Advanced

Självständig och ändå stark! En fallstudie i hur en mindre och självständig skidanläggning klarar konkurrensen från en stor och dominant aktör.

Ullström, Sofie; Öberg, Karin and Andersson, Caroline (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att lyfta fram hur en mindre och självständig skidanläggning kan agera vid en förändrad konkurrenssituation, där en annan aktör har växt och blivit dominant på marknaden. För att undersöka ovanstående har vi valt att göra en fallstudie på Kläppen i Sälenfjällen då det är en mindre och självständig skidanläggning som står utanför den dominanta aktören Skistar. Vi anser att vår studie är betydelsefull för att belysa att fenomenet med en eller ett antal dominanta aktörer sprider sig inom servicebranschen och vad det får för konsekvenser för en mindre och självständig aktör. Slutsatser: Utifrån vår uppsats finner vi att det finns två framträdande strategier hur en mindre och självständig skidanläggning klarar... (More)
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att lyfta fram hur en mindre och självständig skidanläggning kan agera vid en förändrad konkurrenssituation, där en annan aktör har växt och blivit dominant på marknaden. För att undersöka ovanstående har vi valt att göra en fallstudie på Kläppen i Sälenfjällen då det är en mindre och självständig skidanläggning som står utanför den dominanta aktören Skistar. Vi anser att vår studie är betydelsefull för att belysa att fenomenet med en eller ett antal dominanta aktörer sprider sig inom servicebranschen och vad det får för konsekvenser för en mindre och självständig aktör. Slutsatser: Utifrån vår uppsats finner vi att det finns två framträdande strategier hur en mindre och självständig skidanläggning klarar konkurrensen. Dessa två strategier är differentiering, genom exempelvis kvalitet, och samarbete med andra aktörer. Vi finner även att en skidanläggning kan åstadkomma konkurrensfördelar genom att kombinera ovanstående två strategier. Den bästa valmöjligheten för en mindre och självständig skidanläggning anser vi, med uppsatsen som grund, är att ha en differentierad produkt och ingå i en lösare form av samarbete med andra aktörer. Detta då den mindre och självständiga aktören kan dra nytta av de fördelar som både en differentierad produkt och samarbete medför samtidigt som den kan behålla sin självständighet och flexibilitet. Det finns en rad likheter och skillnader mellan hur aktörerna i skidanläggningsbranschen och andra servicebranscher kan agera när en stor aktör blir dominant på marknaden. Skidanläggningsbranschen är, jämfört med andra servicebranscher, relativt outvecklad. Vi anser att det är en stor möjlighet för en mindre och självständig skidanläggning att utveckla sig genom differentiering och samarbete. Med bakgrund av våra resonemang i uppsatsen menar vi att dessa två strategier kommer att utvecklas inom skidanläggningsmarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354189,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att lyfta fram hur en mindre och självständig skidanläggning kan agera vid en förändrad konkurrenssituation, där en annan aktör har växt och blivit dominant på marknaden. För att undersöka ovanstående har vi valt att göra en fallstudie på Kläppen i Sälenfjällen då det är en mindre och självständig skidanläggning som står utanför den dominanta aktören Skistar. Vi anser att vår studie är betydelsefull för att belysa att fenomenet med en eller ett antal dominanta aktörer sprider sig inom servicebranschen och vad det får för konsekvenser för en mindre och självständig aktör. Slutsatser: Utifrån vår uppsats finner vi att det finns två framträdande strategier hur en mindre och självständig skidanläggning klarar konkurrensen. Dessa två strategier är differentiering, genom exempelvis kvalitet, och samarbete med andra aktörer. Vi finner även att en skidanläggning kan åstadkomma konkurrensfördelar genom att kombinera ovanstående två strategier. Den bästa valmöjligheten för en mindre och självständig skidanläggning anser vi, med uppsatsen som grund, är att ha en differentierad produkt och ingå i en lösare form av samarbete med andra aktörer. Detta då den mindre och självständiga aktören kan dra nytta av de fördelar som både en differentierad produkt och samarbete medför samtidigt som den kan behålla sin självständighet och flexibilitet. Det finns en rad likheter och skillnader mellan hur aktörerna i skidanläggningsbranschen och andra servicebranscher kan agera när en stor aktör blir dominant på marknaden. Skidanläggningsbranschen är, jämfört med andra servicebranscher, relativt outvecklad. Vi anser att det är en stor möjlighet för en mindre och självständig skidanläggning att utveckla sig genom differentiering och samarbete. Med bakgrund av våra resonemang i uppsatsen menar vi att dessa två strategier kommer att utvecklas inom skidanläggningsmarknaden.},
 author    = {Ullström, Sofie and Öberg, Karin and Andersson, Caroline},
 keyword   = {konkurrens,skidanläggning,differentiering,kvalitet,samarbete,Tourism,Turism,Economic planning,Ekonomisk planering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självständig och ändå stark! En fallstudie i hur en mindre och självständig skidanläggning klarar konkurrensen från en stor och dominant aktör.},
 year     = {2006},
}