Advanced

Detaljhandeln trappar upp -en analys av generiska strategier för dagens detaljhandelsbransch

Wärnsved, Isabell and Wollberg, Charlotte (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Att analysera generiska strategiers applicerbarhet i dagens detaljhandelsbransch. Frågeställning: Går det att förklara detaljhandelsbranschens agerande utifrån generiska strategier? Arbetsfrågor: Vilka är särdragen i dagens detaljhandelsbransch?
Hur kan vi beskriva generiska strategier? Vad har sagts om generiska strategier för detaljhandeln?
Metod: Genom en semikvalitativ metod har vi studerat teorin generiska strategier. Vi har även kartlagt dagens detaljhandelsbransch för att kunna analysera applicerbarheten av generiska strategier för denna. Vår uppsats bygger därför på en abduktiv ansats där både verkligheten och teorin ges stort utrymme. Dispositionen utgörs av de tre arbetsfrågorna ovan vilket hjälpt oss att studera generiska... (More)
Syfte: Att analysera generiska strategiers applicerbarhet i dagens detaljhandelsbransch. Frågeställning: Går det att förklara detaljhandelsbranschens agerande utifrån generiska strategier? Arbetsfrågor: Vilka är särdragen i dagens detaljhandelsbransch?
Hur kan vi beskriva generiska strategier? Vad har sagts om generiska strategier för detaljhandeln?
Metod: Genom en semikvalitativ metod har vi studerat teorin generiska strategier. Vi har även kartlagt dagens detaljhandelsbransch för att kunna analysera applicerbarheten av generiska strategier för denna. Vår uppsats bygger därför på en abduktiv ansats där både verkligheten och teorin ges stort utrymme. Dispositionen utgörs av de tre arbetsfrågorna ovan vilket hjälpt oss att studera generiska strategier och detaljhandeln var för sig respektive tillsammans. Resultat:
Generiska strategier framställs generellt på ett stereotypt sätt vilket skapar hinder för dess applicerbarhet. Endast den som är väl inläst på generiska strategier kan förklara detaljhandelsbranschens agerande utifrån teorin. Generiska strategier ger specifika strategival för företag i detaljhandelsbranschen. Vid sidan om dessa så skapar branschens komplexitet även förutsättningar för att lyckas med en hybrid strategi. Å ena sidan går det således att förklara detaljhandelsbranschens agerande utifrån generiska strategier. Å andra sidan finns fler möjligheter än de som Porter framhåller. Generiska strategier behöver kompletteras och utvidgas för att bättre förklara dagens detaljhandelsbranschs agerande. För detaljhandeln idag spelar faktorer som exempelvis service, upplevelser och EMV stor roll och det som kunden möter får därför allt större betydelse. Istället för ett produktorienterat synsätt krävs istället ett serviceorienterat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353546,
 abstract   = {Syfte: Att analysera generiska strategiers applicerbarhet i dagens detaljhandelsbransch. Frågeställning: Går det att förklara detaljhandelsbranschens agerande utifrån generiska strategier? Arbetsfrågor: Vilka är särdragen i dagens detaljhandelsbransch?
Hur kan vi beskriva generiska strategier? Vad har sagts om generiska strategier för detaljhandeln?
Metod: Genom en semikvalitativ metod har vi studerat teorin generiska strategier. Vi har även kartlagt dagens detaljhandelsbransch för att kunna analysera applicerbarheten av generiska strategier för denna. Vår uppsats bygger därför på en abduktiv ansats där både verkligheten och teorin ges stort utrymme. Dispositionen utgörs av de tre arbetsfrågorna ovan vilket hjälpt oss att studera generiska strategier och detaljhandeln var för sig respektive tillsammans. Resultat:
Generiska strategier framställs generellt på ett stereotypt sätt vilket skapar hinder för dess applicerbarhet. Endast den som är väl inläst på generiska strategier kan förklara detaljhandelsbranschens agerande utifrån teorin. Generiska strategier ger specifika strategival för företag i detaljhandelsbranschen. Vid sidan om dessa så skapar branschens komplexitet även förutsättningar för att lyckas med en hybrid strategi. Å ena sidan går det således att förklara detaljhandelsbranschens agerande utifrån generiska strategier. Å andra sidan finns fler möjligheter än de som Porter framhåller. Generiska strategier behöver kompletteras och utvidgas för att bättre förklara dagens detaljhandelsbranschs agerande. För detaljhandeln idag spelar faktorer som exempelvis service, upplevelser och EMV stor roll och det som kunden möter får därför allt större betydelse. Istället för ett produktorienterat synsätt krävs istället ett serviceorienterat.},
 author    = {Wärnsved, Isabell and Wollberg, Charlotte},
 keyword   = {detaljhandelsbranschen,generiska strategier,michael porter,företagsstrategi.,Trade,Handel,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Detaljhandeln trappar upp -en analys av generiska strategier för dagens detaljhandelsbransch},
 year     = {2008},
}