Advanced

Sökes: LOJALITET Finnes: REGIONAL FLYGPLATS, - en studie om lojalitetsskapande i en komplex verksamhet-

Nilsson, Jill; Samuelsson, Anna and Lundkvist, Sara (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Regionala flygplatser har idag svårt att nå lönsamhet enbart baserat på trafikavgifter från flygbolagen. För att få bukt med detta problem behöver flygplatserna få inkomster från andra delar av flygplatsens komplexa verksamhet. Vi har därför fått i uppdrag av Luftfartsverket att undersöka om regionala flygplatser framgångsrikt kan arbeta med att skapa lojalitet hos sina resenärer vilket kan vara en tänkbar utväg för att öka inkomsterna. Vår frågeställning är därför: Hur ser en regional flygplats förutsättningar och strategiska möjligheter ut för att göra resenärer lojala? För att besvara denna frågeställning har vi studerat befintlig litteratur som berör flygbranschen och lojalitet. Dessa teorier var bristfälliga för uppsatsens syfte varav... (More)
Regionala flygplatser har idag svårt att nå lönsamhet enbart baserat på trafikavgifter från flygbolagen. För att få bukt med detta problem behöver flygplatserna få inkomster från andra delar av flygplatsens komplexa verksamhet. Vi har därför fått i uppdrag av Luftfartsverket att undersöka om regionala flygplatser framgångsrikt kan arbeta med att skapa lojalitet hos sina resenärer vilket kan vara en tänkbar utväg för att öka inkomsterna. Vår frågeställning är därför: Hur ser en regional flygplats förutsättningar och strategiska möjligheter ut för att göra resenärer lojala? För att besvara denna frågeställning har vi studerat befintlig litteratur som berör flygbranschen och lojalitet. Dessa teorier var bristfälliga för uppsatsens syfte varav vi skapade modellen Lojalitetens Stjärna. Modellen kopplar samman förutsättningar och strategiska möjligheter för att visa på hur lojalitet skapas och vi använder sedan denna i analysen för att undersöka vår frågeställning. Vår uppsats visar på att den regionala flygplatsen idag saknar många förutsättningar som ett lojalitetsskapande kräver. Vidare menar vi att den regionala flygplatsen därmed inte heller har de strategiska möjligheterna som behövs för ett framgångsrikt lojalitetsskapande då dessa bygger på flygplatsens förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354453,
 abstract   = {Regionala flygplatser har idag svårt att nå lönsamhet enbart baserat på trafikavgifter från flygbolagen. För att få bukt med detta problem behöver flygplatserna få inkomster från andra delar av flygplatsens komplexa verksamhet. Vi har därför fått i uppdrag av Luftfartsverket att undersöka om regionala flygplatser framgångsrikt kan arbeta med att skapa lojalitet hos sina resenärer vilket kan vara en tänkbar utväg för att öka inkomsterna. Vår frågeställning är därför: Hur ser en regional flygplats förutsättningar och strategiska möjligheter ut för att göra resenärer lojala? För att besvara denna frågeställning har vi studerat befintlig litteratur som berör flygbranschen och lojalitet. Dessa teorier var bristfälliga för uppsatsens syfte varav vi skapade modellen Lojalitetens Stjärna. Modellen kopplar samman förutsättningar och strategiska möjligheter för att visa på hur lojalitet skapas och vi använder sedan denna i analysen för att undersöka vår frågeställning. Vår uppsats visar på att den regionala flygplatsen idag saknar många förutsättningar som ett lojalitetsskapande kräver. Vidare menar vi att den regionala flygplatsen därmed inte heller har de strategiska möjligheterna som behövs för ett framgångsrikt lojalitetsskapande då dessa bygger på flygplatsens förutsättningar.},
 author    = {Nilsson, Jill and Samuelsson, Anna and Lundkvist, Sara},
 keyword   = {regional flygplats,lojalitet,lojalitetsprogram,lojalitetens stjärna.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sökes: LOJALITET Finnes: REGIONAL FLYGPLATS, - en studie om lojalitetsskapande i en komplex verksamhet-},
 year     = {2006},
}