Advanced

Människor i arbete – en studie om hur man skapar en motiverad personalstyrka

Blad, Sandra Rebecca; Schier, Jenny and Engström, Katarina (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I dagens moderna tjänsteföretag har kunskap och intern marknadsföring blivit allt mer relevant i syfte att förbättra företagets lönsamhet. Humankapitalet är en kritisk resurs i tjänsteföretag. Vi har därför valt att undersöka detta ämne med fokus på personalmotivation och belöning. Det finns många olika alternativ på hur detta interna arbete kan utföras, varpå vi har valt att redogöra för några av dem. Teorierna som använts har bland annat förklarat den strategiska ledningens roll, samt innebörden av företagskultur, kommunikation och medarbetarnas värderingar. Genom detta har ett strategiskt verktyg skapats för att sedan kunna ta oss an begreppen personalmotivation och belöningssystem. Dessa utgör uppsatsens centrala punkt. Utifrån... (More)
I dagens moderna tjänsteföretag har kunskap och intern marknadsföring blivit allt mer relevant i syfte att förbättra företagets lönsamhet. Humankapitalet är en kritisk resurs i tjänsteföretag. Vi har därför valt att undersöka detta ämne med fokus på personalmotivation och belöning. Det finns många olika alternativ på hur detta interna arbete kan utföras, varpå vi har valt att redogöra för några av dem. Teorierna som använts har bland annat förklarat den strategiska ledningens roll, samt innebörden av företagskultur, kommunikation och medarbetarnas värderingar. Genom detta har ett strategiskt verktyg skapats för att sedan kunna ta oss an begreppen personalmotivation och belöningssystem. Dessa utgör uppsatsens centrala punkt. Utifrån begreppen har undersökningar, samt rekommendationer kunnat göras för att slutligen komma fram till hur den interna marknaden i tjänsteföretag kan vårdas och förbättras. Detta är även grunden för en effektivare extern marknadsföring. För att kunna bekräfta syftet med uppsatsen har vi applicerat det strategiska verktyget på ett faktiskt företag i form av en bankverksamhet. I vårt resultat har vi kommit fram till att ledning och medarbetare har relativt olika syn på motivation och belöningssystem. Ytterligare slutsatser har varit att bättre ledarskap, bättre motivation, bättre belöningssystem är faktorer som alla påverkar ett bättre resultat för företagen. Vi har också kunnat konstatera att den interna marknadsföringen är en ständigt pågående process, där alla anställda har en lika stor funktion i att gemensamt nå företagets mål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354328,
 abstract   = {I dagens moderna tjänsteföretag har kunskap och intern marknadsföring blivit allt mer relevant i syfte att förbättra företagets lönsamhet. Humankapitalet är en kritisk resurs i tjänsteföretag. Vi har därför valt att undersöka detta ämne med fokus på personalmotivation och belöning. Det finns många olika alternativ på hur detta interna arbete kan utföras, varpå vi har valt att redogöra för några av dem. Teorierna som använts har bland annat förklarat den strategiska ledningens roll, samt innebörden av företagskultur, kommunikation och medarbetarnas värderingar. Genom detta har ett strategiskt verktyg skapats för att sedan kunna ta oss an begreppen personalmotivation och belöningssystem. Dessa utgör uppsatsens centrala punkt. Utifrån begreppen har undersökningar, samt rekommendationer kunnat göras för att slutligen komma fram till hur den interna marknaden i tjänsteföretag kan vårdas och förbättras. Detta är även grunden för en effektivare extern marknadsföring. För att kunna bekräfta syftet med uppsatsen har vi applicerat det strategiska verktyget på ett faktiskt företag i form av en bankverksamhet. I vårt resultat har vi kommit fram till att ledning och medarbetare har relativt olika syn på motivation och belöningssystem. Ytterligare slutsatser har varit att bättre ledarskap, bättre motivation, bättre belöningssystem är faktorer som alla påverkar ett bättre resultat för företagen. Vi har också kunnat konstatera att den interna marknadsföringen är en ständigt pågående process, där alla anställda har en lika stor funktion i att gemensamt nå företagets mål.},
 author    = {Blad, Sandra Rebecca and Schier, Jenny and Engström, Katarina},
 keyword   = {strategiskt ledarskap,humankapital,intern marknadsföring,företagskultur,kommunikation,motivationsfaktorer samt belöningssystem.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Människor i arbete – en studie om hur man skapar en motiverad personalstyrka},
 year     = {2006},
}