Advanced

E-auktioner - Identifiering av kritiska aspekter och resonemang kring konkurrensfördelar

Fäldt, Malin and Olsson, Cecilia (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemområde: E-auktioners dynamiska karakteristik skapar betänkligheter hos köparen, som måste bemötas av säljare, och som ställer krav på säljare att tydligt utskilja sig i konkurrensen om kunderna. Behovet av en tydlig position på marknaden för e-auktioner bemöts inte av teorin, där ingen övergripande studie av fenomenet står att finna, och där forskning kring säljarens perspektiv på e-auktioner är ovanligt. Syfte: Syftet är att identifiera och analysera kritiska aspekter inom fenomenet e-auktioner, samt att med denna grund resonera kring hur säljare kan skapa varaktiga konkurrensfördelar. Metod: Beskrivning av köpprocess och kartläggning av e-auktioners bakomliggande dimensioner är grundade i observationer på marknadsplatser för... (More)
Problemområde: E-auktioners dynamiska karakteristik skapar betänkligheter hos köparen, som måste bemötas av säljare, och som ställer krav på säljare att tydligt utskilja sig i konkurrensen om kunderna. Behovet av en tydlig position på marknaden för e-auktioner bemöts inte av teorin, där ingen övergripande studie av fenomenet står att finna, och där forskning kring säljarens perspektiv på e-auktioner är ovanligt. Syfte: Syftet är att identifiera och analysera kritiska aspekter inom fenomenet e-auktioner, samt att med denna grund resonera kring hur säljare kan skapa varaktiga konkurrensfördelar. Metod: Beskrivning av köpprocess och kartläggning av e-auktioners bakomliggande dimensioner är grundade i observationer på marknadsplatser för e-auktioner. Analyser där kritiska aspekter identifieras, och där resonemang kring varaktiga konkurrensfördelar förs, är baserade på litteraturstudier, observationer och analys av sekundärmaterial. Slutsatser: En genomgående förtroendeproblematik återfinns i försäljningskanalen, varpå kommunikation och etablering av förtroende, och andra mervärden, hos kunden är kritiskt. En differentieringsstrategi har identifierats som mer lämpad än kostnadsledarskap. Utformning av hemsida, genomgående hög servicekvalitet och relationsbyggande har identifierats som huvudsakliga kritiska aspekter för att möta förtroendeproblematiken. Eftersom e-auktionsmarknadsplatser begränsar säljares möjligheter att utforma erbjudanden och flera av e-auktionsmomenten inte till fullo kan kontrolleras av säljaren, kan främst de resurser som säljaren själv styr, ligga till grund för varaktiga konkurrensfördelar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353776,
 abstract   = {Problemområde: E-auktioners dynamiska karakteristik skapar betänkligheter hos köparen, som måste bemötas av säljare, och som ställer krav på säljare att tydligt utskilja sig i konkurrensen om kunderna. Behovet av en tydlig position på marknaden för e-auktioner bemöts inte av teorin, där ingen övergripande studie av fenomenet står att finna, och där forskning kring säljarens perspektiv på e-auktioner är ovanligt. Syfte: Syftet är att identifiera och analysera kritiska aspekter inom fenomenet e-auktioner, samt att med denna grund resonera kring hur säljare kan skapa varaktiga konkurrensfördelar. Metod: Beskrivning av köpprocess och kartläggning av e-auktioners bakomliggande dimensioner är grundade i observationer på marknadsplatser för e-auktioner. Analyser där kritiska aspekter identifieras, och där resonemang kring varaktiga konkurrensfördelar förs, är baserade på litteraturstudier, observationer och analys av sekundärmaterial. Slutsatser: En genomgående förtroendeproblematik återfinns i försäljningskanalen, varpå kommunikation och etablering av förtroende, och andra mervärden, hos kunden är kritiskt. En differentieringsstrategi har identifierats som mer lämpad än kostnadsledarskap. Utformning av hemsida, genomgående hög servicekvalitet och relationsbyggande har identifierats som huvudsakliga kritiska aspekter för att möta förtroendeproblematiken. Eftersom e-auktionsmarknadsplatser begränsar säljares möjligheter att utforma erbjudanden och flera av e-auktionsmomenten inte till fullo kan kontrolleras av säljaren, kan främst de resurser som säljaren själv styr, ligga till grund för varaktiga konkurrensfördelar.},
 author    = {Fäldt, Malin and Olsson, Cecilia},
 keyword   = {e-auktioner,traditionell handel,e-handel,e-betalning,traditionella auktioner,konkurrensfördelar,förtroende,relationsmarknadsföring.,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {E-auktioner - Identifiering av kritiska aspekter och resonemang kring konkurrensfördelar},
 year     = {2006},
}