Advanced

How can we help you? - en studie om hur kunder viktar distanstjänster utifrån en köns- och ålderssegmentering

Jojic, Andi and Pedersen, Robert (2007)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
SYFTE
Syftet är att beskriva och analysera distanstjänster's betydelse för kunder inom olika kön's – och åldersegment. FRÅGESTÄLLNING
Hur viktar kunder distanstjänster utifrån en kön's – och ålderssegmentering? METOD
För att uppfylla syftet och frågeställningen genomförde vi en litteraturundersökning tillsamman's med en empirisk studie. Litteraturen som består av teorier om distanstjänster, demografisk segmentering utifrån kön och ålder, samt om vad som kännetecknar de olika segmenten då det kommer till dera's användande av distanstjänsterna kopplade's till den empiriska studien som är en kvantitativ enkätundersökning utförd på 200 kunder. RESULTAT
För varje segment (två kön och fyra ålderskohorter) har vi sammanställt varsin tabell, där... (More)
SYFTE
Syftet är att beskriva och analysera distanstjänster's betydelse för kunder inom olika kön's – och åldersegment. FRÅGESTÄLLNING
Hur viktar kunder distanstjänster utifrån en kön's – och ålderssegmentering? METOD
För att uppfylla syftet och frågeställningen genomförde vi en litteraturundersökning tillsamman's med en empirisk studie. Litteraturen som består av teorier om distanstjänster, demografisk segmentering utifrån kön och ålder, samt om vad som kännetecknar de olika segmenten då det kommer till dera's användande av distanstjänsterna kopplade's till den empiriska studien som är en kvantitativ enkätundersökning utförd på 200 kunder. RESULTAT
För varje segment (två kön och fyra ålderskohorter) har vi sammanställt varsin tabell, där vi visar hur de sex distanstjänsterna viktade's. Vi har funnit att för båda könen anser att telefonen viktigare än Internet som kanal för distanstjänster. Även en välutformad och välinformerande hemsida såg's som relativt viktig. De övriga Internetbaserade tjänsterna hamnade under telefontjänsterna. Samma mönster uppkom för ålderssegmenten. Det äldsta ålderssegmentet föredrog väldigt tydligt telefonen framför Internet. Vi har vidare även på analytisk väg funnit skillnader inom både kön's - och ålderssegmenten. Könen viktade tre av de sex distanstjänsterna olika, som man kunde med vetenskapligt belägg hävda. För ålderssegmenten visade's skillnader vid viktning av alla sex distanstjänster. Det framkom dock att den äldsta åldersgruppen var väldigt avvikande, därför jämförde vi enbart de övriga tre åldersgrupperna, då uppenbarade's skillnader i två av distanstjänsterna (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jojic, Andi and Pedersen, Robert
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
viktning, distanstjänster, internet, callcenter, demografisk segmentering, kön, ålder, Trade, Handel, Demography, Demografi
language
Swedish
id
1354460
date added to LUP
2007-09-18 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:02:18
@misc{1354460,
 abstract   = {SYFTE
Syftet är att beskriva och analysera distanstjänster's betydelse för kunder inom olika kön's – och åldersegment. FRÅGESTÄLLNING
Hur viktar kunder distanstjänster utifrån en kön's – och ålderssegmentering? METOD
För att uppfylla syftet och frågeställningen genomförde vi en litteraturundersökning tillsamman's med en empirisk studie. Litteraturen som består av teorier om distanstjänster, demografisk segmentering utifrån kön och ålder, samt om vad som kännetecknar de olika segmenten då det kommer till dera's användande av distanstjänsterna kopplade's till den empiriska studien som är en kvantitativ enkätundersökning utförd på 200 kunder. RESULTAT
För varje segment (två kön och fyra ålderskohorter) har vi sammanställt varsin tabell, där vi visar hur de sex distanstjänsterna viktade's. Vi har funnit att för båda könen anser att telefonen viktigare än Internet som kanal för distanstjänster. Även en välutformad och välinformerande hemsida såg's som relativt viktig. De övriga Internetbaserade tjänsterna hamnade under telefontjänsterna. Samma mönster uppkom för ålderssegmenten. Det äldsta ålderssegmentet föredrog väldigt tydligt telefonen framför Internet. Vi har vidare även på analytisk väg funnit skillnader inom både kön's - och ålderssegmenten. Könen viktade tre av de sex distanstjänsterna olika, som man kunde med vetenskapligt belägg hävda. För ålderssegmenten visade's skillnader vid viktning av alla sex distanstjänster. Det framkom dock att den äldsta åldersgruppen var väldigt avvikande, därför jämförde vi enbart de övriga tre åldersgrupperna, då uppenbarade's skillnader i två av distanstjänsterna},
 author    = {Jojic, Andi and Pedersen, Robert},
 keyword   = {viktning,distanstjänster,internet,callcenter,demografisk segmentering,kön,ålder,Trade,Handel,Demography,Demografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {How can we help you? - en studie om hur kunder viktar distanstjänster utifrån en köns- och ålderssegmentering},
 year     = {2007},
}