Advanced

Exklusiva varumärken - exklusivitetens krav

Dragana, Damljanovic and De Toro, Elisa (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Alltfler människor har idag råd att unna sig något exklusivt och det finns en växande konkurrens på marknaden. Det finns därför också många böcker inom marknadsföring som talar om för företag hur de kan göra för att nå framgång med sina varumärken. Vårt syfte med denna uppsats är att titta på några av dessa teorier och att utifrån ett företagsperspektiv undersöka vilka faktorer i modern marknadsföringsstrategi som är tillämpbara på exklusiva varumärken. Frågeställningen som vi ska besvara är:
Hur jobbar företag för att framställa och förstärka en exklusiv image i deras varumärken? För att besvara frågeställningen har vi gjort tre observationer i Köpenhamn. Observationerna gjordes i butikerna Gucci, Louis Vuitton och Burberry, där vi letade... (More)
Alltfler människor har idag råd att unna sig något exklusivt och det finns en växande konkurrens på marknaden. Det finns därför också många böcker inom marknadsföring som talar om för företag hur de kan göra för att nå framgång med sina varumärken. Vårt syfte med denna uppsats är att titta på några av dessa teorier och att utifrån ett företagsperspektiv undersöka vilka faktorer i modern marknadsföringsstrategi som är tillämpbara på exklusiva varumärken. Frågeställningen som vi ska besvara är:
Hur jobbar företag för att framställa och förstärka en exklusiv image i deras varumärken? För att besvara frågeställningen har vi gjort tre observationer i Köpenhamn. Observationerna gjordes i butikerna Gucci, Louis Vuitton och Burberry, där vi letade efter faktorer som gjorde butikerna exklusiva. Vi har även gjort en intervju med Lars Kvist som är butiksägare för Cenino och Donna i Helsingborg. Teorin innefattar olika marknadsföringsstrategier som är relevanta för att skapa en exklusiv image. Huvuddelen består här av marknadsmixen där vi analyserar hur dess sju p: n påverkar exklusiviteten. Analysen tar upp vilka faktorer som är relevanta för att framhäva exklusivitet. Exklusivitet är mycket subjektivt och förklaras i denna uppsats som produkter av hög kvalitet samtidigt som varumärket bara säljs på ett fåtal platser. Tillsammans med ett högt pris gör detta att varumärket blir svårtillgängligt för de flesta. Slutsatsen är att alla delar i marknadsmixen och dagens marknadsföringsstrategier på något sätt påverkar ett varumärkes exklusivitet. Dessa är sammanlänkade på ett eller annat sätt för att ge en helhetsbild av exklusivitet. Produkten måste vara av hög kvalitet, butikerna måste ha det rätta läget och vara inreda på ett exklusivt sätt. Samtidigt måste servicen vara mycket hög och motsvara kundens förväntningar som byggs upp med ”rätt” promotion. Därtill spelar också priset en stor roll som är ett resultat av alla de andra delarna. Vi har även lagt till det kulturella arvet som en faktor som inverkar på varumärkets exklusivitet och som genom storytelling kan förstärka det exklusiva i varumärket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353690,
 abstract   = {Alltfler människor har idag råd att unna sig något exklusivt och det finns en växande konkurrens på marknaden. Det finns därför också många böcker inom marknadsföring som talar om för företag hur de kan göra för att nå framgång med sina varumärken. Vårt syfte med denna uppsats är att titta på några av dessa teorier och att utifrån ett företagsperspektiv undersöka vilka faktorer i modern marknadsföringsstrategi som är tillämpbara på exklusiva varumärken. Frågeställningen som vi ska besvara är:
Hur jobbar företag för att framställa och förstärka en exklusiv image i deras varumärken? För att besvara frågeställningen har vi gjort tre observationer i Köpenhamn. Observationerna gjordes i butikerna Gucci, Louis Vuitton och Burberry, där vi letade efter faktorer som gjorde butikerna exklusiva. Vi har även gjort en intervju med Lars Kvist som är butiksägare för Cenino och Donna i Helsingborg. Teorin innefattar olika marknadsföringsstrategier som är relevanta för att skapa en exklusiv image. Huvuddelen består här av marknadsmixen där vi analyserar hur dess sju p: n påverkar exklusiviteten. Analysen tar upp vilka faktorer som är relevanta för att framhäva exklusivitet. Exklusivitet är mycket subjektivt och förklaras i denna uppsats som produkter av hög kvalitet samtidigt som varumärket bara säljs på ett fåtal platser. Tillsammans med ett högt pris gör detta att varumärket blir svårtillgängligt för de flesta. Slutsatsen är att alla delar i marknadsmixen och dagens marknadsföringsstrategier på något sätt påverkar ett varumärkes exklusivitet. Dessa är sammanlänkade på ett eller annat sätt för att ge en helhetsbild av exklusivitet. Produkten måste vara av hög kvalitet, butikerna måste ha det rätta läget och vara inreda på ett exklusivt sätt. Samtidigt måste servicen vara mycket hög och motsvara kundens förväntningar som byggs upp med ”rätt” promotion. Därtill spelar också priset en stor roll som är ett resultat av alla de andra delarna. Vi har även lagt till det kulturella arvet som en faktor som inverkar på varumärkets exklusivitet och som genom storytelling kan förstärka det exklusiva i varumärket.},
 author    = {Dragana, Damljanovic and De Toro, Elisa},
 keyword   = {exklusivitet,7p,storytelling,Trade,Handel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Exklusiva varumärken - exklusivitetens krav},
 year     = {2008},
}