Advanced

Tre städer mot framtiden - en komparativ analys av platsmarknadsföingen hos Helsingborg, Lund och Malmö

Wendel, Niclas; Hornyanszky Dalholm, Christoffer and Lundqvist, Martin (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur platser försöker attrahera studenter med hjälp av olika platsmarknadsföringsstrategier. Metod: Vi har arbetat med kvalitativa intervjuer med representanter för tre städer samt delat ut kvantitativa enkäter till studenter i tre städer. Detta har gjorts med vetenskaplig triangulering och fallstudier som bakomliggande tanke Teoretiska perspektiv: Teorier om kreativitet och den kreativa klassen samt olika platsmarknadsföringsstrategier. De delar av platsmarknadsföringen som berörs i uppsatsen är varumärke, segmentering, positionering och image. Slutsatser: Vi har kommit fram till att samtliga städer i undersökningen är måna om att attrahera studenter. Vi tror att regionaliseringen medför att... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur platser försöker attrahera studenter med hjälp av olika platsmarknadsföringsstrategier. Metod: Vi har arbetat med kvalitativa intervjuer med representanter för tre städer samt delat ut kvantitativa enkäter till studenter i tre städer. Detta har gjorts med vetenskaplig triangulering och fallstudier som bakomliggande tanke Teoretiska perspektiv: Teorier om kreativitet och den kreativa klassen samt olika platsmarknadsföringsstrategier. De delar av platsmarknadsföringen som berörs i uppsatsen är varumärke, segmentering, positionering och image. Slutsatser: Vi har kommit fram till att samtliga städer i undersökningen är måna om att attrahera studenter. Vi tror att regionaliseringen medför att det blir allt viktigare med samarbete städerna emellan för att kunna konkurrera globalt. Ett förslag på ett närmare samarbete är ett gemensamt universitet för hela Skåne med olika Campus, för att ett starkare samarbete mellan Lunds universitet och Malmö högskola. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354241,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur platser försöker attrahera studenter med hjälp av olika platsmarknadsföringsstrategier. Metod: Vi har arbetat med kvalitativa intervjuer med representanter för tre städer samt delat ut kvantitativa enkäter till studenter i tre städer. Detta har gjorts med vetenskaplig triangulering och fallstudier som bakomliggande tanke Teoretiska perspektiv: Teorier om kreativitet och den kreativa klassen samt olika platsmarknadsföringsstrategier. De delar av platsmarknadsföringen som berörs i uppsatsen är varumärke, segmentering, positionering och image. Slutsatser: Vi har kommit fram till att samtliga städer i undersökningen är måna om att attrahera studenter. Vi tror att regionaliseringen medför att det blir allt viktigare med samarbete städerna emellan för att kunna konkurrera globalt. Ett förslag på ett närmare samarbete är ett gemensamt universitet för hela Skåne med olika Campus, för att ett starkare samarbete mellan Lunds universitet och Malmö högskola.},
 author    = {Wendel, Niclas and Hornyanszky Dalholm, Christoffer and Lundqvist, Martin},
 keyword   = {marknadskommunikation,platsmarknadsföring,tillhörighet,varumärke,teorier om kreativitet,studenter,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tre städer mot framtiden - en komparativ analys av platsmarknadsföingen hos Helsingborg, Lund och Malmö},
 year     = {2009},
}