Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Likheter som grund för olikheter – En grundad teori studie om stark företagskultur och dess betydelse för mångfalden i ett företag

Mumun, Ayche ; Barner, Fredrik and Jönsson, Maria (2009)
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Problembeskrivning: Begreppen företagskultur och mångfald sätts inom litteraturen i motsatsförhållande till varandra där det menas att en stark företagskultur tenderar till likriktning inom personalen medan mångfald kännetecknar olikheter hos människor genom exempelvis kön, ålder och etnicitet. Vi ansåg det därmed vara spännande att genom grundad teori som metod undersöka hur begreppen företagskultur och mångfald förhåller sig till varandra. Ikea har en stark uttalad företagskultur samtidigt som de även arbetar med mångfald. Därför ansåg vi skulle vara ett lämpligt företag för oss att undersöka för att besvara vår ställda problematik. Syfte: Syftet med vår undersökning är att genom grundad teori undersöka om en stark företagskultur hämmar... (More)
Problembeskrivning: Begreppen företagskultur och mångfald sätts inom litteraturen i motsatsförhållande till varandra där det menas att en stark företagskultur tenderar till likriktning inom personalen medan mångfald kännetecknar olikheter hos människor genom exempelvis kön, ålder och etnicitet. Vi ansåg det därmed vara spännande att genom grundad teori som metod undersöka hur begreppen företagskultur och mångfald förhåller sig till varandra. Ikea har en stark uttalad företagskultur samtidigt som de även arbetar med mångfald. Därför ansåg vi skulle vara ett lämpligt företag för oss att undersöka för att besvara vår ställda problematik. Syfte: Syftet med vår undersökning är att genom grundad teori undersöka om en stark företagskultur hämmar eller främjar mångfalden i ett företag. Detta leder till att vi har två syften med vår uppsats. Dels vårt huvudsyfte som är att klargöra förhållandet mellan företagskultur och mångfald. Dels att undersöka hur användbar grundad teori är inom service management forskningen. Metod: Vi har som metod inspirerats av grundad teori vilken har en induktiv ansats med kvalitativa metoder. Vi har inom vår metod använt oss av kvalitativa intervjuer, där vi har genomfört sammanlagt fem djupintervjuer med nyckelpersoner som har expertkompetens inom olika områden. Slutsatser: Vi har genom vår grundade teori kommit fram till att mångfalden inte behöver vara ett hinder för mångfaldsarbetet i ett företag med stark företagskultur. Detta eftersom det är beroende på vad företagskulturen uttalar och vem den tilltalar. En företagskultur som genom sina grundläggande antaganden och värderingar talar för en öppenhet för olikheter kan ha en mottaglighet för mångfald. Vi anser att vikten ligger i att det finns tydliga mål med mångfald och anser det vara värdeskapande ur personal-, kund-, lönsamhetsperspektivet. Dessutom kan en större förståelse för olikheter uppkomma genom att man i värdegrunden har anammat de ”universella” likheterna och skapat en gemenskap som gör sig synlig i företagskultur samt företagsklimatet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353782,
 abstract   = {{Problembeskrivning: Begreppen företagskultur och mångfald sätts inom litteraturen i motsatsförhållande till varandra där det menas att en stark företagskultur tenderar till likriktning inom personalen medan mångfald kännetecknar olikheter hos människor genom exempelvis kön, ålder och etnicitet. Vi ansåg det därmed vara spännande att genom grundad teori som metod undersöka hur begreppen företagskultur och mångfald förhåller sig till varandra. Ikea har en stark uttalad företagskultur samtidigt som de även arbetar med mångfald. Därför ansåg vi skulle vara ett lämpligt företag för oss att undersöka för att besvara vår ställda problematik. Syfte: Syftet med vår undersökning är att genom grundad teori undersöka om en stark företagskultur hämmar eller främjar mångfalden i ett företag. Detta leder till att vi har två syften med vår uppsats. Dels vårt huvudsyfte som är att klargöra förhållandet mellan företagskultur och mångfald. Dels att undersöka hur användbar grundad teori är inom service management forskningen. Metod: Vi har som metod inspirerats av grundad teori vilken har en induktiv ansats med kvalitativa metoder. Vi har inom vår metod använt oss av kvalitativa intervjuer, där vi har genomfört sammanlagt fem djupintervjuer med nyckelpersoner som har expertkompetens inom olika områden. Slutsatser: Vi har genom vår grundade teori kommit fram till att mångfalden inte behöver vara ett hinder för mångfaldsarbetet i ett företag med stark företagskultur. Detta eftersom det är beroende på vad företagskulturen uttalar och vem den tilltalar. En företagskultur som genom sina grundläggande antaganden och värderingar talar för en öppenhet för olikheter kan ha en mottaglighet för mångfald. Vi anser att vikten ligger i att det finns tydliga mål med mångfald och anser det vara värdeskapande ur personal-, kund-, lönsamhetsperspektivet. Dessutom kan en större förståelse för olikheter uppkomma genom att man i värdegrunden har anammat de ”universella” likheterna och skapat en gemenskap som gör sig synlig i företagskultur samt företagsklimatet.}},
 author    = {{Mumun, Ayche and Barner, Fredrik and Jönsson, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Likheter som grund för olikheter – En grundad teori studie om stark företagskultur och dess betydelse för mångfalden i ett företag}},
 year     = {{2009}},
}