Advanced

Kritiska faktorer för ledning av deltidsanställda - en fallstudie av Åhléns

Ahl, Ulrika; Sandström, Ida and Engstrand, Filippa (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Debatten i media går het i fråga om deltidsanställningarnas vara eller icke vara. Arbetsgivare i detaljhandeln ser det som en kritisk nödvändighet, medan facket ser deltidsarbete som ett uttryck för slentrianmässig personalpolitik. Vi ifrågasätter däremot om det är själva förekomsten av deltidsarbete som är problemet eller om det istället kan vara ledarskapet av deltidsanställda som brister? Det saknas enligt oss ett perspektiv som, istället för att vara ideologiskt eller politiskt färgat, tar sig an deltidsproblematiken på ett konstruktivt sätt. Syfte: Syftet är att analysera och identifiera kritiska faktorer för ledningen av deltidsanställda i detaljhandeln. Metod: Metoden som ligger till grund för studien är en kvalitativ... (More)
Problem: Debatten i media går het i fråga om deltidsanställningarnas vara eller icke vara. Arbetsgivare i detaljhandeln ser det som en kritisk nödvändighet, medan facket ser deltidsarbete som ett uttryck för slentrianmässig personalpolitik. Vi ifrågasätter däremot om det är själva förekomsten av deltidsarbete som är problemet eller om det istället kan vara ledarskapet av deltidsanställda som brister? Det saknas enligt oss ett perspektiv som, istället för att vara ideologiskt eller politiskt färgat, tar sig an deltidsproblematiken på ett konstruktivt sätt. Syfte: Syftet är att analysera och identifiera kritiska faktorer för ledningen av deltidsanställda i detaljhandeln. Metod: Metoden som ligger till grund för studien är en kvalitativ ansats där vi använt oss av Åhléns som studieobjekt. Vi har antagit ett abduktivt angreppssätt för att titta på sambandet mellan teori och praktik. Primärdata har samlats in genom djupgående intervjuer för att erhålla relevant information. Källorna till den teoretiska delen består av sekundärmaterial i form av vetenskapliga artiklar och böcker. Utvalda delar ur dessa formades till en cirkelverkansmodell som bildade en struktur till intervjuer och tematisering av empiri och analys. Slutsatser: I studien drog vi slutsatsen att den ofrivilliga deltiden utgör en kritisk faktor för ledarskapet. Vi kunde även konstatera att flexibilitet i arbetsorganisationen skapas med hjälp av bemanning och schemaläggning baserat på deltidsanställda. Detta tar bort de fördelar som deltidsarbetet skulle kunna innebära då arbetstimmarna är få men utspridda. Det visade sig att de ofrivilligt deltidsanställdas missnöje över sin anställning ledde till ett bristande organisatoriskt engagemang. Mellanchefen identifierade vi som en central kritisk faktor i ledningen av deltidsanställda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354155,
 abstract   = {Problem: Debatten i media går het i fråga om deltidsanställningarnas vara eller icke vara. Arbetsgivare i detaljhandeln ser det som en kritisk nödvändighet, medan facket ser deltidsarbete som ett uttryck för slentrianmässig personalpolitik. Vi ifrågasätter däremot om det är själva förekomsten av deltidsarbete som är problemet eller om det istället kan vara ledarskapet av deltidsanställda som brister? Det saknas enligt oss ett perspektiv som, istället för att vara ideologiskt eller politiskt färgat, tar sig an deltidsproblematiken på ett konstruktivt sätt. Syfte: Syftet är att analysera och identifiera kritiska faktorer för ledningen av deltidsanställda i detaljhandeln. Metod: Metoden som ligger till grund för studien är en kvalitativ ansats där vi använt oss av Åhléns som studieobjekt. Vi har antagit ett abduktivt angreppssätt för att titta på sambandet mellan teori och praktik. Primärdata har samlats in genom djupgående intervjuer för att erhålla relevant information. Källorna till den teoretiska delen består av sekundärmaterial i form av vetenskapliga artiklar och böcker. Utvalda delar ur dessa formades till en cirkelverkansmodell som bildade en struktur till intervjuer och tematisering av empiri och analys. Slutsatser: I studien drog vi slutsatsen att den ofrivilliga deltiden utgör en kritisk faktor för ledarskapet. Vi kunde även konstatera att flexibilitet i arbetsorganisationen skapas med hjälp av bemanning och schemaläggning baserat på deltidsanställda. Detta tar bort de fördelar som deltidsarbetet skulle kunna innebära då arbetstimmarna är få men utspridda. Det visade sig att de ofrivilligt deltidsanställdas missnöje över sin anställning ledde till ett bristande organisatoriskt engagemang. Mellanchefen identifierade vi som en central kritisk faktor i ledningen av deltidsanställda.},
 author    = {Ahl, Ulrika and Sandström, Ida and Engstrand, Filippa},
 keyword   = {detaljhandeln,deltidsanställda,ledning,human potential management,åhléns.,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kritiska faktorer för ledning av deltidsanställda - en fallstudie av Åhléns},
 year     = {2006},
}