Advanced

Kan man sälja ansvarsfullt företagande?

Bensered, Linda and Segergren, Tove (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemställning: Ett ansvarsfullt företagande är idag en viktig konkurrensfördel. Företagen måste kunna balansera ekonomiska intressen med miljöfrämjande åtgärder och på ett trovärdigt sätt kunna visa att de arbetar för en hållbar utveckling. Det finns många alternativ gällande en investering i sociala och miljöfrämjande åtgärder men det saknas ofta riktlinjer för hur arbetet bör genomföras. Genom Kyotoprotokollets olika projekt har en marknad uppstått där organisationer erbjuder företag en möjlighet att investera i projekt för att reducera koldioxidutsläpp. Vad en investering i denna marknad innebär är det få undersökningar som visar. Syfte: Syftet med vår rapport är att ur ett trovärdighetsperspektiv undersöka organisationer som arbetar... (More)
Problemställning: Ett ansvarsfullt företagande är idag en viktig konkurrensfördel. Företagen måste kunna balansera ekonomiska intressen med miljöfrämjande åtgärder och på ett trovärdigt sätt kunna visa att de arbetar för en hållbar utveckling. Det finns många alternativ gällande en investering i sociala och miljöfrämjande åtgärder men det saknas ofta riktlinjer för hur arbetet bör genomföras. Genom Kyotoprotokollets olika projekt har en marknad uppstått där organisationer erbjuder företag en möjlighet att investera i projekt för att reducera koldioxidutsläpp. Vad en investering i denna marknad innebär är det få undersökningar som visar. Syfte: Syftet med vår rapport är att ur ett trovärdighetsperspektiv undersöka organisationer som arbetar med att kompensera för koldioxidutsläpp. Vi vill belysa vilka metoder organisationerna arbetar med samt vad en investering i dessa resulterar i. Metod: Vi gör en kvalitativ undersökning med fokus på en textanalys av utvalda företags hemsidor. Undersökningen är deskriptiv och baserad på redan befintliga teorier. Vår teoretiska referensram utgörs av begreppet corporate social responsibility (CSR) samt teorier om förtroende och nätverk. Utifrån vår teoretiska referensram analyseras det insamlade materialet med hjälp av en analysmodell av meningsinnehållet. Resultat: Utifrån vår undersökning av faktorer inom organisations-struktur, information, ekonomi och certifiering kan vi konstatera att det finns många brister i serviceorganisationernas verksamheter. Enbart en av serviceorganisationernas metoder menar vi vara långsiktigt hållbar Därutöver visar vår undersökning att även om serviceorganisationerna bidrar till att uppmärksamma problemet med flygets inverkan kvarstår dilemmat att projekten av ekonomiska skäl genomförs i utvecklingsländer. Vi drar slutsatsen att Kyotoprotokollet och även serviceorganisationerna bidrar till att flytta fokus från det verkliga problemet, att minska energiförbrukning i de industrialiserade lnderna (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354466,
 abstract   = {Problemställning: Ett ansvarsfullt företagande är idag en viktig konkurrensfördel. Företagen måste kunna balansera ekonomiska intressen med miljöfrämjande åtgärder och på ett trovärdigt sätt kunna visa att de arbetar för en hållbar utveckling. Det finns många alternativ gällande en investering i sociala och miljöfrämjande åtgärder men det saknas ofta riktlinjer för hur arbetet bör genomföras. Genom Kyotoprotokollets olika projekt har en marknad uppstått där organisationer erbjuder företag en möjlighet att investera i projekt för att reducera koldioxidutsläpp. Vad en investering i denna marknad innebär är det få undersökningar som visar. Syfte: Syftet med vår rapport är att ur ett trovärdighetsperspektiv undersöka organisationer som arbetar med att kompensera för koldioxidutsläpp. Vi vill belysa vilka metoder organisationerna arbetar med samt vad en investering i dessa resulterar i. Metod:	Vi gör en kvalitativ undersökning med fokus på en textanalys av utvalda företags hemsidor. Undersökningen är deskriptiv och baserad på redan befintliga teorier. Vår teoretiska referensram utgörs av begreppet corporate social responsibility (CSR) samt teorier om förtroende och nätverk. Utifrån vår teoretiska referensram analyseras det insamlade materialet med hjälp av en analysmodell av meningsinnehållet. Resultat: Utifrån vår undersökning av faktorer inom organisations-struktur, information, ekonomi och certifiering kan vi konstatera att det finns många brister i serviceorganisationernas verksamheter. Enbart en av serviceorganisationernas metoder menar vi vara långsiktigt hållbar Därutöver visar vår undersökning att även om serviceorganisationerna bidrar till att uppmärksamma problemet med flygets inverkan kvarstår dilemmat att projekten av ekonomiska skäl genomförs i utvecklingsländer. Vi drar slutsatsen att Kyotoprotokollet och även serviceorganisationerna bidrar till att flytta fokus från det verkliga problemet, att minska energiförbrukning i de industrialiserade lnderna},
 author    = {Bensered, Linda and Segergren, Tove},
 keyword   = {serviceorganisationer,koldioxidutsläpp,miljöfrämjande åtgärder,kyotoprotokollet,csr,ansvarsfullt företagande,trovärdighet,hållbarhet.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan man sälja ansvarsfullt företagande?},
 year     = {2006},
}