Advanced

SMÅORTSHOTELL - En undersökning om imageskapande.

Andersson, Linda; Meza Reyes, Daniela and Ek, Anna (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Småortshotell har andra förutsättningar än storstadshotell för att kunna överleva. Det gäller både distansen till samt utbudsnivån i hotellen. Den geografiska placeringen gör att resenärer inte passerar dem utan gästerna kommer till småortshotellen för att uppleva deras utbud. Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur småortshotell strategiskt arbetar med imageskapande ur marknadsföringsperspektiv. Frågeställningar: Vilken image vill småortshotellen förmedla?
Vilka samarbetsformer har småortshotellen?
Vilka underliggande betydelser förmedlar småortshotellen? Metod: Vi har använt oss av kvalitativa metoder som består av två delar, datainsamlingsmetoder och semiotikdokumentanalys. Datainsamlingsmetoderna består av tre intervjuer och... (More)
Problem: Småortshotell har andra förutsättningar än storstadshotell för att kunna överleva. Det gäller både distansen till samt utbudsnivån i hotellen. Den geografiska placeringen gör att resenärer inte passerar dem utan gästerna kommer till småortshotellen för att uppleva deras utbud. Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur småortshotell strategiskt arbetar med imageskapande ur marknadsföringsperspektiv. Frågeställningar: Vilken image vill småortshotellen förmedla?
Vilka samarbetsformer har småortshotellen?
Vilka underliggande betydelser förmedlar småortshotellen? Metod: Vi har använt oss av kvalitativa metoder som består av två delar, datainsamlingsmetoder och semiotikdokumentanalys. Datainsamlingsmetoderna består av tre intervjuer och observationer. Observationerna vi gjorde var ute på hotellen samt av deras hemsidor. Slutsats: Vi har kommit fram till att småortshotellen bygger upp en image som har en grund i olika samarbetsformer i ett nätverk. Utifrån det kan de erbjuda ett bredare utbud av attraktioner, både i naturen samt inomhus. Småortshotellen arbetar kontinuerligt med att förbättra deras image genom att använda styrkorna: den geografiska placeringen i naturen, flexibiliteten, lugnet, samt romantiseringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354384,
 abstract   = {Problem: Småortshotell har andra förutsättningar än storstadshotell för att kunna överleva. Det gäller både distansen till samt utbudsnivån i hotellen. Den geografiska placeringen gör att resenärer inte passerar dem utan gästerna kommer till småortshotellen för att uppleva deras utbud. Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur småortshotell strategiskt arbetar med imageskapande ur marknadsföringsperspektiv. Frågeställningar: Vilken image vill småortshotellen förmedla?
Vilka samarbetsformer har småortshotellen?
Vilka underliggande betydelser förmedlar småortshotellen? Metod: Vi har använt oss av kvalitativa metoder som består av två delar, datainsamlingsmetoder och semiotikdokumentanalys. Datainsamlingsmetoderna består av tre intervjuer och observationer. Observationerna vi gjorde var ute på hotellen samt av deras hemsidor. Slutsats: Vi har kommit fram till att småortshotellen bygger upp en image som har en grund i olika samarbetsformer i ett nätverk. Utifrån det kan de erbjuda ett bredare utbud av attraktioner, både i naturen samt inomhus. Småortshotellen arbetar kontinuerligt med att förbättra deras image genom att använda styrkorna: den geografiska placeringen i naturen, flexibiliteten, lugnet, samt romantiseringen.},
 author    = {Andersson, Linda and Meza Reyes, Daniela and Ek, Anna},
 keyword   = {småortshotell,image,samarbetsformer,strategiska allianser och word-of-mouth.,Tourism,Turism,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SMÅORTSHOTELL - En undersökning om imageskapande.},
 year     = {2006},
}