Advanced

Belöningssystem för butikschefer - En fallstudie inom Stadium

Jönsson, Michael and Lindell, Åsa (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Belöningssystem för butikschefer – En fallstudie inom
Stadium Seminariedatum: 2006-06-07 Nyckelord: Belöningssystem, Butikschefer, Detaljhandel, Motivation, Tillväxt Ämne/Kur's: SMA405 Magisteruppsat's, 10 poäng Författare: Michael Jönsson, Åsa Lindell Handledare: Carl R. Hellberg, Ola Mattisson Forskningsfråga: I vilket avseende kan ett företag öka sin tillväxt genom att
använda ett belöningssystem för sina butikschefer? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera
belöningssystem för butikschefer inom den svenska
detaljhandeln. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie med en abduktiv
ansat's. Sex intervjuer utgör våra primärdata medan
litteratur inom butikschefen's roll, motivation samt
belöningssystem utgör våra... (More)
Titel: Belöningssystem för butikschefer – En fallstudie inom
Stadium Seminariedatum: 2006-06-07 Nyckelord: Belöningssystem, Butikschefer, Detaljhandel, Motivation, Tillväxt Ämne/Kur's: SMA405 Magisteruppsat's, 10 poäng Författare: Michael Jönsson, Åsa Lindell Handledare: Carl R. Hellberg, Ola Mattisson Forskningsfråga: I vilket avseende kan ett företag öka sin tillväxt genom att
använda ett belöningssystem för sina butikschefer? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera
belöningssystem för butikschefer inom den svenska
detaljhandeln. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie med en abduktiv
ansat's. Sex intervjuer utgör våra primärdata medan
litteratur inom butikschefen's roll, motivation samt
belöningssystem utgör våra sekundärdata. Slutsatser: Vi har identifierat de sex viktigaste faktorerna för att
kunna beskriva och analysera ett belöningssystem för
butikschefer i en integrerad detaljhandelskedja. De tre
som ökar Stadium's tillväxt utgör's av bonussystemet's
korta utfallsintervaller, des's strategiska överensstämmelse samt
en stor påverkbarhet ho's butikscheferna. De tre som
behöver åtgärda's för att ytterligare öka Stadium's tillväxt
utgör's av en bristande intern kommunikation, en för snäv
omfattning av belöningssystemet samt en översyn av antalet
variabler som belöningssystemet bygger på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354231,
 abstract   = {Titel: Belöningssystem för butikschefer – En fallstudie inom
Stadium Seminariedatum: 2006-06-07 Nyckelord: Belöningssystem, Butikschefer, Detaljhandel, Motivation, Tillväxt Ämne/Kur's: SMA405 Magisteruppsat's, 10 poäng Författare: Michael Jönsson, Åsa Lindell Handledare: Carl R. Hellberg, Ola Mattisson Forskningsfråga: I vilket avseende kan ett företag öka sin tillväxt genom att
använda ett belöningssystem för sina butikschefer? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera
belöningssystem för butikschefer inom den svenska
detaljhandeln. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie med en abduktiv
ansat's. Sex intervjuer utgör våra primärdata medan
litteratur inom butikschefen's roll, motivation samt
belöningssystem utgör våra sekundärdata. Slutsatser: Vi har identifierat de sex viktigaste faktorerna för att
kunna beskriva och analysera ett belöningssystem för
butikschefer i en integrerad detaljhandelskedja. De tre
som ökar Stadium's tillväxt utgör's av bonussystemet's
korta utfallsintervaller, des's strategiska överensstämmelse samt
en stor påverkbarhet ho's butikscheferna. De tre som
behöver åtgärda's för att ytterligare öka Stadium's tillväxt
utgör's av en bristande intern kommunikation, en för snäv
omfattning av belöningssystemet samt en översyn av antalet
variabler som belöningssystemet bygger på.},
 author    = {Jönsson, Michael and Lindell, Åsa},
 keyword   = {belöningssystem,butikschefer,detaljhandel,motivation,tillväxt,Trade,Handel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belöningssystem för butikschefer - En fallstudie inom Stadium},
 year     = {2006},
}