Advanced

E-handelns relation till kundservice

Palomino, Dorian and Castaneda Fuertes, Alvaro (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problematisering:
E-handeln är en av globaliseringens och informationsteknologins frukter. Denna konstant utvecklandes affärsområde innebär många fördelar för dess aktörer. Trots detta existerar det svårigheter kring dess kundserviceaspekt. Det är denna faktor som utgör uppsatsens centrala studieämne. Syfte: Uppsatsens ändamål är att förstärka våra kunskaper av e-handeln, sett ur en service management perspektiv. Rapporten strävar efter identifieringen av huvudanledningarna till e-handelsskepticismen genom att eftersträva en uppfattning av service inom e-handelssfären. Metod: Tillvägagångssättet för genomförandet av uppsatsen har varit en kombination av de utförda fallstudierna med den tillämpade teorin. Dessa har senare analyserats i... (More)
Problematisering:
E-handeln är en av globaliseringens och informationsteknologins frukter. Denna konstant utvecklandes affärsområde innebär många fördelar för dess aktörer. Trots detta existerar det svårigheter kring dess kundserviceaspekt. Det är denna faktor som utgör uppsatsens centrala studieämne. Syfte: Uppsatsens ändamål är att förstärka våra kunskaper av e-handeln, sett ur en service management perspektiv. Rapporten strävar efter identifieringen av huvudanledningarna till e-handelsskepticismen genom att eftersträva en uppfattning av service inom e-handelssfären. Metod: Tillvägagångssättet för genomförandet av uppsatsen har varit en kombination av de utförda fallstudierna med den tillämpade teorin. Dessa har senare analyserats i förhållande till varandra för att komma fram till arbetets resultat. Resultat:
Många av problemen inom e-handeln kan hanteras med hjälp av olika system och uppdateringar avsedda till att smidiggöra kunders köpprocess. Huvudanledningen till skepticismen anser vi vara frånvaron av interaktioner, speciellt personliga sådana. Ur detta advocerar vi för att misstron som omger e-handeln kommer ifrån faktumet att människor är vana vid den traditionella affärsarenan. E-handelns opåtagliga karaktär inger därför konsumenter en viss osäkerhet eftersom tryggheten som traditionella verksamheter ger saknas inom e-handeln. Vi hävdar även att e-handeln som en annan affärsdimension som inte bör analyseras med villkoren från den traditionella företagsarenan (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palomino, Dorian and Castaneda Fuertes, Alvaro
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
e-handel, trygghet, skepticism, tjänster, service, Trade, Handel
language
Swedish
id
1353995
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=567&type=doc
date added to LUP
2006-07-11
date last changed
2006-06-30
@misc{1353995,
 abstract   = {Problematisering:
E-handeln är en av globaliseringens och informationsteknologins frukter. Denna konstant utvecklandes affärsområde innebär många fördelar för dess aktörer. Trots detta existerar det svårigheter kring dess kundserviceaspekt. Det är denna faktor som utgör uppsatsens centrala studieämne. Syfte: Uppsatsens ändamål är att förstärka våra kunskaper av e-handeln, sett ur en service management perspektiv. Rapporten strävar efter identifieringen av huvudanledningarna till e-handelsskepticismen genom att eftersträva en uppfattning av service inom e-handelssfären. Metod: Tillvägagångssättet för genomförandet av uppsatsen har varit en kombination av de utförda fallstudierna med den tillämpade teorin. Dessa har senare analyserats i förhållande till varandra för att komma fram till arbetets resultat. Resultat:
Många av problemen inom e-handeln kan hanteras med hjälp av olika system och uppdateringar avsedda till att smidiggöra kunders köpprocess. Huvudanledningen till skepticismen anser vi vara frånvaron av interaktioner, speciellt personliga sådana. Ur detta advocerar vi för att misstron som omger e-handeln kommer ifrån faktumet att människor är vana vid den traditionella affärsarenan. E-handelns opåtagliga karaktär inger därför konsumenter en viss osäkerhet eftersom tryggheten som traditionella verksamheter ger saknas inom e-handeln. Vi hävdar även att e-handeln som en annan affärsdimension som inte bör analyseras med villkoren från den traditionella företagsarenan},
 author    = {Palomino, Dorian and Castaneda Fuertes, Alvaro},
 keyword   = {e-handel,trygghet,skepticism,tjänster,service,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {E-handelns relation till kundservice},
 year     = {2006},
}