Advanced

Turnaround Management - Nyckeln till framgång?

Svensson, Sofie; Odell, Caroline and Lejefors, Maria (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Turnaround management – nyckeln till framgång? Författare: Maria Lejefors, Caroline Odell och Sofie Svensson. Handledare: Richard Ek och Bo Markulf. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera de nyckelfaktorer som bidrar till ett framgångsrikt förändringsarbete inom en organisation. För att göra syftet mer operationaliserbart kommer vi att använda turnaround management som den lins vi betraktar syftet genom. Forskningsfrågor: Vilka åtgärder kan tas för att undvika en principal - agentproblematik inom en organisation? Hur påverkar den befintliga organisationskulturen förändrings-arbetet inom en organisation? Metod: Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod där insamlat material utgörs av böcker och artiklar samt två djupintervjuer... (More)
Titel: Turnaround management – nyckeln till framgång? Författare: Maria Lejefors, Caroline Odell och Sofie Svensson. Handledare: Richard Ek och Bo Markulf. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera de nyckelfaktorer som bidrar till ett framgångsrikt förändringsarbete inom en organisation. För att göra syftet mer operationaliserbart kommer vi att använda turnaround management som den lins vi betraktar syftet genom. Forskningsfrågor: Vilka åtgärder kan tas för att undvika en principal - agentproblematik inom en organisation? Hur påverkar den befintliga organisationskulturen förändrings-arbetet inom en organisation? Metod: Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod där insamlat material utgörs av böcker och artiklar samt två djupintervjuer som har legat till grund för uppsatsens undersökning. Slutsats: Vi har identifierat fyra icke-ekonomiska nyckelfaktorer som bidrar till ett framgångsrikt förändringsarbete inom en organisation. Vi vill framhålla vikten av problemidentifiering, kommunikation, humankapital samt en organisationskulturs förändringsbenägenhet och dess inverkan på förändringsarbete. Vi anser faktorerna vara generella för samtliga turnaround- situationer men vill påpeka att varje fall är unikt och kan därför kräva specifik behandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354404,
 abstract   = {Titel:	Turnaround management – nyckeln till framgång? Författare: Maria Lejefors, Caroline Odell och Sofie Svensson. Handledare: Richard Ek och Bo Markulf. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera de nyckelfaktorer som bidrar till ett framgångsrikt förändringsarbete inom en organisation. För att göra syftet mer operationaliserbart kommer vi att använda turnaround management som den lins vi betraktar syftet genom. Forskningsfrågor: Vilka åtgärder kan tas för att undvika en principal - agentproblematik inom en organisation? Hur påverkar den befintliga organisationskulturen förändrings-arbetet inom en organisation? Metod: Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod där insamlat material utgörs av böcker och artiklar samt två djupintervjuer som har legat till grund för uppsatsens undersökning. Slutsats: Vi har identifierat fyra icke-ekonomiska nyckelfaktorer som bidrar till ett framgångsrikt förändringsarbete inom en organisation. Vi vill framhålla vikten av problemidentifiering, kommunikation, humankapital samt en organisationskulturs förändringsbenägenhet och dess inverkan på förändringsarbete. Vi anser faktorerna vara generella för samtliga turnaround- situationer men vill påpeka att varje fall är unikt och kan därför kräva specifik behandling.},
 author    = {Svensson, Sofie and Odell, Caroline and Lejefors, Maria},
 keyword   = {förändringsarbete,turnaround management,agentteori,organisationskultur,problemidentifiering,kommunikation,humankapital,förändringsbenägenhet,Organizational science,Organisationsteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Turnaround Management - Nyckeln till framgång?},
 year     = {2009},
}