Advanced

"We adapt the feeling of the moment"

Jönsson, Lisa; Jirsved, Helena and Niklasson, Emma (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
”We adapt the feeling of the moment”
Vårt syfte är att analysera hur ett affärshotell arbetar och förmedlar upplevelser utifrån den service och det tjänsteerbjudande de levererar. Vi vill studera hur ett affärshotell kan tillmötesgå sina gäster med upplevelser. Våra frågeställningar är:
• Hur definieras upplevelseutbudet utifrån ett affärshotells tjänsteerbjudande?
• På vilket sätt förmedlar och verkställer ett affärshotell service och upplevelser? För att få djup i undersökning och material besökte vi hotellet under fyra dagar för observationer och kvalitativa undersökningar vilka vi sedan analyserat utifrån förutbestämd litteratur. Vi har kunnat konstatera att det affärshotell vi studerat levererar upplevelser genom den service de... (More)
”We adapt the feeling of the moment”
Vårt syfte är att analysera hur ett affärshotell arbetar och förmedlar upplevelser utifrån den service och det tjänsteerbjudande de levererar. Vi vill studera hur ett affärshotell kan tillmötesgå sina gäster med upplevelser. Våra frågeställningar är:
• Hur definieras upplevelseutbudet utifrån ett affärshotells tjänsteerbjudande?
• På vilket sätt förmedlar och verkställer ett affärshotell service och upplevelser? För att få djup i undersökning och material besökte vi hotellet under fyra dagar för observationer och kvalitativa undersökningar vilka vi sedan analyserat utifrån förutbestämd litteratur. Vi har kunnat konstatera att det affärshotell vi studerat levererar upplevelser genom den service de levererar via sitt tjänsteerbjudande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354559,
 abstract   = {”We adapt the feeling of the moment”
Vårt syfte är att analysera hur ett affärshotell arbetar och förmedlar upplevelser utifrån den service och det tjänsteerbjudande de levererar. Vi vill studera hur ett affärshotell kan tillmötesgå sina gäster med upplevelser. Våra frågeställningar är:
• Hur definieras upplevelseutbudet utifrån ett affärshotells tjänsteerbjudande?
• På vilket sätt förmedlar och verkställer ett affärshotell service och upplevelser? För att få djup i undersökning och material besökte vi hotellet under fyra dagar för observationer och kvalitativa undersökningar vilka vi sedan analyserat utifrån förutbestämd litteratur. Vi har kunnat konstatera att det affärshotell vi studerat levererar upplevelser genom den service de levererar via sitt tjänsteerbjudande.},
 author    = {Jönsson, Lisa and Jirsved, Helena and Niklasson, Emma},
 keyword   = {upplevelser,servicekvalitet,tjänsteperspektiv,Tourism,Turism,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"We adapt the feeling of the moment"},
 year     = {2006},
}