Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det är oklokt att betala för mycket, men det kan kosta mer att betala för lite. - En studie av svenska konsulters syn på utvärdering

Jeppsson, Tor ; Mårtensson, Jesper and Jansson, Martin (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi vill med denna uppsats undersöka hur eventuella utvärderingsprocesser ter sig i samband med konsultprojekt. Vi avser dels att fokusera på den övergripande funktion som en möjlig utvärdering utgör för ett konsultprojekt, dels att belysa konsultens perspektiv på denna
aktivitet. Metod: Vi har vid insamlandet av material använt oss av narrativ metod. Den har möjliggjort att en jämförelse mellan det teoretiska empiriska materialet, utifrån denna jämförelse har vi sedan genomfört analys vilken slutligen utmynnat i slutsatser. Genom fyra öppna respondentintervjuer har vi samlat in material till det empiriska underlaget i denna uppsats. Det teoretiska materialet kan härledas till en litterär undersökning av utav böcker och vetenskapliga... (More)
Syfte: Vi vill med denna uppsats undersöka hur eventuella utvärderingsprocesser ter sig i samband med konsultprojekt. Vi avser dels att fokusera på den övergripande funktion som en möjlig utvärdering utgör för ett konsultprojekt, dels att belysa konsultens perspektiv på denna
aktivitet. Metod: Vi har vid insamlandet av material använt oss av narrativ metod. Den har möjliggjort att en jämförelse mellan det teoretiska empiriska materialet, utifrån denna jämförelse har vi sedan genomfört analys vilken slutligen utmynnat i slutsatser. Genom fyra öppna respondentintervjuer har vi samlat in material till det empiriska underlaget i denna uppsats. Det teoretiska materialet kan härledas till en litterär undersökning av utav böcker och vetenskapliga artiklar. Slutsatser: Utifrån vår uppsatsstudie kan vi dra slutsatsen att utvärdering är en aktivitet som sker genom hela projektets gång. Utvärderingen är en betydelsefull funktion som styrverktyg för konsultprojekt, vilket ger beslutsfattare men även uppdragsgivarna en möjlighet att under projektets framskridande manövrera det mot syfte och mål. Det har i uppsatsen framkommit att det finns en kostnadsaspekt på utvärderingar, vilket gör att man generellt inte bedriver utvärderingsaktiviteter i en allt för omfattande skala. Till följd av höga kostnader för utvärderingar i konsultprojekt bedrivs det i Sverige idag inte omfångsrika utvärderingsprocesser generellt sett. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeppsson, Tor ; Mårtensson, Jesper and Jansson, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utvärdering, konsultverksamhet, kvalitativa och kvantitativa metoder, kommunikation, Industrial psychology, Arbetspsykologi, industripsykologi
language
Swedish
id
1353618
date added to LUP
2009-02-20 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:58:39
@misc{1353618,
 abstract   = {{Syfte: Vi vill med denna uppsats undersöka hur eventuella utvärderingsprocesser ter sig i samband med konsultprojekt. Vi avser dels att fokusera på den övergripande funktion som en möjlig utvärdering utgör för ett konsultprojekt, dels att belysa konsultens perspektiv på denna
aktivitet. Metod: Vi har vid insamlandet av material använt oss av narrativ metod. Den har möjliggjort att en jämförelse mellan det teoretiska empiriska materialet, utifrån denna jämförelse har vi sedan genomfört analys vilken slutligen utmynnat i slutsatser. Genom fyra öppna respondentintervjuer har vi samlat in material till det empiriska underlaget i denna uppsats. Det teoretiska materialet kan härledas till en litterär undersökning av utav böcker och vetenskapliga artiklar. Slutsatser: Utifrån vår uppsatsstudie kan vi dra slutsatsen att utvärdering är en aktivitet som sker genom hela projektets gång. Utvärderingen är en betydelsefull funktion som styrverktyg för konsultprojekt, vilket ger beslutsfattare men även uppdragsgivarna en möjlighet att under projektets framskridande manövrera det mot syfte och mål. Det har i uppsatsen framkommit att det finns en kostnadsaspekt på utvärderingar, vilket gör att man generellt inte bedriver utvärderingsaktiviteter i en allt för omfattande skala. Till följd av höga kostnader för utvärderingar i konsultprojekt bedrivs det i Sverige idag inte omfångsrika utvärderingsprocesser generellt sett.}},
 author    = {{Jeppsson, Tor and Mårtensson, Jesper and Jansson, Martin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det är oklokt att betala för mycket, men det kan kosta mer att betala för lite. - En studie av svenska konsulters syn på utvärdering}},
 year     = {{2009}},
}