Advanced

Mystery Tourism – När fick Ni senast utmärkt service?

Biyot, Kristian; Zuback, Limor and Ademovic, Davor (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för kvalitetmätningsverktyg Mystery Shopping, belysa möjligheten att tillämpa verktyget inom delar av den svenska turismnäringen samt genom att presentera ett nytt begrepp, skapa underlag för ett nytt forskningsfält som avser Mystery Tourism.En mystery tourist kan undersöka och utvärdera en eller flera av turismproduktens moment vid samma besök/resa. Mystery Tourism kan vidare betraktas som ett verktyg för att undersöka helhetsupplevelsen i relation till servicekvalitet och därigenom kundnöjdhet.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354049,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för kvalitetmätningsverktyg Mystery Shopping, belysa möjligheten att tillämpa verktyget inom delar av den svenska turismnäringen samt genom att presentera ett nytt begrepp, skapa underlag för ett nytt forskningsfält som avser Mystery Tourism.En mystery tourist kan undersöka och utvärdera en eller flera av turismproduktens moment vid samma besök/resa. Mystery Tourism kan vidare betraktas som ett verktyg för att undersöka helhetsupplevelsen i relation till servicekvalitet och därigenom kundnöjdhet.},
 author    = {Biyot, Kristian and Zuback, Limor and Ademovic, Davor},
 keyword   = {servicekvalitet,turist,mystery shopping,mystery tourism,undersökningsmetodik,kunder,turismnäringen,kundnöjdhet,total helhetsupplevelse.,Tourism,Turism,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mystery Tourism – När fick Ni senast utmärkt service?},
 year     = {2006},
}