Advanced

Nattklubbens riskkommunikation - En fallstudie risk(o)medvetenhet

Jönsson, Anders; Joannou, Daniel and Thörnholm, Joakim (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Riskforskare betonar att det är viktigt att kommunicera, däremot läggs det mindre vikt på hur det ska kommuniceras. Vi menar att det finns branscher som enligt oss är såväl outforskad som riskutsatt, där vi anser det finns en problematik kring hur riskerna ska kommuniceras. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur risk kommuniceras i en riskutsatt bransch samt undersöka i vilken grad riskaspekten värdesätts i kommunikationen mellan organisation och gäst. Detta för att bidra med en nyansering av begreppet riskkommunikation. Frågeställningar: Vilka risker innefattar ett nattklubbsbesök? Hur ser den teoretiska bakgrunden ut till gästernas riskinställning?
Hur kommuniceras risk och varför kommuniceras det på detta sätt? Metod:... (More)
Problem: Riskforskare betonar att det är viktigt att kommunicera, däremot läggs det mindre vikt på hur det ska kommuniceras. Vi menar att det finns branscher som enligt oss är såväl outforskad som riskutsatt, där vi anser det finns en problematik kring hur riskerna ska kommuniceras. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur risk kommuniceras i en riskutsatt bransch samt undersöka i vilken grad riskaspekten värdesätts i kommunikationen mellan organisation och gäst. Detta för att bidra med en nyansering av begreppet riskkommunikation. Frågeställningar: Vilka risker innefattar ett nattklubbsbesök? Hur ser den teoretiska bakgrunden ut till gästernas riskinställning?
Hur kommuniceras risk och varför kommuniceras det på detta sätt? Metod: Vårt empiriska material utgörs av fyra intervjuer och två observationer, vilka har använts för att besvara våra frågeställningar med stöd av teori. Slutsatser: En stor del av nattklubbens gäster är riskignoranta, till följd av gästernas sociala grupptillhörighet, tilliten för verksamheten samt att det ligger i människans natur att förbise risker. Samtidigt påverkar gästernas berusningsgrad deras riskuppfattning och förståelse för riskkommunikationen. På grund av detta är det viktigt att den verbala och ickeverbala kommunikationen når ut och fungerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353919,
 abstract   = {Problem: Riskforskare betonar att det är viktigt att kommunicera, däremot läggs det mindre vikt på hur det ska kommuniceras. Vi menar att det finns branscher som enligt oss är såväl outforskad som riskutsatt, där vi anser det finns en problematik kring hur riskerna ska kommuniceras. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur risk kommuniceras i en riskutsatt bransch samt undersöka i vilken grad riskaspekten värdesätts i kommunikationen mellan organisation och gäst. Detta för att bidra med en nyansering av begreppet riskkommunikation. Frågeställningar: Vilka risker innefattar ett nattklubbsbesök? Hur ser den teoretiska bakgrunden ut till gästernas riskinställning?
Hur kommuniceras risk och varför kommuniceras det på detta sätt? Metod: Vårt empiriska material utgörs av fyra intervjuer och två observationer, vilka har använts för att besvara våra frågeställningar med stöd av teori. Slutsatser: En stor del av nattklubbens gäster är riskignoranta, till följd av gästernas sociala grupptillhörighet, tilliten för verksamheten samt att det ligger i människans natur att förbise risker. Samtidigt påverkar gästernas berusningsgrad deras riskuppfattning och förståelse för riskkommunikationen. På grund av detta är det viktigt att den verbala och ickeverbala kommunikationen når ut och fungerar.},
 author    = {Jönsson, Anders and Joannou, Daniel and Thörnholm, Joakim},
 keyword   = {risk,riskkommunikation,riskmedvetenhet,riskignorans,nattklubb,Management of enterprises,Företagsledning, management,Market study,Marknadsanalys,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nattklubbens riskkommunikation - En fallstudie risk(o)medvetenhet},
 year     = {2009},
}