Advanced

"Långsamhetens lov". Platsmarknadsföring av Slow Cities i Italien.

Wirell, Theres; Widarsson, Åsa and Svärd, Anncharlotte (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att identifiera och analysera hur koncepten Slow Food och Slow City kan användas för att marknadsföra en plats och öka dess attraktivitet. Fokus kommer att ligga på de marknadsföringsstrategier som platserna använder idag samt de strategier som kan bli aktuella i framtiden. Vi har funnit att de italienska städer vi studerat har en genomtänkt strategi och har gjort tydliga avvägningar i arbetet med sin platsmarknadsföring. De har tänkt långsiktigt vid implementeringen av koncepten och fokuserat på att marknadsföra sig internt hos stadens invånare. Städerna har resurser som är väl knutna till koncepten Slow Food och Slow City, men använder inte själva begreppen i sin externa marknadsföring. Enligt vår analys har de städer vi... (More)
Vårt syfte är att identifiera och analysera hur koncepten Slow Food och Slow City kan användas för att marknadsföra en plats och öka dess attraktivitet. Fokus kommer att ligga på de marknadsföringsstrategier som platserna använder idag samt de strategier som kan bli aktuella i framtiden. Vi har funnit att de italienska städer vi studerat har en genomtänkt strategi och har gjort tydliga avvägningar i arbetet med sin platsmarknadsföring. De har tänkt långsiktigt vid implementeringen av koncepten och fokuserat på att marknadsföra sig internt hos stadens invånare. Städerna har resurser som är väl knutna till koncepten Slow Food och Slow City, men använder inte själva begreppen i sin externa marknadsföring. Enligt vår analys har de städer vi besökt kommit så långt i processen att koncepten borde lyftas fram tydligare i platsmarknadsföringen även till den externa marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353683,
 abstract   = {Vårt syfte är att identifiera och analysera hur koncepten Slow Food och Slow City kan användas för att marknadsföra en plats och öka dess attraktivitet. Fokus kommer att ligga på de marknadsföringsstrategier som platserna använder idag samt de strategier som kan bli aktuella i framtiden. Vi har funnit att de italienska städer vi studerat har en genomtänkt strategi och har gjort tydliga avvägningar i arbetet med sin platsmarknadsföring. De har tänkt långsiktigt vid implementeringen av koncepten och fokuserat på att marknadsföra sig internt hos stadens invånare. Städerna har resurser som är väl knutna till koncepten Slow Food och Slow City, men använder inte själva begreppen i sin externa marknadsföring. Enligt vår analys har de städer vi besökt kommit så långt i processen att koncepten borde lyftas fram tydligare i platsmarknadsföringen även till den externa marknaden.},
 author    = {Wirell, Theres and Widarsson, Åsa and Svärd, Anncharlotte},
 keyword   = {slow city,slow food,italien,platsmarknadsföring,resurser,målgrupper,marknadsföringskanaler,intern marknadsföring,Tourism,Turism,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Långsamhetens lov". Platsmarknadsföring av Slow Cities i Italien.},
 year     = {2006},
}