Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motivation. En studie av motivationsfaktorer tillämpade på volontärer

Adolfsson, Ronny ; Lindblom, Axel and Gran, Patrik (2007)
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Motivation. En studie av motivationsfaktorer tillämpade på volontärer Författare:
Ronny Adolfson, Patrik Gran och Axel Lindblom Handledare: Christer Eldh och Ola Thufvesson Syfte:
Syftet med denna uppsat's är att undersöka vilka faktorer som motiverar volontärer och om dessa kan förklara's med klassisk motivationsteori. Vi vill få ökad kunskap om vilka drivkrafter det är som motiverar volontärer att prestera utan att få någon nämnvärd ersättning. Frågeställningar: Är klassisk motivationsteori tillämpbar på volontärer?
Vad karaktäriserar volontären's motivationsfaktorer? Metod: Vi har använt os's av en kvalitativ metod och där foku's har lagt's på intervjuer och artiklar. Vi har genomfört fyra muntliga intervjuer och kompletterat dem... (More)
Titel: Motivation. En studie av motivationsfaktorer tillämpade på volontärer Författare:
Ronny Adolfson, Patrik Gran och Axel Lindblom Handledare: Christer Eldh och Ola Thufvesson Syfte:
Syftet med denna uppsat's är att undersöka vilka faktorer som motiverar volontärer och om dessa kan förklara's med klassisk motivationsteori. Vi vill få ökad kunskap om vilka drivkrafter det är som motiverar volontärer att prestera utan att få någon nämnvärd ersättning. Frågeställningar: Är klassisk motivationsteori tillämpbar på volontärer?
Vad karaktäriserar volontären's motivationsfaktorer? Metod: Vi har använt os's av en kvalitativ metod och där foku's har lagt's på intervjuer och artiklar. Vi har genomfört fyra muntliga intervjuer och kompletterat dem med fem e-postintervjuer. Slutsat's: Vi har kommit fram till att det är olika faktorer som motiverar anställda och volontärer. Maslow's hierarki har varit svår att tillämpa praktiskt då den är fokuserad på individuell utveckling, och Herzberg's tvåfaktorsteori anser vi inte vara fullt tillämpbar på volontärer eftersom Herzberg menar att man bara genom arbetet's utformning kan öka motivationen. Vår slutsat's utifrån vår empiriska undersökning är att helt andra faktorer är motiverande för volontärer, speciellt den sociala gemenskapen och omgivningen. Nyckelord: Motivation, volontärer, evenemang, Herzberg's tvåfaktorteori, Volunteer Function's Inventory (VFI). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adolfsson, Ronny ; Lindblom, Axel and Gran, Patrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation, volontärer, evenemang, herzbergs tvåfaktorteori, volunteer functions inventory (vfi)., Social structures, Sociala strukturer
language
Swedish
id
1353583
date added to LUP
2007-08-23 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:58:32
@misc{1353583,
 abstract   = {{Titel: Motivation. En studie av motivationsfaktorer tillämpade på volontärer Författare:
Ronny Adolfson, Patrik Gran och Axel Lindblom Handledare: Christer Eldh och Ola Thufvesson Syfte:
Syftet med denna uppsat's är att undersöka vilka faktorer som motiverar volontärer och om dessa kan förklara's med klassisk motivationsteori. Vi vill få ökad kunskap om vilka drivkrafter det är som motiverar volontärer att prestera utan att få någon nämnvärd ersättning. Frågeställningar: Är klassisk motivationsteori tillämpbar på volontärer?
Vad karaktäriserar volontären's motivationsfaktorer? Metod: Vi har använt os's av en kvalitativ metod och där foku's har lagt's på intervjuer och artiklar. Vi har genomfört fyra muntliga intervjuer och kompletterat dem med fem e-postintervjuer. Slutsat's: Vi har kommit fram till att det är olika faktorer som motiverar anställda och volontärer. Maslow's hierarki har varit svår att tillämpa praktiskt då den är fokuserad på individuell utveckling, och Herzberg's tvåfaktorsteori anser vi inte vara fullt tillämpbar på volontärer eftersom Herzberg menar att man bara genom arbetet's utformning kan öka motivationen. Vår slutsat's utifrån vår empiriska undersökning är att helt andra faktorer är motiverande för volontärer, speciellt den sociala gemenskapen och omgivningen. Nyckelord: Motivation, volontärer, evenemang, Herzberg's tvåfaktorteori, Volunteer Function's Inventory (VFI).}},
 author    = {{Adolfsson, Ronny and Lindblom, Axel and Gran, Patrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Motivation. En studie av motivationsfaktorer tillämpade på volontärer}},
 year     = {{2007}},
}