Advanced

Ta för Dig av Eslöv! - Ett svenskt perspektiv på platsutveckling

Holmquist, Kristin; Friberg, Sandra and Moberg, Cajsa (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Ta för Dig av Eslöv! - Ett svenskt perspektiv på platsutveckling.
Beskrivning: Kandidatuppsats inom programmet Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg.
Författare: Sandra Friberg, Kristin Holmqvist och Cajsa Moberg.
Handledare: Filippa Säwe och Hervé Corvellec.
Datum: 2008-05-29. Eslöv har länge fått dras med epitetet ”Sveriges tråkigaste stad” som under årtionden påverkat människors image av platsen. På grund av trenderna mot ökad kommersialisering, mobilitet och homogenisering, har det aldrig tidigare varit så viktigt för platser att differentiera sig från varandra och upprätthålla en positiv image. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur en liten, svensk kommun kommunicerar ut sina... (More)
Titel: Ta för Dig av Eslöv! - Ett svenskt perspektiv på platsutveckling.
Beskrivning: Kandidatuppsats inom programmet Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg.
Författare: Sandra Friberg, Kristin Holmqvist och Cajsa Moberg.
Handledare: Filippa Säwe och Hervé Corvellec.
Datum: 2008-05-29. Eslöv har länge fått dras med epitetet ”Sveriges tråkigaste stad” som under årtionden påverkat människors image av platsen. På grund av trenderna mot ökad kommersialisering, mobilitet och homogenisering, har det aldrig tidigare varit så viktigt för platser att differentiera sig från varandra och upprätthålla en positiv image. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur en liten, svensk kommun kommunicerar ut sina differentierings-strategier för att påverka sin image i positiv riktning. Vi har studerat Eslövs kommun för att få en bild av hur platsutvecklingsarbetet där stämmer överens med aktuella teorier.
Platsutveckling kan delas in i två delar där den första utgör ett globalt recept för differenti-ering inom områdena: människor, basservice, attraktioner, fysisk stadsplanering och infrastruktur. Platsutvecklingens andra del är profilering, det vill säga den externa, kom-munikativa aspekten inom ämnet, som syftar till att påverka platsimagen bland de som aldrig varit på platsen eller aktivt sökt information om den. Profilering kan ske med hjälp av diverse tekniker, som slogans, symboler och events, samt genom olika kanaler där Internet, dagstidningar, populärkultur och word-of-mouth är några exempel. Vi vill med uppsatsen belysa att det finns en problematik i att platsutvecklingsteorier som nu sprids till mindre orter och kommuner är anpassade efter storstäder och turist-destinationer. Vår analys visade att Eslövs differentieringsarbete är välutvecklat, men att det finns brister i kommunens profileringsarbete, vilket kan få konsekvenser för hur effektivt och lönsamt det långsiktiga platsutvecklingsarbetet verkligen är. Det finns en risk att viktiga synergieffekter går förlorade om inte båda delar tillämpas. Vår slutsats är dock att platsutvecklare kan välja mellan att endast fokusera på den interna delen eller att arbeta med båda. De två alternativen ger olika effekter och räckvidd, men beroende på kommunens förutsättningar och mål, kan det ena alternativet vara lika ändamålsenligt som det andra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmquist, Kristin; Friberg, Sandra and Moberg, Cajsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
platsutveckling, differentiering, profilering, extern kommunikation, platsimage, platsprofil, Market study, Marknadsanalys, Development cooperation, Utvecklingssamarbete
language
Swedish
id
1354321
date added to LUP
2009-02-17 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:01:46
@misc{1354321,
 abstract   = {Titel: Ta för Dig av Eslöv! - Ett svenskt perspektiv på platsutveckling.
Beskrivning: Kandidatuppsats inom programmet Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg.
Författare: Sandra Friberg, Kristin Holmqvist och Cajsa Moberg.
Handledare: Filippa Säwe och Hervé Corvellec.
Datum: 2008-05-29. Eslöv har länge fått dras med epitetet ”Sveriges tråkigaste stad” som under årtionden påverkat människors image av platsen. På grund av trenderna mot ökad kommersialisering, mobilitet och homogenisering, har det aldrig tidigare varit så viktigt för platser att differentiera sig från varandra och upprätthålla en positiv image. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur en liten, svensk kommun kommunicerar ut sina differentierings-strategier för att påverka sin image i positiv riktning. Vi har studerat Eslövs kommun för att få en bild av hur platsutvecklingsarbetet där stämmer överens med aktuella teorier.
Platsutveckling kan delas in i två delar där den första utgör ett globalt recept för differenti-ering inom områdena: människor, basservice, attraktioner, fysisk stadsplanering och infrastruktur. Platsutvecklingens andra del är profilering, det vill säga den externa, kom-munikativa aspekten inom ämnet, som syftar till att påverka platsimagen bland de som aldrig varit på platsen eller aktivt sökt information om den. Profilering kan ske med hjälp av diverse tekniker, som slogans, symboler och events, samt genom olika kanaler där Internet, dagstidningar, populärkultur och word-of-mouth är några exempel. Vi vill med uppsatsen belysa att det finns en problematik i att platsutvecklingsteorier som nu sprids till mindre orter och kommuner är anpassade efter storstäder och turist-destinationer. Vår analys visade att Eslövs differentieringsarbete är välutvecklat, men att det finns brister i kommunens profileringsarbete, vilket kan få konsekvenser för hur effektivt och lönsamt det långsiktiga platsutvecklingsarbetet verkligen är. Det finns en risk att viktiga synergieffekter går förlorade om inte båda delar tillämpas. Vår slutsats är dock att platsutvecklare kan välja mellan att endast fokusera på den interna delen eller att arbeta med båda. De två alternativen ger olika effekter och räckvidd, men beroende på kommunens förutsättningar och mål, kan det ena alternativet vara lika ändamålsenligt som det andra.},
 author    = {Holmquist, Kristin and Friberg, Sandra and Moberg, Cajsa},
 keyword   = {platsutveckling,differentiering,profilering,extern kommunikation,platsimage,platsprofil,Market study,Marknadsanalys,Development cooperation,Utvecklingssamarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ta för Dig av Eslöv! - Ett svenskt perspektiv på platsutveckling},
 year     = {2009},
}