Advanced

Bristen av MAS - En diskussion om medarbetarsamtal, dess problematik samt frånvaro inom Restaurangbranschen

Kosdal, Bülent; Pettersson, Mikael and Rimmenstedt, Johan (2005)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vårt intresse för medarbetarsamtal väcktes vid en gästföreläsning med Jens Ribe som är säljchef för Dell Norden. På denna föreläsning berättade Ribe om sin yrkesroll, sin arbetsvecka osv. och poängterade vikten av att bedriva kontinuerliga medarbetarsamtal för att skapa engagemang, gemensam målbild och skaffa information och skapa en dialog. Han berättade att han genomförde medarbetarsamtal med sina sljchefer varannan vecka, vilket vi tyckte var extremt ofta. Mellan gruppmedlemmarna finns drygt 30 års erfarenhet av restaurangarbete, och erfarenhet från runt 40 olika restauranger, och därmed ett stort antal chefer, och vi kan inte minnas ett enda strukturerat medarbetarsamtal i ordets rätta bemärkelse. Vi har varit med om löneförhandlingar... (More)
Vårt intresse för medarbetarsamtal väcktes vid en gästföreläsning med Jens Ribe som är säljchef för Dell Norden. På denna föreläsning berättade Ribe om sin yrkesroll, sin arbetsvecka osv. och poängterade vikten av att bedriva kontinuerliga medarbetarsamtal för att skapa engagemang, gemensam målbild och skaffa information och skapa en dialog. Han berättade att han genomförde medarbetarsamtal med sina sljchefer varannan vecka, vilket vi tyckte var extremt ofta. Mellan gruppmedlemmarna finns drygt 30 års erfarenhet av restaurangarbete, och erfarenhet från runt 40 olika restauranger, och därmed ett stort antal chefer, och vi kan inte minnas ett enda strukturerat medarbetarsamtal i ordets rätta bemärkelse. Vi har varit med om löneförhandlingar och personalmöten, men inga utvecklingssamtal. Hur kommer detta sig, när de på Dell har utvecklingssamtal varannan vecka? Samtal med chefen har snarare setts som något obehagligt och jobbigt och absolut inte utvecklande. Vi har snarare känt att om chefen säger ”Jag skulle vilja prata lite med dig” så förutsätter man direkt att man gjort någon fel och nu skall få sitt straff. Nästa steg var en genomgång av litteraturen och när vi väl bekantat oss med litteraturen insåg vi hut intressant detta ämnet var. Medarbetarsamtal, som snarare borde kallas för utvecklingssamtal, eftersom det handlar om att kompetensutveckla såväl medarbetare som företaget i stort, ses ur en teoretisk synvinkel som ett mycket bra ledarskapsverktyg , men används mycket sällan i restaurangbranschen. Det finns, oss veterligen, ingen debatt kring detta ämne som vi kan basera uppsatsen på, men vi vill gärna väcka intresset för detta ämne. Såväl vi gruppmedlemmar som forna kollegor har fler än en gång känt oss osäkra på saker arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, befogenheter etc. vilket förmodligen skulle kunna ha undvikits om medarbetarsamtalet, eller utvecklingssamtalet, skulle ha använts i ett mer strategiskt syfte än att kortsiktigt justera fel eller ge repressalier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354477,
 abstract   = {Vårt intresse för medarbetarsamtal väcktes vid en gästföreläsning med Jens Ribe som är säljchef för Dell Norden. På denna föreläsning berättade Ribe om sin yrkesroll, sin arbetsvecka osv. och poängterade vikten av att bedriva kontinuerliga medarbetarsamtal för att skapa engagemang, gemensam målbild och skaffa information och skapa en dialog. Han berättade att han genomförde medarbetarsamtal med sina sljchefer varannan vecka, vilket vi tyckte var extremt ofta. Mellan gruppmedlemmarna finns drygt 30 års erfarenhet av restaurangarbete, och erfarenhet från runt 40 olika restauranger, och därmed ett stort antal chefer, och vi kan inte minnas ett enda strukturerat medarbetarsamtal i ordets rätta bemärkelse. Vi har varit med om löneförhandlingar och personalmöten, men inga utvecklingssamtal. Hur kommer detta sig, när de på Dell har utvecklingssamtal varannan vecka? Samtal med chefen har snarare setts som något obehagligt och jobbigt och absolut inte utvecklande. Vi har snarare känt att om chefen säger ”Jag skulle vilja prata lite med dig” så förutsätter man direkt att man gjort någon fel och nu skall få sitt straff. Nästa steg var en genomgång av litteraturen och när vi väl bekantat oss med litteraturen insåg vi hut intressant detta ämnet var. Medarbetarsamtal, som snarare borde kallas för utvecklingssamtal, eftersom det handlar om att kompetensutveckla såväl medarbetare som företaget i stort, ses ur en teoretisk synvinkel som ett mycket bra ledarskapsverktyg , men används mycket sällan i restaurangbranschen. Det finns, oss veterligen, ingen debatt kring detta ämne som vi kan basera uppsatsen på, men vi vill gärna väcka intresset för detta ämne. Såväl vi gruppmedlemmar som forna kollegor har fler än en gång känt oss osäkra på saker arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, befogenheter etc. vilket förmodligen skulle kunna ha undvikits om medarbetarsamtalet, eller utvecklingssamtalet, skulle ha använts i ett mer strategiskt syfte än att kortsiktigt justera fel eller ge repressalier.},
 author    = {Kosdal, Bülent and Pettersson, Mikael and Rimmenstedt, Johan},
 keyword   = {medarbetarsamtal service kompetens ledarskap mas personaladministration oranisation lärande företagskultur ledarskapsstil,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bristen av MAS - En diskussion om medarbetarsamtal, dess problematik samt frånvaro inom Restaurangbranschen},
 year     = {2005},
}