Advanced

Mångfald på företag

Valiallahi, Farnoosh (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Mångfald på företag - nödvändigt ont eller en förutsättning för lönsamhet. Författare: Poopak, Afshari, Nina, Kohi och Farnoosh, Valliallahi Handledare: Lars Nordgren och Johan Hultman Problemformulering: Vi har identifierat ett existerande forsknings- och kunskapsgap gällande sambandet mellan mångfald i personalsammansättningen på företag och ekonomisk lönsamhet. Idag antar och påstår man inom den akademiska världen att sambandet är positivt, men man har inte belyst eller undersökt det ekonomiska utfallet tillräckligt mycket. Således saknas tillräckligt empiriskt stöd som kan rättfärdiga antagelserna. Vi har därför i denna studie haft som ambition att försöka bidra till att med hjälp av litteratur- och empiristudier fylla detta... (More)
Titel: Mångfald på företag - nödvändigt ont eller en förutsättning för lönsamhet. Författare: Poopak, Afshari, Nina, Kohi och Farnoosh, Valliallahi Handledare: Lars Nordgren och Johan Hultman Problemformulering: Vi har identifierat ett existerande forsknings- och kunskapsgap gällande sambandet mellan mångfald i personalsammansättningen på företag och ekonomisk lönsamhet. Idag antar och påstår man inom den akademiska världen att sambandet är positivt, men man har inte belyst eller undersökt det ekonomiska utfallet tillräckligt mycket. Således saknas tillräckligt empiriskt stöd som kan rättfärdiga antagelserna. Vi har därför i denna studie haft som ambition att försöka bidra till att med hjälp av litteratur- och empiristudier fylla detta gap. Denna kunskap är särskilt viktigt och intressant för vinstdrivande företag, då dessa alltmer befinner sig i en mer och mer globaliserad och multikulturell omvärldsmiljö som de är beroende av. Syfte: Syftet med vår studie är att öka kunskapen om hur mångfald i företagets humankapital påverkar företag utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ambitionen är att kartlägga hur sambandet mellan mångfald och lönsamhet ser ut, samt om ett positivt samband mellan mångfald på företag och ekonomisk lönsamhet kan påvisas. Frågeställningar: 1. Hur ser sambandet ut mellan mångfald och lönsamhet? Krävs det specifika förutsättningar för att få ett lönsamt mångfaldsarbete?
2. Kan man mäta eller se det ekonomiska utfallet knuten till en mångfaldssatsning Metod: En kombination av teoretiska och empiriska studier, där det empiriska materialet utgår ifrån en kvalitativ undersökningsmetod som grundar sig i två fallföretag, E.ON samt Swedbank. Nyckelord: Mångfald; kultur; servicemötet; kundrelation; globalisering; lönsamhet; effektivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354515,
 abstract   = {Titel: Mångfald på företag - nödvändigt ont eller en förutsättning för lönsamhet. Författare:	Poopak, Afshari, Nina, Kohi och Farnoosh, Valliallahi Handledare:	Lars Nordgren och Johan Hultman Problemformulering:	Vi har identifierat ett existerande forsknings- och kunskapsgap gällande sambandet mellan mångfald i personalsammansättningen på företag och ekonomisk lönsamhet. Idag antar och påstår man inom den akademiska världen att sambandet är positivt, men man har inte belyst eller undersökt det ekonomiska utfallet tillräckligt mycket. Således saknas tillräckligt empiriskt stöd som kan rättfärdiga antagelserna. Vi har därför i denna studie haft som ambition att försöka bidra till att med hjälp av litteratur- och empiristudier fylla detta gap. Denna kunskap är särskilt viktigt och intressant för vinstdrivande företag, då dessa alltmer befinner sig i en mer och mer globaliserad och multikulturell omvärldsmiljö som de är beroende av. Syfte: Syftet med vår studie är att öka kunskapen om hur mångfald i företagets humankapital påverkar företag utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ambitionen är att kartlägga hur sambandet mellan mångfald och lönsamhet ser ut, samt om ett positivt samband mellan mångfald på företag och ekonomisk lönsamhet kan påvisas. Frågeställningar: 1. Hur ser sambandet ut mellan mångfald och lönsamhet? Krävs det specifika förutsättningar för att få ett lönsamt mångfaldsarbete?
2. Kan man mäta eller se det ekonomiska utfallet knuten till en mångfaldssatsning Metod:	En kombination av teoretiska och empiriska studier, där det empiriska materialet utgår ifrån en kvalitativ undersökningsmetod som grundar sig i två fallföretag, E.ON samt Swedbank. Nyckelord:	Mångfald; kultur; servicemötet; kundrelation; globalisering; lönsamhet; effektivitet.},
 author    = {Valiallahi, Farnoosh},
 keyword   = {mångfald; kultur; servicemötet; kundrelation; globalisering; lönsamhet; effektivitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mångfald på företag},
 year     = {2008},
}