Advanced

Det mänskliga ledarskapet - En studie om hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal

Hansson, Elin; Latomanski, Anna and Ågren Frölander, Maria (2007)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel Det mänskliga ledarskapet – Hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal Författare Elin Hansson, Anna Latomanski, Maria Ågren Frölander Handledare Bo Markulf, Veronica Åberg Problemformulering Behovet av personal inom äldreomsorgen kommer inom den närmaste tiden att öka drastiskt. Stora pensionsavgångar, få unga som vill utbilda sig till undersköterskor och en stor grupp äldre som ska få plats på landets olika äldreboenden står som bidragande orsaker. Hur ska äldreomsorgen kunna locka nya medarbetare till en organisation som idag inte framstår som attraktiv? Vilken roll har ledarna inom organisationen i detta? Och vilken roll spelar den ökande konkurrensen mellan den privata och kommunala... (More)
Titel Det mänskliga ledarskapet – Hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal Författare Elin Hansson, Anna Latomanski, Maria Ågren Frölander Handledare Bo Markulf, Veronica Åberg Problemformulering Behovet av personal inom äldreomsorgen kommer inom den närmaste tiden att öka drastiskt. Stora pensionsavgångar, få unga som vill utbilda sig till undersköterskor och en stor grupp äldre som ska få plats på landets olika äldreboenden står som bidragande orsaker. Hur ska äldreomsorgen kunna locka nya medarbetare till en organisation som idag inte framstår som attraktiv? Vilken roll har ledarna inom organisationen i detta? Och vilken roll spelar den ökande konkurrensen mellan den privata och kommunala sektorn? Syfte Syftet med denna uppsats är att se hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal. Genom att undersöka såväl privat som kommunal verksamhet vill vi också se på likheter och skillnader samt om det finns något de kan lära av varandra. Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har samlat in vårt empiriska material genom fyra intervjuer med verksamhetschefer inom såväl privat som kommunal äldreomsorg. För att bredda perspektivet har vi även intervjuat ett antal anställda hos de respektive verksamhetscheferna. Resultat De främsta faktorerna som påverkar verksamhetschefens sätt att leda, motivera och belöna sin personal är vilken typ av verksamhet som hon är verksam i samt om ledaren har en manlig eller kvinnlig ledarskapsstil. I en privat verksamhet har ledaren en mer öppen och flexibel roll där hon har möjlighet att fatta sina egna beslut. Inom den kommunala verksamheten finns inte samma flexibilitet på grund av att beslut som tas ska godkännas av politiker innan de kan verkställas i verksamheten. Genom de privata verksamhetschefernas mer flexibla roll fanns det en möjlighet för dem att monetärt belöna personal som de tyckte förtjänade det. Denna möjlighet fanns inte inom den kommunala verksamheten. Enligt teorier som vi har använt är det ett mer hållbart sätt att motivera genom inre belöningar, en kombination av såväl yttre som inre belöningar är dock det som förespråkas. Vi såg även en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga ledarskapsstilar. De kvinnliga var mer relationsinriktade och organiserade sig i en plattare organisationsstruktur medan de manliga ville ha tydligare riktlinjer och en hierarkisk organisation. Nyckelord Leda, motivera, belöna, privat verksamhet, kommunal verksamhet, verksamhetschef, manlig och kvinnlig ledarskapsstil, äldreomsorgen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353663,
 abstract   = {Titel	Det mänskliga ledarskapet – Hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal Författare	Elin Hansson, Anna Latomanski, Maria Ågren Frölander Handledare Bo Markulf, Veronica Åberg Problemformulering	Behovet av personal inom äldreomsorgen kommer inom den närmaste tiden att öka drastiskt. Stora pensionsavgångar, få unga som vill utbilda sig till undersköterskor och en stor grupp äldre som ska få plats på landets olika äldreboenden står som bidragande orsaker. Hur ska äldreomsorgen kunna locka nya medarbetare till en organisation som idag inte framstår som attraktiv? Vilken roll har ledarna inom organisationen i detta? Och vilken roll spelar den ökande konkurrensen mellan den privata och kommunala sektorn? Syfte	Syftet med denna uppsats är att se hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal. Genom att undersöka såväl privat som kommunal verksamhet vill vi också se på likheter och skillnader samt om det finns något de kan lära av varandra. Metod	Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har samlat in vårt empiriska material genom fyra intervjuer med verksamhetschefer inom såväl privat som kommunal äldreomsorg. För att bredda perspektivet har vi även intervjuat ett antal anställda hos de respektive verksamhetscheferna. Resultat	De främsta faktorerna som påverkar verksamhetschefens sätt att leda, motivera och belöna sin personal är vilken typ av verksamhet som hon är verksam i samt om ledaren har en manlig eller kvinnlig ledarskapsstil. I en privat verksamhet har ledaren en mer öppen och flexibel roll där hon har möjlighet att fatta sina egna beslut. Inom den kommunala verksamheten finns inte samma flexibilitet på grund av att beslut som tas ska godkännas av politiker innan de kan verkställas i verksamheten. Genom de privata verksamhetschefernas mer flexibla roll fanns det en möjlighet för dem att monetärt belöna personal som de tyckte förtjänade det. Denna möjlighet fanns inte inom den kommunala verksamheten. Enligt teorier som vi har använt är det ett mer hållbart sätt att motivera genom inre belöningar, en kombination av såväl yttre som inre belöningar är dock det som förespråkas. Vi såg även en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga ledarskapsstilar. De kvinnliga var mer relationsinriktade och organiserade sig i en plattare organisationsstruktur medan de manliga ville ha tydligare riktlinjer och en hierarkisk organisation. Nyckelord Leda, motivera, belöna, privat verksamhet, kommunal verksamhet, verksamhetschef, manlig och kvinnlig ledarskapsstil, äldreomsorgen.},
 author    = {Hansson, Elin and Latomanski, Anna and Ågren Frölander, Maria},
 keyword   = {leda,motivera,belöna,privat verksamhet,kommunal verksamhet,verksamhetschef,manlig ledarskapsstil,kvinnlig ledarskapsstil,äldreomsorgen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det mänskliga ledarskapet - En studie om hur verksamhetschefer inom äldreomsorgen leder, motiverar och belönar sin personal},
 year     = {2007},
}