Advanced

Nätverk - en möjlighet att lära över organisationsgränserna?

Nilsson, Emma; Larsson, Linnéa and Jervill, Johanna (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Enligt vår empiri kan lärande uppstå även i nätverk som inte är skapade med grundtanke att lära. Nätverksplattformen är en viktig grund för att lärandet ska kunna utvecklas, vi ser dock lite annorlunda på tid och resurser då teorin säger att den är tidskrävande, medan vi menar motsatsen. Vi anser även att Nätverksplattformen behöver kompletteras. Här utgör bland annat struktur och rutiner en viktig förutsättning, men också motivation och utvecklandet av individen för att bibehålla lärandet i ett längre perspektiv.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353590,
 abstract   = {Enligt vår empiri kan lärande uppstå även i nätverk som inte är skapade med grundtanke att lära. Nätverksplattformen är en viktig grund för att lärandet ska kunna utvecklas, vi ser dock lite annorlunda på tid och resurser då teorin säger att den är tidskrävande, medan vi menar motsatsen. Vi anser även att Nätverksplattformen behöver kompletteras. Här utgör bland annat struktur och rutiner en viktig förutsättning, men också motivation och utvecklandet av individen för att bibehålla lärandet i ett längre perspektiv.},
 author    = {Nilsson, Emma and Larsson, Linnéa and Jervill, Johanna},
 keyword   = {nätverk,förutsättningar för lärande,grupplärande,relationer,förtroende,jämlika förhållanden,system & rutiner,tid & resurser,Development cooperation,Utvecklingssamarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nätverk - en möjlighet att lära över organisationsgränserna?},
 year     = {2009},
}