Advanced

Att göra stad av förort

Harrbäck, Janna; Ahlén, Sofie and Wehlin, Caroline (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: 1930-talets funktionalistiska stadsmönster är idag väldigt tydligt på flera platser. Denna funktionsuppdelade utopi som skulle svara till alla människors behov är idag mycket ifrågasatt. Stadsutvecklare har börjat återgå till tankarna om den traditionella stadens stadsmönster, men är idag allt för ivriga med att använda sig av begreppet stadsmässighet utan att se dess hela innebörd. Problematiken ligger i att funktionalismen efterlämnat en stor bromskloss för att bygga mer stadsmässigt. Uppsatsen avser att diskutera hur en plats kan utveckla sina existerande förutsättningar till att bli mer stadsmässiga. Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att studera teorier och strategier för hur förortsmiljöer kan bli mer stadsmässiga.... (More)
Problem: 1930-talets funktionalistiska stadsmönster är idag väldigt tydligt på flera platser. Denna funktionsuppdelade utopi som skulle svara till alla människors behov är idag mycket ifrågasatt. Stadsutvecklare har börjat återgå till tankarna om den traditionella stadens stadsmönster, men är idag allt för ivriga med att använda sig av begreppet stadsmässighet utan att se dess hela innebörd. Problematiken ligger i att funktionalismen efterlämnat en stor bromskloss för att bygga mer stadsmässigt. Uppsatsen avser att diskutera hur en plats kan utveckla sina existerande förutsättningar till att bli mer stadsmässiga. Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att studera teorier och strategier för hur förortsmiljöer kan bli mer stadsmässiga. För att empiriskt studera och besvara syftet har Kista valts som studieobjekt. Uppsatsens fokuserar på tre centrala teman för att besvara syftet; funktioner, flöden samt platskvalitet. Resultat: Vår undersökning visar att Kistas vision om att göra platsen mer stadslik saknar förankring i de teoretiska förutsättningarna. Idag visar platsen en funktionsseparering som fungerar i sig, men vars isolering hämmar det mänskliga flödet. Kista bör tänka stadsmässigt ur fler perspektiv. Idag krävs en ökad integrering av Kistas funktioner för att stimulera en ökad funktionell mångfald. En strategi för detta är att bryta de jättelika kontorskvarteren, vilket idag ses som väldigt problematiskt. Platsen behöver även öppnas upp för mer socialt samspel. En åtgärd är att offentliggöra Kistas privata fasader genom att lämna utrymme till mindre näringsidkare som på så sätt skapar flera öppna entréer längs trottoarerna. För att uppnå ett mer stadsmässigt mänskligt flöde, bör Kista jobba med att få flödet att stanna upp, detta genom att möblera sitt gaturum och offentliga mötesplatser. Idag gör Kistas it-kluster platsen unik och skapar i samklang med Kista Galleria och Kista Science Tower en attraktivitet som sätter platsen på kartan. Vår undersökning gav därför i de flesta fall ett positivt utslag gällande Kistas försök att skapa stadsmässig platskvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Harrbäck, Janna; Ahlén, Sofie and Wehlin, Caroline
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stadsmässighet, funktioner, flöden, platskvalitet, kista, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1354104
date added to LUP
2009-02-17 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:00:48
@misc{1354104,
 abstract   = {Problem: 1930-talets funktionalistiska stadsmönster är idag väldigt tydligt på flera platser. Denna funktionsuppdelade utopi som skulle svara till alla människors behov är idag mycket ifrågasatt. Stadsutvecklare har börjat återgå till tankarna om den traditionella stadens stadsmönster, men är idag allt för ivriga med att använda sig av begreppet stadsmässighet utan att se dess hela innebörd. Problematiken ligger i att funktionalismen efterlämnat en stor bromskloss för att bygga mer stadsmässigt. Uppsatsen avser att diskutera hur en plats kan utveckla sina existerande förutsättningar till att bli mer stadsmässiga. Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att studera teorier och strategier för hur förortsmiljöer kan bli mer stadsmässiga. För att empiriskt studera och besvara syftet har Kista valts som studieobjekt. Uppsatsens fokuserar på tre centrala teman för att besvara syftet; funktioner, flöden samt platskvalitet. Resultat: Vår undersökning visar att Kistas vision om att göra platsen mer stadslik saknar förankring i de teoretiska förutsättningarna. Idag visar platsen en funktionsseparering som fungerar i sig, men vars isolering hämmar det mänskliga flödet. Kista bör tänka stadsmässigt ur fler perspektiv. Idag krävs en ökad integrering av Kistas funktioner för att stimulera en ökad funktionell mångfald. En strategi för detta är att bryta de jättelika kontorskvarteren, vilket idag ses som väldigt problematiskt. Platsen behöver även öppnas upp för mer socialt samspel. En åtgärd är att offentliggöra Kistas privata fasader genom att lämna utrymme till mindre näringsidkare som på så sätt skapar flera öppna entréer längs trottoarerna. För att uppnå ett mer stadsmässigt mänskligt flöde, bör Kista jobba med att få flödet att stanna upp, detta genom att möblera sitt gaturum och offentliga mötesplatser. Idag gör Kistas it-kluster platsen unik och skapar i samklang med Kista Galleria och Kista Science Tower en attraktivitet som sätter platsen på kartan. Vår undersökning gav därför i de flesta fall ett positivt utslag gällande Kistas försök att skapa stadsmässig platskvalitet.},
 author    = {Harrbäck, Janna and Ahlén, Sofie and Wehlin, Caroline},
 keyword   = {stadsmässighet,funktioner,flöden,platskvalitet,kista,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att göra stad av förort},
 year     = {2009},
}