Advanced

Hälsa är individens ensak– det viktigaste för företaget är väl kompetensen? – En studie i hur företagshälsovård visar att det är lönsamt att investera i deras tjänster

Ignatius, Christa; Colliander, Clara and Tham, Andrea (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I vår studie har vi kommit fram till att det inte finns någon entydigt och klart svar på våra frågeställningar. Vårt exempelföretag Previa visar och mäter att kundens investering ger effekt genom ett unikt kommunikationsverktyg som heter Hälsoeffekten. Verktyget fungerar så att företagets alla siffror förs in i ett system som ger en överblick av företaget. Previa kan sällan garantera att den önskade effekten av investeringen verkligen uppstår, det vill säga att den kommer företaget till del. Det föreligger vidare ett problem att kunna bevisa att förebyggande insatser kommer att ge effekt, eftersom det ibland inte kan påvisas att problem i framtiden kommer att uppstå och då inte heller åtgärdas. Vidare anser vi att Hälsoeffekten utgör en... (More)
I vår studie har vi kommit fram till att det inte finns någon entydigt och klart svar på våra frågeställningar. Vårt exempelföretag Previa visar och mäter att kundens investering ger effekt genom ett unikt kommunikationsverktyg som heter Hälsoeffekten. Verktyget fungerar så att företagets alla siffror förs in i ett system som ger en överblick av företaget. Previa kan sällan garantera att den önskade effekten av investeringen verkligen uppstår, det vill säga att den kommer företaget till del. Det föreligger vidare ett problem att kunna bevisa att förebyggande insatser kommer att ge effekt, eftersom det ibland inte kan påvisas att problem i framtiden kommer att uppstå och då inte heller åtgärdas. Vidare anser vi att Hälsoeffekten utgör en grund för långvariga relationer då den synliggör tjänstekvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354418,
 abstract   = {I vår studie har vi kommit fram till att det inte finns någon entydigt och klart svar på våra frågeställningar. Vårt exempelföretag Previa visar och mäter att kundens investering ger effekt genom ett unikt kommunikationsverktyg som heter Hälsoeffekten. Verktyget fungerar så att företagets alla siffror förs in i ett system som ger en överblick av företaget. Previa kan sällan garantera att den önskade effekten av investeringen verkligen uppstår, det vill säga att den kommer företaget till del. Det föreligger vidare ett problem att kunna bevisa att förebyggande insatser kommer att ge effekt, eftersom det ibland inte kan påvisas att problem i framtiden kommer att uppstå och då inte heller åtgärdas. Vidare anser vi att Hälsoeffekten utgör en grund för långvariga relationer då den synliggör tjänstekvalitet.},
 author    = {Ignatius, Christa and Colliander, Clara and Tham, Andrea},
 keyword   = {företagshälsovård,hälsa/ohälsa,hälsa som lönsamhetsstrategi,relationsmarknadsföring,trepartsrelationer,mäta hälsosatsningar,kvalitet.,Occupational health, industrial medicine,Yrkesmedicin, arbetsmiljömedicin,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsa är individens ensak– det viktigaste för företaget är väl kompetensen? – En studie i hur företagshälsovård visar att det är lönsamt att investera i deras tjänster},
 year     = {2008},
}