Advanced

Den homogena mångfalden - En studie av mångfaldens definition och dess realiserande

Benediktsson, Louise; Gullmander, Paula and Boije, Annette (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Under hela vår utbildningstid, samt utifrån våra erfarenheter från arbetslivet, har ledarskap både varit centralt och fascinerat oss. Mångfaldsarbetet är ett ämne som vi berört då det anammas av allt fler företag i dagens globala era. Ämnet har kommit att bli vitalt bland organisationer, vi har därför valt att utgå från detta i kombination med vårt huvudämne ledarskap i vår magisteruppsats. Vi vill dels knyta an våra lärdomar från vår utbildning Service Management, men även fördjupa oss inom ämnet mångfald, då vi anser det vara ett intressant men diffust ämne. Vår breda kunskapsbas förlitar vi oss till under vår uppsats, då vår grupp består av två elever från inriktningen Hotel & Restaurant Management och en från Retail Management.... (More)
Under hela vår utbildningstid, samt utifrån våra erfarenheter från arbetslivet, har ledarskap både varit centralt och fascinerat oss. Mångfaldsarbetet är ett ämne som vi berört då det anammas av allt fler företag i dagens globala era. Ämnet har kommit att bli vitalt bland organisationer, vi har därför valt att utgå från detta i kombination med vårt huvudämne ledarskap i vår magisteruppsats. Vi vill dels knyta an våra lärdomar från vår utbildning Service Management, men även fördjupa oss inom ämnet mångfald, då vi anser det vara ett intressant men diffust ämne. Vår breda kunskapsbas förlitar vi oss till under vår uppsats, då vår grupp består av två elever från inriktningen Hotel & Restaurant Management och en från Retail Management. Förhoppningen är att vi i slutskedet av detta arbete ska besitta mer gedigen kunskap inom mångfald, både för vår individuella utveckling samt som potentiella ledare. Fem företag som verkar inom vitt skilda branscher, samt ägnar sig åt mångfaldsarbete, har huvudsakligen legat till grund för vår empiri. Vi har även valt att insamla information med hjälp av ett urval av individer från allmänheten, och återge dess definition av begreppet. Därav har vi förhoppning om att få en djupare inblick kring mångfaldsarbetets innebörd samt dess förverkligande. Vidare är vår avsikt att återspegla olika perspektiv som råder inom respektive organisation, för att på så sätt framhäva deras syn på ämnet. Våra fallföretag är anonymiserade och benämns som följande; Bankeborg, Byggarna, Hemkänsla, Nätverket och Organisationskonsulterna (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353881,
 abstract   = {Under hela vår utbildningstid, samt utifrån våra erfarenheter från arbetslivet, har ledarskap både varit centralt och fascinerat oss. Mångfaldsarbetet är ett ämne som vi berört då det anammas av allt fler företag i dagens globala era. Ämnet har kommit att bli vitalt bland organisationer, vi har därför valt att utgå från detta i kombination med vårt huvudämne ledarskap i vår magisteruppsats. Vi vill dels knyta an våra lärdomar från vår utbildning Service Management, men även fördjupa oss inom ämnet mångfald, då vi anser det vara ett intressant men diffust ämne. Vår breda kunskapsbas förlitar vi oss till under vår uppsats, då vår grupp består av två elever från inriktningen Hotel & Restaurant Management och en från Retail Management. Förhoppningen är att vi i slutskedet av detta arbete ska besitta mer gedigen kunskap inom mångfald, både för vår individuella utveckling samt som potentiella ledare. Fem företag som verkar inom vitt skilda branscher, samt ägnar sig åt mångfaldsarbete, har huvudsakligen legat till grund för vår empiri. Vi har även valt att insamla information med hjälp av ett urval av individer från allmänheten, och återge dess definition av begreppet. Därav har vi förhoppning om att få en djupare inblick kring mångfaldsarbetets innebörd samt dess förverkligande. Vidare är vår avsikt att återspegla olika perspektiv som råder inom respektive organisation, för att på så sätt framhäva deras syn på ämnet. Våra fallföretag är anonymiserade och benämns som följande; Bankeborg, Byggarna, Hemkänsla, Nätverket och Organisationskonsulterna},
 author    = {Benediktsson, Louise and Gullmander, Paula and Boije, Annette},
 keyword   = {begreppsdefinition,mångfaldsarbete,ledarskap,modeord,image,kompetens,gruppdynamik,effekter,heterogenitet,homogenitet,organisationskultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den homogena mångfalden - En studie av mångfaldens definition och dess realiserande},
 year     = {2008},
}