Advanced

Stånga pannan blodig eller plåstra om med lean - en fallstudie av implementeringen av lean på Universitetssjukhuset i Lund

Alfredsson, Emma; Nielsen, Helena and Forss, Sofia (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Den svenska sjukvården granskas allt oftare och resultaten pekar ofta på samma sak, resurserna används inte särskilt väl och kunskapen om hur de används saknas. Det finns i ett tilltagande behov av att ändra och förnya arbetssätt samt ta reda på vad patienten verkligen vill, för att utnyttja resurserna som finns på ett bättre sätt samt skapa förutsättningar för att förbättra kvaliteten. Sjukvården står därmed inför nya utmaningar. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om implementering av lean i svensk sjukvård utifrån ett tjänsteperspektiv Frågeställning: Hur fungerar implementeringen av lean i sjukvården och vad är avgörande för att kvalitetsfilosofin ska få fäste i organisationen? Metod: Vi har valt att göra en... (More)
Problem: Den svenska sjukvården granskas allt oftare och resultaten pekar ofta på samma sak, resurserna används inte särskilt väl och kunskapen om hur de används saknas. Det finns i ett tilltagande behov av att ändra och förnya arbetssätt samt ta reda på vad patienten verkligen vill, för att utnyttja resurserna som finns på ett bättre sätt samt skapa förutsättningar för att förbättra kvaliteten. Sjukvården står därmed inför nya utmaningar. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om implementering av lean i svensk sjukvård utifrån ett tjänsteperspektiv Frågeställning: Hur fungerar implementeringen av lean i sjukvården och vad är avgörande för att kvalitetsfilosofin ska få fäste i organisationen? Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie på Universitetssjukhuset i Lund där vi har genomfört kvalitativa intervjuer med personal på olika nivåer, utfört en observation och lyssnat till två föreläsningar. Det empiriska materialet analyserade vi utifrån teoretiskt material om lean, lean healthcare och sjukvårdskontexten inom ramen för en modell över lean. Studien har en abduktiv ansats. Slutsats: Vårt resultat visar att det i sjukvården inte går att börja med en strategi för lean utan att först förändra ledarskapet och stärka medarbetarna. Vi har funnit att beteende och engagemang är essentiellt för att överhuvudtaget komma igång med lean i sjukvården. Lean kan inte bli en bestående filosofi i organisationen om inte alla först förstår att de har möjlighet att påverka och förbättra, och därmed kan tänka enligt lean. Först när mognad och engagemang kring förbättring och verksamhetsutveckling finns, kan alla arbeta i samma riktning utifrån en gemensam strategi för lean som är en avgörande faktor för att lean ska få fäste i organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353645,
 abstract   = {Problem: Den svenska sjukvården granskas allt oftare och resultaten pekar ofta på samma sak, resurserna används inte särskilt väl och kunskapen om hur de används saknas. Det finns i ett tilltagande behov av att ändra och förnya arbetssätt samt ta reda på vad patienten verkligen vill, för att utnyttja resurserna som finns på ett bättre sätt samt skapa förutsättningar för att förbättra kvaliteten. Sjukvården står därmed inför nya utmaningar. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om implementering av lean i svensk sjukvård utifrån ett tjänsteperspektiv Frågeställning: Hur fungerar implementeringen av lean i sjukvården och vad är avgörande för att kvalitetsfilosofin ska få fäste i organisationen? Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie på Universitetssjukhuset i Lund där vi har genomfört kvalitativa intervjuer med personal på olika nivåer, utfört en observation och lyssnat till två föreläsningar. Det empiriska materialet analyserade vi utifrån teoretiskt material om lean, lean healthcare och sjukvårdskontexten inom ramen för en modell över lean. Studien har en abduktiv ansats. Slutsats: Vårt resultat visar att det i sjukvården inte går att börja med en strategi för lean utan att först förändra ledarskapet och stärka medarbetarna. Vi har funnit att beteende och engagemang är essentiellt för att överhuvudtaget komma igång med lean i sjukvården. Lean kan inte bli en bestående filosofi i organisationen om inte alla först förstår att de har möjlighet att påverka och förbättra, och därmed kan tänka enligt lean. Först när mognad och engagemang kring förbättring och verksamhetsutveckling finns, kan alla arbeta i samma riktning utifrån en gemensam strategi för lean som är en avgörande faktor för att lean ska få fäste i organisationen.},
 author    = {Alfredsson, Emma and Nielsen, Helena and Forss, Sofia},
 keyword   = {lean,sjukvård,kvalitetsfilosofi,service management,tjänsteperspektiv,ledarskap,strategi,beteende,universitetssjukhuset i lund,Organizational science,Organisationsteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stånga pannan blodig eller plåstra om med lean - en fallstudie av implementeringen av lean på Universitetssjukhuset i Lund},
 year     = {2008},
}