Advanced

Intern kommunikation - Är det dags att lägga personaltidningen i återvinningstunnan?

Larsson, Anna; Ormberger, Marie and Svensson, Hanna (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Organisationskommunikation har under de senaste decennierna påverkats av olika samhälleliga förändringar. Störst påverkan har möjligheten att kommunicera via digitala medier haft. Många förutspådde att dessa digitala medier, såsom intranät, skulle leda till bortfallet av mer traditionella pappers-kanaler, exempelvis personaltidningar, som länge använts för intern kommunikation. Detta har emellertid inte inträffat vilket tyder på att papperskanalerna bidrar med något de digitala medierna inte kan. Dessa resonemang formade en fråga om vilka medium som bör användas för att organisationer ska nå sina medarbetare med information.
Det sätts alltså en stor tilltro till att de digitala medierna kommer styra en allt större del av den interna... (More)
Organisationskommunikation har under de senaste decennierna påverkats av olika samhälleliga förändringar. Störst påverkan har möjligheten att kommunicera via digitala medier haft. Många förutspådde att dessa digitala medier, såsom intranät, skulle leda till bortfallet av mer traditionella pappers-kanaler, exempelvis personaltidningar, som länge använts för intern kommunikation. Detta har emellertid inte inträffat vilket tyder på att papperskanalerna bidrar med något de digitala medierna inte kan. Dessa resonemang formade en fråga om vilka medium som bör användas för att organisationer ska nå sina medarbetare med information.
Det sätts alltså en stor tilltro till att de digitala medierna kommer styra en allt större del av den interna kommunikationen i framtiden. Det är emellertid den muntliga kommunikationen som i dagsläget är mest fördelaktig för att nå de anställda. Dessutom kan detaljhandelsföretag inte utesluta tekniska medier, så som anslagstavlor och personaltidningar ännu. Detta främst på grund av två orsaker. Digitala medier är inte lättillgängliga för alla anställda i detaljhandelsföretag idag. Även medarbetarnas vanor spelar in vid informationsinhämtande, och dessa är svåra att bryta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354526,
 abstract   = {Organisationskommunikation har under de senaste decennierna påverkats av olika samhälleliga förändringar. Störst påverkan har möjligheten att kommunicera via digitala medier haft. Många förutspådde att dessa digitala medier, såsom intranät, skulle leda till bortfallet av mer traditionella pappers-kanaler, exempelvis personaltidningar, som länge använts för intern kommunikation. Detta har emellertid inte inträffat vilket tyder på att papperskanalerna bidrar med något de digitala medierna inte kan. Dessa resonemang formade en fråga om vilka medium som bör användas för att organisationer ska nå sina medarbetare med information.
Det sätts alltså en stor tilltro till att de digitala medierna kommer styra en allt större del av den interna kommunikationen i framtiden. Det är emellertid den muntliga kommunikationen som i dagsläget är mest fördelaktig för att nå de anställda. Dessutom kan detaljhandelsföretag inte utesluta tekniska medier, så som anslagstavlor och personaltidningar ännu. Detta främst på grund av två orsaker. Digitala medier är inte lättillgängliga för alla anställda i detaljhandelsföretag idag. Även medarbetarnas vanor spelar in vid informationsinhämtande, och dessa är svåra att bryta.},
 author    = {Larsson, Anna and Ormberger, Marie and Svensson, Hanna},
 keyword   = {intern kommunikation,information,kommunikation,informationsöverflöd,medieval,Trade,Handel,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intern kommunikation - Är det dags att lägga personaltidningen i återvinningstunnan?},
 year     = {2006},
}