Advanced

Gemensamt värdeskapande - En studie om gemensamt värdeskapande i kongressindustrin.

Magnusson, Fredrik and Johansson, Andreas (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka företeelsen gemensamt värdeskapande i relationen mellan kongressarrangörer och beställarna. En trend är att företag i allt större utsträckning involverar kunden i värdeskapandet. Vi vill undersöka i vilken utsträckning gemensamt värdeskapande förekommer vid skapandet av en kongress och vidare hur det tar sig uttryck i själva skapandeprocessen. Frågeställning: Vilka faktorer påverkar och skapar förutsättningar för gemensamt värdeskapande?
Hur gestaltas gemensamt värdeskapande mellan kongressbyrån
och beställaren?
Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer med kongressarrangörer och beställare av kongresser. Ett metodspråk har utvecklats för analys av det empiriska materialet. Teori: De teoretiska... (More)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka företeelsen gemensamt värdeskapande i relationen mellan kongressarrangörer och beställarna. En trend är att företag i allt större utsträckning involverar kunden i värdeskapandet. Vi vill undersöka i vilken utsträckning gemensamt värdeskapande förekommer vid skapandet av en kongress och vidare hur det tar sig uttryck i själva skapandeprocessen. Frågeställning: Vilka faktorer påverkar och skapar förutsättningar för gemensamt värdeskapande?
Hur gestaltas gemensamt värdeskapande mellan kongressbyrån
och beställaren?
Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer med kongressarrangörer och beställare av kongresser. Ett metodspråk har utvecklats för analys av det empiriska materialet. Teori: De teoretiska utgångspunkterna består av nätverksteori, samt tidigare empiriska undersökningar i ämnet gemensamt värdeskapande.
Slutsatser:Till skillnad från tidigare studier i ämnet är längre relationer en förutsättning för gemensamt värdeskapande i kongressbranschen. Vidare så påverkas det gemensamma värdeskapandet av det geografiska avståndet mellan arrangören och kunden. Samskapande av värde visas tydligt i branschen genom den arbetsuppdelningen av sysslor som förekommer. Likaså visas det genom bidrag som parterna tar med sig i samarbetet och hur den andre använder sig av detta i samskapandet. Dialogen som förekommer mellan de båda är ett viktigt verktyg som används i samskapandet. Till detta finns ett teoretiskt bidrag, som består av ett analysspråk. Ett analysspråk som kan användas vid framtida forskning i ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Fredrik and Johansson, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
vvalue co-creation, gemensamt värdeskapande, samskapande, samproduktion, relationer, dialog, analysspråk, Management of enterprises, Företagsledning, management, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1354292
date added to LUP
2009-02-06 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:01:38
@misc{1354292,
 abstract   = {Syfte:	Syftet med studien är att undersöka företeelsen gemensamt värdeskapande i relationen mellan kongressarrangörer och beställarna. En trend är att företag i allt större utsträckning involverar kunden i värdeskapandet. Vi vill undersöka i vilken utsträckning gemensamt värdeskapande förekommer vid skapandet av en kongress och vidare hur det tar sig uttryck i själva skapandeprocessen. Frågeställning:	Vilka faktorer påverkar och skapar förutsättningar för gemensamt värdeskapande?
Hur gestaltas gemensamt värdeskapande mellan kongressbyrån
och beställaren?
Metod:	Kvalitativa forskningsintervjuer med kongressarrangörer och beställare av kongresser. Ett metodspråk har utvecklats för analys av det empiriska materialet. Teori:	De teoretiska utgångspunkterna består av nätverksteori, samt tidigare empiriska undersökningar i ämnet gemensamt värdeskapande.
Slutsatser:Till skillnad från tidigare studier i ämnet är längre relationer en förutsättning för gemensamt värdeskapande i kongressbranschen. Vidare så påverkas det gemensamma värdeskapandet av det geografiska avståndet mellan arrangören och kunden. Samskapande av värde visas tydligt i branschen genom den arbetsuppdelningen av sysslor som förekommer. Likaså visas det genom bidrag som parterna tar med sig i samarbetet och hur den andre använder sig av detta i samskapandet. Dialogen som förekommer mellan de båda är ett viktigt verktyg som används i samskapandet. Till detta finns ett teoretiskt bidrag, som består av ett analysspråk. Ett analysspråk som kan användas vid framtida forskning i ämnet.},
 author    = {Magnusson, Fredrik and Johansson, Andreas},
 keyword   = {vvalue co-creation,gemensamt värdeskapande,samskapande,samproduktion,relationer,dialog,analysspråk,Management of enterprises,Företagsledning, management,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gemensamt värdeskapande - En studie om gemensamt värdeskapande i kongressindustrin.},
 year     = {2009},
}