Advanced

Partnerskapsformer, inom den svenska skobranschen

Jacobsson, Fredrik; Pettersson, Lukas and Persson, Tobias (2005)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problembeskrivning: Aktörerna inom detaljhandeln har idag problem med hög kapitalbindning och hård konkurrens. För den enskilde detaljisten kan det vara ödesdigert att göra felinköp av större varupartier, dels på grund av den finansiella risken, dels på grund av problemen med att upprätthålla förtroendet hos konsumenterna. Syfte: Syftet är att beskriva och utveckla samarbetet mellan detaljist och leverantör i varuflödets distributionskanal. Metod: Vi har utfört fem fallstudier på nationella aktörer i skobranschen, samt på en konfektionsaktör med skoförsäljning. Vår fallstudie täcker cirka 40 procent av den totalt svenska skomarknaden. Vi har valt en kvalitativ inriktning på våra intervjuer för att djupare kunna analyserna relationerna de... (More)
Problembeskrivning: Aktörerna inom detaljhandeln har idag problem med hög kapitalbindning och hård konkurrens. För den enskilde detaljisten kan det vara ödesdigert att göra felinköp av större varupartier, dels på grund av den finansiella risken, dels på grund av problemen med att upprätthålla förtroendet hos konsumenterna. Syfte: Syftet är att beskriva och utveckla samarbetet mellan detaljist och leverantör i varuflödets distributionskanal. Metod: Vi har utfört fem fallstudier på nationella aktörer i skobranschen, samt på en konfektionsaktör med skoförsäljning. Vår fallstudie täcker cirka 40 procent av den totalt svenska skomarknaden. Vi har valt en kvalitativ inriktning på våra intervjuer för att djupare kunna analyserna relationerna de har med sina leverantörer. Slutsats: Vi anser att konsignation kan skapa konkurrensfördelar, genom ett frigörande av kapital för butikerna, som annars skulle ha varit bundet i varulager. Vidare skapas konkurrensfördelar, genom att detaljisten kan hålla ett bredare sortiment. Därmed elimineras risken med att köpa in nytt, obeprövat och riskfyllt sortiment, det vill säga risken att det förblir osålt. Realisationsförlusten delas av båda parter vid konsignation. I vanliga fall får detaljisten stå för hela förlusten vid realisation. Skobranschen är en bransch som ofta kämpar med osålda varupartier på grund av modesvängningar. Konsignation innebär en riskminimerig för detaljisten i och med att leverantören får ta ett större ansvar för skon i värdekedjan. För leverantören innebär konsignation större press i form av att de måste involveras i värdekedjan ända ut till konsumenten. Genom en vidareutveckling av befintliga partnerskapsmodeller kan detaljister öka sin lönsamhet och samtidigt skapa fördelaktiga samarbetsformer med sina leverantörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Fredrik; Pettersson, Lukas and Persson, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skobranschen, partnerskap, strategiska, allianser, långsiktiga, relationer, konsignation, risk, detaljist, leverantör, Trade, Handel
language
Swedish
id
1354411
date added to LUP
2005-02-01 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:02:08
@misc{1354411,
 abstract   = {Problembeskrivning: Aktörerna inom detaljhandeln har idag problem med hög kapitalbindning och hård konkurrens. För den enskilde detaljisten kan det vara ödesdigert att göra felinköp av större varupartier, dels på grund av den finansiella risken, dels på grund av problemen med att upprätthålla förtroendet hos konsumenterna. Syfte: Syftet är att beskriva och utveckla samarbetet mellan detaljist och leverantör i varuflödets distributionskanal. Metod: Vi har utfört fem fallstudier på nationella aktörer i skobranschen, samt på en konfektionsaktör med skoförsäljning. Vår fallstudie täcker cirka 40 procent av den totalt svenska skomarknaden. Vi har valt en kvalitativ inriktning på våra intervjuer för att djupare kunna analyserna relationerna de har med sina leverantörer. Slutsats: Vi anser att konsignation kan skapa konkurrensfördelar, genom ett frigörande av kapital för butikerna, som annars skulle ha varit bundet i varulager. Vidare skapas konkurrensfördelar, genom att detaljisten kan hålla ett bredare sortiment. Därmed elimineras risken med att köpa in nytt, obeprövat och riskfyllt sortiment, det vill säga risken att det förblir osålt. Realisationsförlusten delas av båda parter vid konsignation. I vanliga fall får detaljisten stå för hela förlusten vid realisation. Skobranschen är en bransch som ofta kämpar med osålda varupartier på grund av modesvängningar. Konsignation innebär en riskminimerig för detaljisten i och med att leverantören får ta ett större ansvar för skon i värdekedjan. För leverantören innebär konsignation större press i form av att de måste involveras i värdekedjan ända ut till konsumenten. Genom en vidareutveckling av befintliga partnerskapsmodeller kan detaljister öka sin lönsamhet och samtidigt skapa fördelaktiga samarbetsformer med sina leverantörer.},
 author    = {Jacobsson, Fredrik and Pettersson, Lukas and Persson, Tobias},
 keyword   = {skobranschen,partnerskap,strategiska,allianser,långsiktiga,relationer,konsignation,risk,detaljist,leverantör,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Partnerskapsformer, inom den svenska skobranschen},
 year     = {2005},
}