Advanced

Att marknadsföra för planeten - En studie om bilbranschen och den gröna marknadskommunikationens effekt på konsumenterna

Holmström, Niclas; Spangsberg, Christian and Bengtsson, Joakim (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna magisteruppsats är att visa på hur företag kommunicerar för att möta den ökade miljömedvetenheten och därigenom åskådliggöra hur dagens miljöinriktade marknadsföring förmedlas av bilföretagen och uppfattas av konsumenterna. Uppsatsen utgår från kvalitativ metod i form av intervjuer genomförda med Volvo Personvagnar, Lexus Sverige och Audi Sverige samt fokusgrupper i Helsingborg, Halmstad och Lund. Till detta används litteratur och annat material från Internet såsom artiklar för att undersöka problemområdet. Slutsatserna är att det finns märkbara utrymmen för förbättring av dagens miljöinriktade marknadskommunikation där de viktigaste åtgärderna utgörs av tydlig och utbildande marknadsföring vilket skulle kunna minska det... (More)
Syftet med denna magisteruppsats är att visa på hur företag kommunicerar för att möta den ökade miljömedvetenheten och därigenom åskådliggöra hur dagens miljöinriktade marknadsföring förmedlas av bilföretagen och uppfattas av konsumenterna. Uppsatsen utgår från kvalitativ metod i form av intervjuer genomförda med Volvo Personvagnar, Lexus Sverige och Audi Sverige samt fokusgrupper i Helsingborg, Halmstad och Lund. Till detta används litteratur och annat material från Internet såsom artiklar för att undersöka problemområdet. Slutsatserna är att det finns märkbara utrymmen för förbättring av dagens miljöinriktade marknadskommunikation där de viktigaste åtgärderna utgörs av tydlig och utbildande marknadsföring vilket skulle kunna minska det trovärdighetsproblem som studien visat vara påtaglig till såväl traditionell som grön marknadskommunikation. Vidare visar studien att
konsumenter köper grönt på framförallt rationella,kostnadsbesparande grunder, men även emotionella inslag är viktiga för att väcka konsumentens intresse för att konsumera grönt. Det används för lite emotionella inslag i marknadskommunikation vilket skulle kunna kombineras
med det betydligt vanligare rationella närmandet. De gemensamt värdeskapande processerna existerar, men ännu finns mycket att göra för att utnyttja och frambringa dess potential fullt ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354063,
 abstract   = {Syftet med denna magisteruppsats är att visa på hur företag kommunicerar för att möta den ökade miljömedvetenheten och därigenom åskådliggöra hur dagens miljöinriktade marknadsföring förmedlas av bilföretagen och uppfattas av konsumenterna. Uppsatsen utgår från kvalitativ metod i form av intervjuer genomförda med Volvo Personvagnar, Lexus Sverige och Audi Sverige samt fokusgrupper i Helsingborg, Halmstad och Lund. Till detta används litteratur och annat material från Internet såsom artiklar för att undersöka problemområdet. Slutsatserna är att det finns märkbara utrymmen för förbättring av dagens miljöinriktade marknadskommunikation där de viktigaste åtgärderna utgörs av tydlig och utbildande marknadsföring vilket skulle kunna minska det trovärdighetsproblem som studien visat vara påtaglig till såväl traditionell som grön marknadskommunikation. Vidare visar studien att
konsumenter köper grönt på framförallt rationella,kostnadsbesparande grunder, men även emotionella inslag är viktiga för att väcka konsumentens intresse för att konsumera grönt. Det används för lite emotionella inslag i marknadskommunikation vilket skulle kunna kombineras
med det betydligt vanligare rationella närmandet. De gemensamt värdeskapande processerna existerar, men ännu finns mycket att göra för att utnyttja och frambringa dess potential fullt ut.},
 author    = {Holmström, Niclas and Spangsberg, Christian and Bengtsson, Joakim},
 keyword   = {grön marknadskommunikation,marknadsföring,miljömedvetenhet,mottagande,förväntningar,uppfattningar & gemensamt värdeskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att marknadsföra för planeten - En studie om bilbranschen och den gröna marknadskommunikationens effekt på konsumenterna},
 year     = {2008},
}