en detaljist? •	På vilket sätt skiljer sig detta från traditionell handel och realisationsförsäljning? •	Hur påverkar outletförsäljningen detaljistens marginaler, realisationer, lagerhållning och lokalisering? Metod
Vi har utfört sju kvalitativa intervjuer med centrumledningar och varumärkesdetaljister. Intervjufrågorna har vi arbetat fram genom en enkätundersökning med kunder på en av Sveriges två outletbyar. För att komplettera ovan nämnde metoder har vi även tillämpat observation på plats. Slutsats
Då en varumärkesdetaljist vill hålla hög modegrad på sitt sortiment, anser vi att outletförsäljning kan fungera som ett verktyg för att uppnå strategiska fördelar. Vi har genom denna uppsats konstruerat både för- och nackdelar för en varumärkesdetaljist att tillämpa outletförsäljning. Outletförsäljning underlättar för detaljistens inköpare då denne vågar köpa in större produktpartier med mer vågat sortiment. Outletförsäljning är ett sätt för varumärkesdetaljisten att minimera kapitalbindningen i lager, genom att produkter som inte säljer kan förflyttas till en outletbutik. På så sätt behöver inte varumärkesdetaljisten befatta sig med realisation i ordinarie butiker. Det finns en risk i att outletförsäljning skapar ett beteende likt ett reabeteende. Om detta inträffar minimeras nyttan med att tillämpa outletförsäljning, då det medför ökade hanteringskostnader. Om outletetableringen är lokaliserad för nära ordinarie handel finns en risk att dessa konkurrerar om samma konsumenter. Vidare innebär outletförsäljning att varumärkesdetaljisten inte kan hålla fullprisstrategi rakt genom alla produktkategorier.},
 author    = {Jacobsson, Fredrik and Pettersson, Lukas and Persson, Tobias},
 keyword   = {outletby,outletbutik,outletförsäljning,varumärkesdetaljist,varumärke,distributionskanal,produktlivscykel,marknadsmix,vertikalt marknadssystem,modesvängningar,Trade,Handel,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Outletfenomenet inom den svenska konfektionsbranschen},
 year     = {2006},
}