Advanced

Älskar att dansa - varför inte på semestern? En studie om edutainment och dess relation till individens identitetsskapande process i ett turismsammanhang

Zarzuela, Victoria; Paulsson, Katja and Christoffersen, Marie (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna uppsats är att bidra till en ökad kunskap om begreppet edutainment samt att vi vill undersöka begreppets applicerbarhet inom turism. Vi vill dessutom utifrån ett kundperspektiv undersöka om och isåfall hur edutainment i ett turismsammanhang kan relateras till människors identitetsskapande process. Med hjälp av den kvalitativa metod vi använt oss av i vårt insamlande av empiriskt material, har vi i vårt arbetssätt tagit vår utgångspunkt i teorin. På så vis har vi genom triangulering i form av en överblickande analys av skriftligt material, kvalitativa intervjuer och en i viss mån kvalitativ enkätundersökning, ämnat ta reda på om teorin går att urskilja i ett empiriskt exempel, varpå vi valt arrangerade dansresor med... (More)
Vårt syfte med denna uppsats är att bidra till en ökad kunskap om begreppet edutainment samt att vi vill undersöka begreppets applicerbarhet inom turism. Vi vill dessutom utifrån ett kundperspektiv undersöka om och isåfall hur edutainment i ett turismsammanhang kan relateras till människors identitetsskapande process. Med hjälp av den kvalitativa metod vi använt oss av i vårt insamlande av empiriskt material, har vi i vårt arbetssätt tagit vår utgångspunkt i teorin. På så vis har vi genom triangulering i form av en överblickande analys av skriftligt material, kvalitativa intervjuer och en i viss mån kvalitativ enkätundersökning, ämnat ta reda på om teorin går att urskilja i ett empiriskt exempel, varpå vi valt arrangerade dansresor med fokus på salsa. Resenärer efterfrågar idag upplevelsebaserade och kunskapsalstrande nöjesresor, varpå vi menar att begreppet edutainment mer än väl kan appliceras i turismsammanhang. Genom att resenärer kan kategoriseras in i speciella målgrupper för vilka de kan ses vara av betydelse att konsumera upplevelsebaserade resor med fokus på lärande, ser vi även att edutainment kan relateras till resenärens identitetsskapande process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zarzuela, Victoria; Paulsson, Katja and Christoffersen, Marie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
edutainment, dansresor, konsumtion, identitet, upplevelser, målgrupper, Tourism, Turism
language
Swedish
id
1354042
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=438&type=doc
date added to LUP
2006-07-01
date last changed
2006-06-13
@misc{1354042,
 abstract   = {Vårt syfte med denna uppsats är att bidra till en ökad kunskap om begreppet edutainment samt att vi vill undersöka begreppets applicerbarhet inom turism. Vi vill dessutom utifrån ett kundperspektiv undersöka om och isåfall hur edutainment i ett turismsammanhang kan relateras till människors identitetsskapande process. Med hjälp av den kvalitativa metod vi använt oss av i vårt insamlande av empiriskt material, har vi i vårt arbetssätt tagit vår utgångspunkt i teorin. På så vis har vi genom triangulering i form av en överblickande analys av skriftligt material, kvalitativa intervjuer och en i viss mån kvalitativ enkätundersökning, ämnat ta reda på om teorin går att urskilja i ett empiriskt exempel, varpå vi valt arrangerade dansresor med fokus på salsa. Resenärer efterfrågar idag upplevelsebaserade och kunskapsalstrande nöjesresor, varpå vi menar att begreppet edutainment mer än väl kan appliceras i turismsammanhang. Genom att resenärer kan kategoriseras in i speciella målgrupper för vilka de kan ses vara av betydelse att konsumera upplevelsebaserade resor med fokus på lärande, ser vi även att edutainment kan relateras till resenärens identitetsskapande process.},
 author    = {Zarzuela, Victoria and Paulsson, Katja and Christoffersen, Marie},
 keyword   = {edutainment,dansresor,konsumtion,identitet,upplevelser,målgrupper,Tourism,Turism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Älskar att dansa - varför inte på semestern? En studie om edutainment och dess relation till individens identitetsskapande process i ett turismsammanhang},
 year     = {2006},
}