Advanced

Externa affärsetableringar - ett nödvändigt ont? - En fallstudie på Borlänge kommun

Lindgren, Anna; Feinhals, Karin and Palmlund, Jessica (2005)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vad som påverkar de beslut kommuner tar vid externa affärsetableringar. Genom att genomföra en fallstudie på Borlänge kommun kan vi öka kunskapen och dra slutsatser om vilka intressen som styrt besluten och hur de genomförts.
Metod:För att besvara vårt syfte har vi gjort en aktörsorienterad fallstudie på Borlänge kommun. Vi har valt två aktörer, Borlänge kommun och Boverket som båda har inflytande vid externa affärsetableringar. Kommunen har beslutsmakten och Boverket arbetar på uppdrag av regeringen att kontrollera samhällsplanering, stadsutveckling och att målet om ett hållbart samhälle efterföljs av landets kommuner. Utifrån vårt syfte fann vi den kvalitativa metoden mest lämplig... (More)
Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vad som påverkar de beslut kommuner tar vid externa affärsetableringar. Genom att genomföra en fallstudie på Borlänge kommun kan vi öka kunskapen och dra slutsatser om vilka intressen som styrt besluten och hur de genomförts.
Metod:För att besvara vårt syfte har vi gjort en aktörsorienterad fallstudie på Borlänge kommun. Vi har valt två aktörer, Borlänge kommun och Boverket som båda har inflytande vid externa affärsetableringar. Kommunen har beslutsmakten och Boverket arbetar på uppdrag av regeringen att kontrollera samhällsplanering, stadsutveckling och att målet om ett hållbart samhälle efterföljs av landets kommuner. Utifrån vårt syfte fann vi den kvalitativa metoden mest lämplig då vi söker ett samband mellan individ och kontext.
Slutsatser: De slutsatser vi har kommit fram till är att Borlänge kommun, i likhet med många andra kommuner främst ser till ekonomiska intressen vid beslutsfattande angående externa affärsetableringar. Frågor som behandlar sociala och ekologiska effekter till följd av externa affärsetableringar styr inte beslutet. Att miljö- och sociala effekter får mindre utrymme beror på att dessa kostnader är svåra att återföra direkt till den externa affärsetableringen. Besluten har påverkats av behovet av nya inkomstkällor för kommunerna och kommunernas ökade självbestämmande som har lett till att den enskilda kommunens intressen kan prioriteras. De intressen kommuner har haft, har kunnat genomdrivas genom ett ökat samarbete med näringslivet. Besluten har även påverkats av att lagarna tolkas olika vilket har gjort att besluten kan genomföras utifrån eget intresse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Anna; Feinhals, Karin and Palmlund, Jessica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
externa affärsetableringar, kommuner, intressen, marknadsmisslyckanden, Trade, Handel, Economics of development, Utvecklingsekonomi, Development cooperation, Utvecklingssamarbete
language
Swedish
id
1354633
date added to LUP
2005-02-01 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:03:02
@misc{1354633,
 abstract   = {Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vad som påverkar de beslut kommuner tar vid externa affärsetableringar. Genom att genomföra en fallstudie på Borlänge kommun kan vi öka kunskapen och dra slutsatser om vilka intressen som styrt besluten och hur de genomförts.
Metod:För att besvara vårt syfte har vi gjort en aktörsorienterad fallstudie på Borlänge kommun. Vi har valt två aktörer, Borlänge kommun och Boverket som båda har inflytande vid externa affärsetableringar. Kommunen har beslutsmakten och Boverket arbetar på uppdrag av regeringen att kontrollera samhällsplanering, stadsutveckling och att målet om ett hållbart samhälle efterföljs av landets kommuner. Utifrån vårt syfte fann vi den kvalitativa metoden mest lämplig då vi söker ett samband mellan individ och kontext.
Slutsatser: De slutsatser vi har kommit fram till är att Borlänge kommun, i likhet med många andra kommuner främst ser till ekonomiska intressen vid beslutsfattande angående externa affärsetableringar. Frågor som behandlar sociala och ekologiska effekter till följd av externa affärsetableringar styr inte beslutet. Att miljö- och sociala effekter får mindre utrymme beror på att dessa kostnader är svåra att återföra direkt till den externa affärsetableringen. Besluten har påverkats av behovet av nya inkomstkällor för kommunerna och kommunernas ökade självbestämmande som har lett till att den enskilda kommunens intressen kan prioriteras. De intressen kommuner har haft, har kunnat genomdrivas genom ett ökat samarbete med näringslivet. Besluten har även påverkats av att lagarna tolkas olika vilket har gjort att besluten kan genomföras utifrån eget intresse.},
 author    = {Lindgren, Anna and Feinhals, Karin and Palmlund, Jessica},
 keyword   = {externa affärsetableringar,kommuner,intressen,marknadsmisslyckanden,Trade,Handel,Economics of development,Utvecklingsekonomi,Development cooperation,Utvecklingssamarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Externa affärsetableringar - ett nödvändigt ont? - En fallstudie på Borlänge kommun},
 year     = {2005},
}