Advanced

Ledarskap - En studie om ledarskap inom hotellbranschen

Malmqvist, Britta; Mujcin, Amela and Pedersén, Åsa (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Ledarskap – En studie om ledarskap inom hotellbranschen Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management/Retail, Turism, Hälsa och Hotell & Restaurang Kurs: Kandidatuppsats, VT 2007, SMT 302, 10 poäng Författare: Malmqvist, Britta; Mujcin, Amela; Pedersén, Åsa Handledare: Heide, Mats; Kruzela, Pavla Nyckelbegrepp: Ledarskap, Roller, Ledarskapsstil, Kontext, Kommunikation Problem: Forskningen kring ledarskap är omfattande och många forskare har kommit med förslag på definitioner och teorier men ingen har lyckats fullt ut. De få som existerar är generella och tillämpas oavsett kontext. Detta sker även inom hotellbranschen vilket vi inte anser ger en rättvisande bild av... (More)
Uppsatsens titel: Ledarskap – En studie om ledarskap inom hotellbranschen Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management/Retail, Turism, Hälsa och Hotell & Restaurang Kurs: Kandidatuppsats, VT 2007, SMT 302, 10 poäng Författare: Malmqvist, Britta; Mujcin, Amela; Pedersén, Åsa Handledare: Heide, Mats; Kruzela, Pavla Nyckelbegrepp: Ledarskap, Roller, Ledarskapsstil, Kontext, Kommunikation Problem: Forskningen kring ledarskap är omfattande och många forskare har kommit med förslag på definitioner och teorier men ingen har lyckats fullt ut. De få som existerar är generella och tillämpas oavsett kontext. Detta sker även inom hotellbranschen vilket vi inte anser ger en rättvisande bild av ledarskapet då det är en bransch som till stor del bygger på relationer, är dynamisk samt består av komplexa system. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur ledarskap uppfattas och kommuniceras av ledare i en serviceverksamhet. Vi vill belysa ämnet för att öka intresset för fortsatt forskning inom området. Metod: För att genomföra vrt syfte och våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vårt empiriska material har samlats in genom intervjuer och observationer på tre hotell. Det empiriska materialet har sedan strukturerats, redovisats och analyserats genom befintlig ledarskapsteori om roller och ledarskapsstilar samt kontext. Slutsatser: Vi har i denna uppsats kommit fram till att ledare inom hotellbranschen använder sig av olika roller och ledarskapsstilar för att kommunicera sitt ledarskap. Samspelet mellan dessa är komplext och beror på den kontext ledarna befinner sig i. Vi har funnit att ledarskapet som kommuniceras är personbundet, kontextbundet och inte statiskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353939,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Ledarskap – En studie om ledarskap inom hotellbranschen Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management/Retail, Turism, Hälsa och Hotell & Restaurang Kurs: Kandidatuppsats, VT 2007, SMT 302, 10 poäng Författare: Malmqvist, Britta; Mujcin, Amela; Pedersén, Åsa Handledare: Heide, Mats; Kruzela, Pavla Nyckelbegrepp: Ledarskap, Roller, Ledarskapsstil, Kontext, Kommunikation Problem: Forskningen kring ledarskap är omfattande och många forskare har kommit med förslag på definitioner och teorier men ingen har lyckats fullt ut. De få som existerar är generella och tillämpas oavsett kontext. Detta sker även inom hotellbranschen vilket vi inte anser ger en rättvisande bild av ledarskapet då det är en bransch som till stor del bygger på relationer, är dynamisk samt består av komplexa system. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur ledarskap uppfattas och kommuniceras av ledare i en serviceverksamhet. Vi vill belysa ämnet för att öka intresset för fortsatt forskning inom området. Metod: För att genomföra vrt syfte och våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vårt empiriska material har samlats in genom intervjuer och observationer på tre hotell. Det empiriska materialet har sedan strukturerats, redovisats och analyserats genom befintlig ledarskapsteori om roller och ledarskapsstilar samt kontext. Slutsatser: Vi har i denna uppsats kommit fram till att ledare inom hotellbranschen använder sig av olika roller och ledarskapsstilar för att kommunicera sitt ledarskap. Samspelet mellan dessa är komplext och beror på den kontext ledarna befinner sig i. Vi har funnit att ledarskapet som kommuniceras är personbundet, kontextbundet och inte statiskt.},
 author    = {Malmqvist, Britta and Mujcin, Amela and Pedersén, Åsa},
 keyword   = {ledarskap,roller,ledarskapsstil,kontext,kommunikation.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarskap - En studie om ledarskap inom hotellbranschen},
 year     = {2008},
}